سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

    ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های شرایط خاص در آزمون سراسری 1395
    ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های شرایط خاص در آزمون سراسری 1395

رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95

ثبت نام و شرایط ثبت نام رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 ضبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های گروه انسانی در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های  گروه تجربی در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های هنر در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه شهید مطهری در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در آزمون سراسری 1395

ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه در آزمون سراسری 1395

برای مشاوره درباره نحوه ثبت نام و شرایط ثبت نام رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95 با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 ضبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

اطلاعيه سازمان سنجش آموزش كشور درخصوص پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي به رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1395

داوطلبان‌ گرامي، ضمن آرزوي موفقيت براي ادامه‌ تحصيل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالي كشور و كسب‌ مراتب‌ عاليه‌ علمي، به منظور آشنائي با اطلاعات عمومي و شرايط و ضوابط هر يك از مؤسسات آموزش عالي داراي شرايط خاص و نحوه اعلام علاقمندي و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص، مطالعه اين مطالب براي شما مفيد و الزامي دانسته و توصيه مي‌شود كه با دقت اين مفاد را مطالعه نمايند.

تعريف رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ داراي‌ شرايط خاص: رشته‌هاي‌ داراي شرايط خاص رشته‌هايي هستند كه نياز به‌ اقداماتي‌ نظير مصاحبه‌، معاينه‌ و آزمون علمي و يا عملي دارند و داوطلبان‌ علاقه‌مند به‌ انتخاب‌ اين‌ رشته‌ها مي‌توانند حداكثر دو رشته از اين رشته‌ها را با توجه به توضيحات اين اطلاعيه مشخص و به صورت اينترنتي از تاريخ 1395/4/20 تا 1395/4/30 در قسمت مربوط اعلام علاقمندي به رشته‌هاي خاص آزمون سراسري سال 95 در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان درج نمايند. در صورتي‌كه‌ مشخصات آنان‌ در رديف‌ معرفي‌شدگان‌ چند برابر ظرفيت‌ رشته‌هاي‌ فوق براي‌ مصاحبه‌ و معاينه‌ اعلام‌ گردد، مي‌بايست ضمن شركت در مراحل مصاحبه، معاينه و يا آزمون علمي و ...،  در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، كدرشته‌ يا كدرشته‌هاي‌ مربوط را به‌ عنوان‌ يك‌ يا چند رشته از انتخاب‌هاي‌ مجاز خود به‌ نحوي‌ كه‌ در دفترچه‌ شماره 2 (دفترچه‌ انتخاب‌ رشته‌) منعكس‌ مي‌گردد (به جز رشته‌هاي مربوط به دانشگاه علوم پزشكي بقيه‌اله «عج» كه مي‌بايست در اولويت 1 تا 9 فرم انتخاب رشته درج گردد) از اولويت 1 تا 150 در هر اولويتي كه علاقه دارند انتخاب نمايند. لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقيق ضوابط و شرايط عمومي‌ و اختصاصي‌ هر يك‌ از رشته‌هاي‌ تحصيلي‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمايشي‌ خود، رشته‌هاي‌ مورد علاقه‌‌اشان را از جدول شماره 1 (براي‌ داوطلبان‌ گروههاي آزمايشي علوم‌رياضي‌‌وفني‌، علوم‌‌تجربي‌ و علوم‌‌انساني‌)، جدول‌ شماره 4 ( ويژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌)، جدول‌ شماره 6 (ويژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ تجربي‌) و جدول شماره  8 ( ويژه داوطلبان‌ گروه آزمايشي هنر) استخراج‌ و انتخاب نمايند.

تذكرات مهم:

1-   آن ‌دسته ‌از داوطلباني‌كه‌ علاقه‌مندي‌ خود را به ‌هر يك از رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه امام صادق(ع) در زمان ثبت‌نام آزمون سراسري ازطريق سايت دانشگاه ذيربط اعلام نموده‌اند، نياز به اقدام خاصي در اين مرحله ندارند.

2-  داوطلبانيكه علاوه بر شركت در يكي از گروه‌هاي آزمايشي علوم‌رياضي، علوم‌تجربي و يا علوم‌انساني متقاضي گروه آزمايشي هنر نيز شده‌اند در صورت تمايل مي‌توانند تا حداكثر 2 رشته از رشته‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي هنر را به منظور شركت در آزمون عملي آنها (جمعاً 4 مورد)انتخاب نمايند.

ضمناً داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي دانشگاه مذاهب اسلامي مي‌توانند درصورت تمايل علاوه بر انتخاب چهار مورد، دانشگاه مذاهب اسلامي را انتخاب نمايند.

3- ملاك نهايي براي عنوان رشته، ظرفيت‌ و همچنين نيمسال پذيرش رشته‌هاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي، مندرجات  دفترچه راهنماي انتخاب رشته (دفترچه شماره 2) خواهد بود.

دريافت فايل مربوط به اطلاعيه پذيرش دانشجو براي رشته‌هاي تحصيلي داراي شرايط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و نحوه اعلام علاقمندي به رشته‌هاي تحصيلي خاص در آزمون سراسري سال 1395

برای مشاوره درباره ثبت نام و شرایط ثبت نام رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95 با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت

9099071375

پاسخگویی از 8 ضبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی 


 

شرايط ،تاريخ و نحوه ثبت نام در آزمون دوره هاي كارداني نظام جديد دانشگاه فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غيردولتي -غيرانتفاعي سال 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های شرایط خاص در آزمون سراسری 1395 رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95 ثبت نام و شرایط ثبت نام رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی کنکور سراسری 95 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های ریاضی و فنی در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های گروه انسانی در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های گروه تجربی در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های هنر در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه شهید مطهری در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه صنعتی مالک اشتر در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در آزمون سراسری 1395 ثبت نام برای رشته های دارای شرایط خاص و آزمون عملی رشته های دانشگاه در آزمون سراسری 1395

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید