جدیدترین اخبار دانشگاهی کشورمهمترین اتفاقات تحصیلی امروز

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400

روابط عمومی و همچنین معاونت تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبائی در فراخوانی جزئیات پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400 را تشریح نمود. در این فراخوان که به شرح زیر می باشد تمامی جزئیات مربوطه به این پذیرش تشریح شده است. در ادامه می توانید متن این فراخوان را مشاهده و مطالعه نمایید.

دانشگاه علامه طباطبائی در نظر دارد براساس آیین نامه « پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد» (ابلاغیه شماره  12/44977مورخ  99/5/5 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ) و بخشنامه 1/199547 مورخ  91/21/21 معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین ابلاغیه های شماره  12/44977 مورخ  99/5/5 و شماره  1/199547 مورخ  91/21/21 و 1/915122 مورخ 94/22/19 آن وزارت، از بین برگزیدگان علمی دوره کارشناسی پیوسته (دوره های روزانه و شبانه) با شرایط ذیل برای نیمسال اول سال تحصیلی  99-2711 در دوره روزانه کارشناسی ارشد  رشته های مندرج در جدول پیوست در این آگهی، دانشجو پذیرش نماید.

شرایط متقاضیان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400

1 – دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته ورودی سال تحصیلی  95 – 96 که پس از شش نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل سه چهارم از کل واحدهای درسی دوره، به لحاظ میانگین کل جزء پانزده درصد برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی (از مجموع دوره های روزانه و شبانه) خود باشند و حداکثر در مدت هشت نیمسال ( 9 نیمسال طبق سرفصل درسی مصوب شورای عالی برنامه ریزی) دانش آموخته شوند.

تبصره : دانشجویانی که در طول شش نیمسال دانش آموخته شوند باید به لحاظ میانگین کل در مقایسه با میانگین کل هشت نیمسال دانشجویان هم رشته و غیرهم ورودی خود جزءپانزده درصد برتر باشند (قید هم رشته و غیر هم ورودی در گواهی دانشگاه مبدا الزامی است).

2 – حداقل میانگین کل تا پایان نیمسال ششم برای کلیه رشته های تحصیلی 17 بوده و متقاضیان باید حداکثر تا تاریخ 99/6/17 از مقطع کارشناسی خود فارغ التحصیل شوند.

3 – دانشجویانی که دارای هرگونه محکومیت انضباطی (از شورای انضباطی دانشگاه یا وزارت عتف) با هر درجه و عنوان باشند، امکان ورود به مقطع بالاتر از طریق سهمیه استعداد درخشان را ندارند، و دانشگاه مختار است در صورت اطلاع از آن در هر مرحله از ثبت نام، پذیرش، تحصیل و حتی فراغت از تحصیل با دانشجو مطابق ضوابط و مقررات برخورد نماید.

پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 - 1400

نکات مهم پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400

 • 1 – پذیرش از میان دانشجویان واجد شرایط دانشگاه های دولتی انجام می گیرد، لذا به تقاضای سایر دانشجویان دانشگاههای غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد اسلامی، پردیس خودگردان، پردیس بین الملل، پیام نور، علمی – کاربردی و دوره های نیمه حضوری ،غیرحضوری، مجازی و دانشگاه های وابسته به سازمان های اجرایی و نظایر آن، ترتیب اثر داده نمی شود.
 •  2 – دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.
 • 3 – مدارک تحصیلی کلیه متقاضیان توسط کمیته منتخب گروه آموزشی رشته های ذیربط مورد بررسی قرار می گیرد و دانشجویانی که موفق به کسب حد نصاب لازم (  51 درصد از کل امتیاز) شوند، به ترتیب اولویت و در چارچوب ظرفیت پذیرش مصوب، پذیرش خواهند شد. تبصره مهم : گزینش نهایی متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد با لحاظ کردن معدل داوطلب به نسبت 60 و نمره ارزیابی اساتید گروه آموزشی مربوطه به نسبت 40 محاسبه خواهد شد.
 •  4 – ثبت نام در این فراخوان به منزله پذیرش قطعی نمی باشد و دانشگاه علامه طباطبائی در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار است و ملزم به تکمیل ظرفیت پذیرش خود نمی باشد.
 • 5 – پذیرش دانشجویان غیرایرانی، ایرانی انتقالی از دانشگاههای خارج از کشور و دانشحویانی که مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه های خارج از کشور اخذ کرده اند و دانشجویانی که بدون آزمون به دوره کارشناسی راه یافته اند و دانشجویان کارشناسی ناپیوسته، با استفاده از ضوابط این فراخوان امکان پذیر نیست.
 •  6 – اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره کارشناسی ارشد می باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته کارشناسی ارشد  با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.
 •  7 – هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته / گرایش بوده ضمن آنکه امکان پذیرش در بیش از یک رشته / گرایش نیز وجود ندارد.
 •  8 – دانشجویان برای انتخاب رشته مورد تقاضا جهت ادامه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد باید آن دسته از رشته هایی را انتخاب نمایند که بین رشته مورد تقاضا و رشته کارشناسی آنها ارتباط وجود داشته باشد.
 •  9 – چنانچه بعد از تایید کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه و ثبت اطلاعات پذیرفته شدگان در پرتال سازمان سنجش آموزش کشور و یا بعد از تایید نهایی توسط آن سازمان، دانشجویی از ادامه تحصیل انصراف دهد، جایگزینی پذیرش نخواهد شد. قبل از آن نیز، تعیین جایگزین فقط با نظر کمیته مذکور میسر خواهد بود.
 • 10 – تغییر رشته و گرایش بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود.
 • 11 – مدارک ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.
 •  12 – در صورت لزوم به انجام مصاحبه، داوطلب موظف است در جلسه مصاحبه حضور بهم رساند. عدم شرکت در مصاحبه، به منزله انصراف از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد تلقی خواهد شد.
 • 13 – پس از محاسبه امتیازات، مراتب در کمیته منتخب معاونت آموزشی دانشگاه بازبینی، تایید و اسامی پذیرفته شدگان اولیه از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.
 •  14 – پذیرش نهایی و قطعی داوطلبان منحصراً پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور و هیات مرکزی گزینش دانشجو وزارت علوم تحقیقات و فناوری صورت خواهد گرفت.
 •  15 – داوطلبان در دوره روزانه کارشناسی ارشد پذیرش شده و ادامه تحصیل آنان رایگان خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400

 • فرم تکمیل شده تقاضا (پیوست است) بصورت تایپ شده
 • اصل گواهی دانشجوی پانزده درصد برتر دوره کارشناسی ( فرم نمونه پیوست است، گواهی باید مطابق فرم باشد) بصورت تایپ شده
 • یک نسخه تصویر از کلیه صفحات شناسنامه و کارت ملی ( پشت و رو )
 • ریزنمرات مقطع کارشناسی ( نیازی به تایید اداره آموزش دانشگاه ندارد)
 • یک قطعه عکس 4 × 3 جدید
 • ارائه اصل ویک کپی از فیش واریزی به مبلغ 1/000/000ریال ( صد هزار تومان) به شماره حساب 92988981 به نام درآمد های متفرقه دانشگاه علامه طباطبائی نزد بانک تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی قابل پرداخت در کلیه شعب بانک تجارت در سراسر کشور (یک نسخه از فیش واریزی را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگاه دارید)
 • یک نسخه از گواهی اخذ شده مربوط به کسب یکی از فعالیت ها یا افتخارات ذیل (چنانچه داوطلبان موفق به کسب افتخاراتی شده و یا در فعالیت های علمی شرکت داشته اند، باید گواهی آن را ضمیمه کنند)
 1. برگزیدگان المپیاد های علمی دانشجویی با ارائه گواهی معتبر از مرکز المپیاد علمی کشور دانشجویان نمونه کشوری با ارائه گواهی معتبر از معاونت دانشجویی وزارت متبوع
 2. دارا بودن گواهی ثبت اختراع اخذ شده از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران
 3. برگزیدگان در جشنواره های علمی معتبر بین المللی (خوارزمی –فارابی –رازی و ا بن سینا ) با ارائه گواهی معتبر
 4. نفر اول مسابقات ورزشی کشوری یا وزارتی یا بین المللی (فقط ویژه رشته های تربیت بدنی ) با ارائه گواهی معتبر
 5. نفر اول مسابقات قران و نهج البلاغه کشوری و یا حافظان کل قران کریم یا نهج البلاغه ( ویژه رشته های علوم قران و حدیث) با ارائه گواهی
 6. دارا بودن عنوان مخترع – مبتکر و پژوهشگر برجسته با ارائه گواهی معتبر
 7. برندگان جوایز تحصیلی بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری با ارائه گواهی معتبر
 8. دارا بودن سوابق فعالیت در انجمن های علمی، دوره ها ی مهارت افزایی در رشته مرتبط، فعالیت های حوزه کارآفرینی و سایر فعالیت های علمی خارج از دانشگاه و سایر موارد مربوط…..
 9. دارا بودن سوابق پژوهشی (مقالات، همایش ها وطرحهای پژوهشی و…)
 10. احراز توانمندی در یکی از زبان های معتبر (انگلیسی -آلمانی – فرانسه – اسپانیایی ، عربی و …)
 11. دارا بودن رتبه یک یا دو رقمی در آزمون سراسری سازمان سنجش آموزش کشور با ارائه گواهی معتبر
 12. سایر موارد مربوط به رزومه تحصیلی، شغلی و موارد مرتبط

زمان و نحوه ارسال مدارک

داوطلبان واجد شرایط می بایست حداکثر تا تاریخ سی ام آذر ماه سال  1398 نسبت به ارسال مدارک مورد نیاز به دانشگاه اقدام نمایند. به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

(منظور از مهلت ارسال، حداکثر مهلتی است که داوطلب می تواند مدارک خود را تحویل اداره پست منطقه خود دهد)

به منظور تسریع در انجام امور، لازم است متقاضیان از مراجعه حضوری به دفاتر ستادی دانشگاه خودداری کنند. بدیهی است در صورت نیاز به حضور، با داوطلب تماس حاصل خواهد شد. بنابراین لازم است دانشجو شماره تماس اعلامی خود را همواره بصورت روشن و در دسترس نگه دارد، بدیهی است دانشگاه در خصوص عدم دسترسی خود به متقاضی در صورت لزوم، پاسخگوی تبعات بعدی نخواهد بود.

تاکید مجدد: دانشجویان دانشگاه علامه طباطبائی مجاز به ثبت نام در این فراخوان نیستند.

داوطلبان بایستی کلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی: تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – دانشگاه علامه طباطبائی- ساختمان دکتر علاء الدین بهشتی– طبقه سوم _ گروه استعدادهای درخشان – کد پستی  ، 7919619877 ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند. ضمناً دانشگاه تحت هیچ شرایطی، مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت.

مطالعه ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می تواند در این رابطه مفید باشد.

جهت مشاهده لیست رشته های مجاز جهت ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400 کلیک نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400 با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از طریق همراه اول با شماره: ۹۹۲۲۱۱۰۶
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *