سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

معرفی سامانه ندای مشاور

با توجه به افزایش تعداد دانش آموختگان در کشور عزیزمان و افزایش تعداد مراکز آموزشی و با وجود تنوع رشته ای بالا نیاز به یک مرکز مشاوره تحصیلی برای دانش آموختگان حس می گردد تا این عزیزان را در انتخاب دانشگاه و رشته و کمک به ساخت آینده ای بهتر یاری رساند. سامانه ندای مشاور با هدف کمک به این عزیزان در سطح کشور بدون نیاز به مراجعه حضوری تشکیل گردیده است. این مرکز از دبستان تا دکترا در ضمینه مشاوره تحصیلی همراه شما عزیزان می باشد و پاسخگوی تمامی سوالات تحصیلی و نظام وظیفه ای و مشکلات خانوادگی شما عزیزان می باشد در هر زمان و در هر مکان که باشید بهترین مشاورین کشور در کنار شما هستند.مشاوره میتواند شما را در راستای کاهش اضطراب و افزایش تمرکز در هنگام مطالعه یاری کندو همچنین با بررسی علت های افت تحصیلی شما را به نتیجه مطلوب میرساند.افت تحصیلی میتواند علت های مختلفی از جمله اضطراب عدم مطالعه دروس طبق زمان بندی مشخص و یا ترس از امتحان باشد شما باید ابتدا علت این امر را پیدا کرده سپس نسبت به رفع آن اقدام کنید.