تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی


در زیر تمامی مقالات اخبار تیزهوشان و نمونه دولتی را مشاهده می نمایید.

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

sanjesh.chbedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان چهار محال و بختیاری

sanjesh.chbedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان چهار محال و بختیاری 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان چهار محال و بختیاری sanjesh.chbedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه […]

azmoon.eamedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی

azmoon.eamedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان شرقی azmoon.eamedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

iranschl.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان سمنان 99

iranschl.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان سمنان 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان سمنان iranschl.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

sabtenam.zanjanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان زنجان 99

sabtenam.zanjanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان زنجان 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان زنجان sabtenam.zanjanedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

result.yazdedu.ir ثبت نام نمونه دولتی یزد 99

result.yazdedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان یزد 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان یزد result.yazdedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

azmoon.skedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی 99

azmoon.skedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان خراسان جنوبی azmoon.skedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

asazmoon.qomedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان قم 99

asazmoon.qomedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان قم 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان قم asazmoon.qomedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

sanjesh.kermanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان کرمان 99

sanjesh.kermanedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان کرمان 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان کرمان sanjesh.kermanedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

sanjesh.giledu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان گیلان 99

sanjesh.giledu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان گیلان 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان گیلان sanjesh.giledu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

10.187.50.22 ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان 99

10.187.50.22 ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان هرمزگان 10.187.50.22 آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

10.114.1.21 ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان غربی 99

10.114.1.21 ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان غربی 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان آذربایجان غربی 10.114.1.21 آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت […]

sanjesh.farsedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان فارس 99

sanjesh.farsedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان فارس 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان فارس sanjesh.farsedu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس […]

مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد

nemone.razavi.medu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی خراسان رضوی

nemone.razavi.medu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی 99 : ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان خراسان رضوی nemone.razavi.medu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از شنبه 17 خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی 27 خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت […]

yazd.medu.ir – yazdedu.ir ثبت نام مدارس نمونه دولتی یزد

ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان یزد yazdedu.ir – yazd.medu.ir آغاز شد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند ثبت نام از امروز یعنی شنبه هفدهم خرداد ماه تا سه شنبه هفته آینده یعنی بیست و هفتم خرداد ماه ادامه خواهد داشت. برای اطلاعات کامل به ادامه مقاله توجه نمایید: ثبت نام مدارس نمونه دولتی استان یزد […]

نحوه هدایت تحصیلی پایه نهم

آذرکیش مدیرکل دفتر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش وزارت آموزش و پرورش درباره روند هدایت تحصیلی دانش‌آموزان با توجه به شرایط به وجود آمده و تعطیلی مدارس اظهار کرد: هدایت تحصیلی امری فرایندی است و در طول سال‌ های تحصیل انجام می‌ شود. درس کاروفناوری و معرفی ۳۰ پودمان از مشاغل مختلف بچه‌ها را […]