سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

سنجش هوش هفتم

ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

برای مشاوره ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

سنجش و پذیرش دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان به منظور شناسایی و جذب دانش آموزان مستعد جهت ادامه تحصیل در دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان اردبیل و در راستای اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش، سنجش و پذیرش مطابق مفاد این دفترچه انجام میشود. به داوطلبان دانش آموز در این مدارس برای سال تحصیلی گرامی توصیه می شود مطالب این دفترچه و راهنمای تکمیل نمون برگ تقاضانامه ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل را با دقت مطالعه کرده و با اطلاع کامل، نسبت به ثبت نام و شرکت در سنجش مذکور اقدام نمایند.

توجه: دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور نیز میتوانند در سنجش و پذیرش دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان شرکت نمایند.

زمان و نحوه ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل از طریق سایت hoosh.medu.ir

  •  مهلت ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل
  • زمان توزیع کارت آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل
  • تاریخ برگزاری سنجش آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در فرایند سنجش هوش تیزهوشان اردبیل، از طریق سامانه ثبت نام به نشانی hoosh.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار میگیرد. مشخصات مدارس استعدادهای درخشان، هنگام ثبت نام قابل مشاهده خواهد بود. 

ثبت نام داوطلبان از طریق سامانه hoosh.medu.ir که جایگزین سایت www.azmoon.medu.ir  شده است از روز شنبه 19 خرداد ماه انجام میشود. 

تمامی مراحل اعم از ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل ،  دریافت کارت ورود به جلسه، مشاهده نتیجه، ثبت درخواست تجدید به صورت اینترنتی و از سامانه hoosh.medu.ir خواهد بود. در نتیجه، همه مراحل به شیوه غیرحضوری ،نظر و دریافت پاسخ آن توسط داوطلبان انجام میشود و مدارس محل تحصیل داوطلبان، در این خصوص مسئولیتی ندارند.

كارت ورود به جلسه آزمون هوش تیزهوشان پایه هفتم اردبیل (شامل: نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، عکس داوطلب، نام مدارس استعدادهای درخشانِ انتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه سنجش )، یك هفته قبل از زمان آزمون سنجش هوش از طریق سامانه ثبت نام به نشانی hoosh.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار میگیرد

شرکت داوطلبان در جلسه سنجش هوش تیزهوشان ، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، اکیداً ممنوع است.

زمان انجام سنجش برای دانش آموزان داخل و خارج از کشور، درصبح روز جمعه ساعت 09:00 به صورت همزمان در سراسر کشور خواهد بود.

مراحل ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

داوطلبان باید ضمن ورود به سامانه ثبت نام به نشانی hoosh.medu.ir به تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

بارگذاری فایل عکس داوطلب: جهت ثبت نام، فایل عکس با ابعاد استاندارد( با زمینه سفید، مربوط به سال جاری دانش آموز مورد نیاز است.) درصورت استفاده از تصاویر قدیمی یا تصویر فردی غیراز دانش آموز شرکتکننده، ضمن محرومیت داوطلب از شرکت در آزمون، ثبت نام وی بی اثر خواه دشد.

  وجه ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

مبلغ ثبت نام (یكصد و پنجاه هزار ریال) است که صرفاً از طریق پرداخت اینترنتی از طریق سایت سنجش هوش hoosh.medu.ir خواهد شد. داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل، از کارتهای بانکی ، سامانه ثبت نام عضو شبکه شتاب استفاده نموده و رمز دوم پرداخت اینترنتی را در اختیار داشته باشند. در صورت واریز وجه ثبت نام به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به بانك و یا دستگاه های خودپرداز، ثبت نام انجام نمی شود و وجه واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود. مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است.

دریافت شماره پیگیری: داوطلبان باید پس از طی مراحل فوق، حتماً شماره پیگیری ثبت نام را دریافت نمایند و آن را جهت استفاده های بعدی نزد خود نگهداری کنند.

ضوابط و شرایط ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

  •   داشتن تابعیت ایرانی ( ثبت نام اتباع غیرایرانی، تابع بخشنامه شماره بین الملل و مدارس خارج از کشور است )
  • کسب مقیاس در "خیلی خوب"  تمامی دروس در نوبت دوم پایه ششم  و در تمامی دروس در نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیـلی
  • شایستگی های عمومی دانش آموز نیز همانند مواد درسی محسوب میشود

با توجه به این که مراحل ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل به صورت اینترنتی انجام میشود، مسئولیت صحت مندرجات در تقاضانامه ثبت نام به طور کامل برعهده داوطلب است و در صورت مغایرت، قبولی داوطلب در پذیرش لغو و بی اثر خواهد بود.

ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز در آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

پذیرش دانش آموزان برای ورود به دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان اردبیل ، صرفاً براساس نتیجه سنجش داوطلبان خواهد بود.

لازم است که داوطلبان، دبیرستان های استعدادهای درخشان مورد نظر خود را با توجه به محل سکونتشان و با عنایت به منطقه/ ناحیه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس در سال تحصیلی استعدادهای درخشان انتخاب کنند. حوزه اجرای سنجش داوطلبان، براساس منطقه آموزشی محل تحصیل آنان در سال تحصیلی تعیین خواهد شد. داوطلبان مدارس ایرانی خارج از کشور هم باید در حوزه سنجش داخل کشور حاضر شوند. در شهرستان هایی که دارای چند دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب مدرسه مورد نظر خود در سطح شهرستان، اختیار کامل دارند و هر داوطلب میتواند حداکثر سه دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان (هر سه در یك شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت در تقاضانامه ثبت نام خود انتخاب نماید.

در صورت انتخاب مدارس شهرهای مختلف یك استان در اولویتهای سه گانه، فقط شهر و مدرسه ای که به عنوان اولویت اول انتخاب شده، ملاک پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب خواهد بود. سنجش داوطلبان مدارس ایرانی خارج از کشور، صرفاً در حوزه های سنجش داخل کشور انجام خواهد شد.

در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو یا بیشتر، همجنس یا غیرهمجنس) در سنجش ورودی مدارس استعدادهای درخشان و پذیرش یکی از آنان، دیگری فقط به شرط کسب حداقل هشتاد درصد امتیاز پذیرش آخرین فرد پذیرفته شده، میتواند براساس اولویت های انتخابی خود، مازاد بر ظرفیت پیشبینی شده، در مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام نماید.

اولویتهای انتخابی دانش آموزان همجنس موضوع این بند، میبایست لزوماً مشابه یکدیگر باشند. اگر یکی از همزادان همجنس در ردیف پذیرفته شدگان قرار گیرد، امکان قبولی سایر همزادان در اولویتهای انتخابی خود و یا بهبود اولویت ها به شرطی فراهم میشود که امتیاز کف مدرسه قبولی جدید همزاد دیگر، بالاتر از امتیاز کف مدرسه محل قبولی همزاد اول نباشد. به منظور بررسی و اعمال تسهیلات پذیرش دانش آموزان همزاد، امتیاز دانش آموزان همزاد پیش از بررسی شده و در صورت دارا بودن حداقل امتیاز لازم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت ٬اعلام نتیجه پیشبینی شده، در فهرست پذیرفته شدگان اعلام میشود.

اعلام نتیجه و ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

اسامی پذیرفته شدگان دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان اردبیل، تا نیمه شهریور ماه و از طریق سامانه hoosh.medu.ir اعلام میشود.  پذیرش در پایه هفتم دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان لزوماً به منزله ورود بدون سنجش مجدد به دبیرستان های دوره دوم متوسطه نیست و تحصیل این دانش آموزان در دوره دوم متوسطه، تابع ضوابط خاص میباشد. هیچ فهرست ذخیره ای برای دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان اعلام نخواهد شد. همزمان با اعلام نتیجه، نشانی دقیق دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان اطلاع رسانی میشود.

مهلت ثبت نام پذیرفته شـدگان دبیرستان های دوره اول استعدادهای درخشان اردبیل، تا پایان شهریور ماه خواهد بود. تأکید میشود، هیچگونه سنجش دیگری برای پذیرش دانش آموز در مدارس استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی ازجمله پذیرش تکمیل ظرفیت میان پایه  برگزار نمیشود.

ضوابط و نحوه نقل و انتقال پذیرفته شدگان آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل

داوطلبانی که بعد از زمان ثبت نام سنجش هوش تیزهوشان اردبیل یا بعد از پذیرش، به هر دلیل تصمیم میگیرند در سال تحصیلی ، در شهرستانی غیر از شهرستان محل سکونت فعلی اقامت کنند، تنها در صورت پذیرش در یکی از مدارس انتخاب شده خود در شهرستان مبدأ و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه شهرستان مقصد، با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان های مبدأ و مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در سایر مدارس استعدادهای درخشان (در شهرستان یا استان دیگر) خواهند بود. در سال اول پذیرش، انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهای درخشان در داخل یك شهرستان در دوره اول متوسطه (حتی در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد)، اکیداً ممنوع است.

ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان اردبیل 97

برای مشاوره ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 97 - 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

مطالب مفید :

hoosh.medu.ir

www.azmoon.medu.ir

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور