سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم و نهم به دهم سال 97-96

 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و نهم به دهم سال 95-96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم و نهم به دهم سال 97-96

نتایج آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم و نهم به دهم معمولا بعد از برگزاری آزمون نمونه دولتی اعلام می شود که داوطلبان عزیز می توانند برای مشاهده کارنامه آزمون تیزهوشان با مشاورین سامانه تماس بگیرند.

همچنین نتایج آزمون نمونه دولتی پایه ششم به هفتم و نهم به دهم هم دوهفته پس از برگزاری آزمون مدارس نمونه دولتی اعلام میشود و لیست پذیرفته شدگان مدارس نمونه دولتی منتشر می شود و دانش آموزان برای اطلاع از نتایج آزمون مدارس نمونه دولتی می توانند با مرکز اعلام نتایج آزمون های سمپاد تماس گرفته و کارنامه خود را مشاهده کنند.

اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی پایه هفتم و دهم 96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان پایه هفتم و دهم 96

برای اطلاع از نتایج آزمون های استعداد درخشان با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

www.azmoon.medu.ir

 

سامانه اعلام نتایج آزمون مدارس تیزهوشان 96 به تفکیک استان ها

نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم 96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان آذربایجان شرقی    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان آذربایجان غربی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان اردبیل    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان بوشهر

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان تهران

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 شهرستان های تهران

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان چهارمحال بختیاری

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان خراسان جنوبی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان خراسان رضوی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان خراسان شمالی

نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم 96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان خوزستان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان اصفهان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان البرز

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان ایلام

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان سمنان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان زنجان 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان فارس   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان کردستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان کرمان  

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان کرمانشاه    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان کهکیلویه و بویر احمد   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان گلستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان گیلان  

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان لرستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان مازندران   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان مرکزی   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان هرمزگان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان همدان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم سال 97-96 استان یزد

نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان آذربایجان شرقی    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان آذربایجان غربی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان اردبیل    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان بوشهر

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان تهران

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 شهرستان های تهران

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان چهارمحال بختیاری

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان خراسان جنوبی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان خراسان رضوی

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان خراسان شمالی

نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم 96

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان خوزستان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان اصفهان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 تیزهوشان  و نمونه دولتی استان البرز

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان ایلام

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان سمنان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان زنجان 

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان سیستان و بلوچستان

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان فارس   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان کردستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان کرمان  

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان کرمانشاه    

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان کهکیلویه و بویر احمد   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96  استان گلستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان گیلان  

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان لرستان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96  استان مازندران   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان مرکزی   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96  استان هرمزگان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96  استان همدان   

اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم سال 97-96 استان یزد

مرکز اعلام نتایج آزمون تیزهوشان و نمونه دولتی

برای اطلاع از نتایج آزمون های استعداد درخشان با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 www.azmoon.medu.ir اعلام تلفنی نتایج تیزهوشان و نمونه دولتی 95-96 اعلام نتایج آزمون تیزهوشان (مدارس سمپاد) و مدارس نمونه دولتی 95-96 نتایج تیزهوشان اعلام شد اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم و نهم به دهم سال 95-96 اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی ششم به هفتم اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی نهم به دهم نتایج تیزهوشان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان آذربایجان شرقی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96استان آذربایجان غربی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان اردبیل اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال95-96 استان بوشهر اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96استان تهران اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96شهرستان های تهران اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان چهارمحال بختیاری اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان خراسان جنوبی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان خراسان رضوی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان خراسان شمالی اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان خوزستان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96استان اصفهان اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 تیزهوشان استان البرز اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان کرمانشاه اعلام نتایج آزمون تیزهوشان ششم به هفتم سال 95-96 استان یزد مرکز اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید