سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

 نتایج مدارس نمونه دولتی پایه هفتم و دهم استان فارس sanjesh.farsedu.ir

نتایج مدارس نمونه دولتی پایه هفتم و دهم استان فارس اعلام شد

برای اطلاع از اعلام نتایج پایه نهم به دهم  مدارس نمونه دولتی استان فارس

برای اطلاع از اعلام نتایج پایه ششم به  هفتم مدارس نمونه دولتی استان فارس

برای دریافت کارنامه ازمون مدارس نمونه دولتی پایه هفتم و دهم استان فارس

تماس با تلفن ثابت بدون گرفتن کد

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

www.sampad.medu.ir

ادرس مدارس نمونه دولتی استان فارس

راهنمای ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان فارس

راهنمای اعتراض به نتیجه ازمون نمونه دولتی استان فارس

www.sampad.medu.ir sanjesh.farsedu.ir نمونه دولتی استان فارس مدارس نمونه دولتی نمونه دولتی نتایج مدارس نمونه دولتی استان فارس اعلام نتایج نمونه دولتی استان فارس زمان اعلام نتایج نمونه دولتی استان فارس زمان اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی استان فارس نتایج ازمون نمونه دولتی استان فارس نتایج مدارس نمونه دولتی پایه هفتم استان فارس اعلام نتایج پایه نهم به دهم مدارس نمونه دولتی استان فارس اعلام نتایج پایه ششم به هفتم مدارس نمونه دولتی استان فارس کارنامه ازمون مدارس نمونه دولتی پایه هفتم و دهم استان فارس نتایج مدارس نمونه دولتی استان فارس95 اعلام نتایج نمونه دولتی استان فارس95 زمان اعلام نتایج نمونه دولتی استان فارس95 زمان اعلام نتایج مدارس نمونه دولتی استان فارس95 نتایج ازمون نمونه دولتی استان فارس95 نتایج پایه هفتم نمونه دولتی فارس اعلام نتایج پایه هفتم نمونه دولتی فارس زمان اعلام نتایج پایه هفتم مدارس نمونه دولتی فارس زمان اعلام نتایج پایه هفتم نمونه دولتی فارس نتایج پایه دهم نمونه دولتی فارس اعلام نتایج پایه دهم نمونه دولتی فارس زمان اعلام نتایج پایه دهم مدارس نمونه دولتی فارس نمونه دولتی پایه هفتم فارس نمونه دولتی پایه دهم فارس

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید