جدیدترین اخبار دانشگاهی کشورمهمترین اتفاقات تحصیلی امروز

پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400

دانشگاه علامه طباطبائی در راستای ایجاد فرصت برابر آموزشی و همچنین استفاده از تمامی پتانسیل علمی کشور اقام به پذیرش بدون آزمون دانشجو برای مقطع دکتری می نماید. از این رو معاونت تحصیلات تکمیلی این دانشگاه با انتشار فراخوانی شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی نموده است. در ادامه این مطلب محتوای این فراخوان را گنجانده ایم.

شرایط عمومی پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی :
1
– اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2 – متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران
3 – نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح

شرایط اختصاصی پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی :

 • دارا بودن مدرک كارشناسی ارشد معتبر و مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از یکی از دانشگاههای دولتی داخل کشور

تبصره 1 : صرفاً مدارک مربوط به كد رشته محل های دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی قابل قبول می باشد.
تبصره 2 : دانش آموختگان دانشگاه های خارج از كشور و دانشگاهها و موسسات غیر دولتی – غیر انتقاعی مجاز به شركت در این فراخوان نمی باشند.

 • دارا بودن میانگین كل 16 و یا بالاتر در مقطع كارشناسی در تمامی رشته ها
 • دارا بودن میانگین كل 17 و یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در مقطع كارشناسی ارشد در تمامی رشته ها
 • بیش از دو سال از تاریخ فراغت از تحصیل دانشجو در مقطع كارشناسی ارشد نگذشته باشد.
 • كسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه (مطابق با جدول ارزشیابی پیوست)
 • دارا بودن حداقل یک مقاله علمی پژوهشی چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ

توجه : متقاضیان فاقد مقاله یا فاقد گواهی پذیرش چاپ، مجاز به ثبت نام در این فراخوان نمی باشند.

 •   – كسب حداقل نمره 50از آزمون زبان ( MCHE یا معادل آن در سایر آزمونهای زبان معتبر) تا قبل از آزمون جامع دكتری

تبصره 1 : آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره ، 4 به قرار ذیل است. داوطلبان توجه داشته باشند كه گواهی زبان فقط تا دو سال معتبر است.
MSRT (MCHE) – IELTS –TOEFL(PBT)-TOEFL(IBT)-TOEFL(CBT)-TOLIMO

تبصره 2 : چنانچه متقاضیان ، دارای مدرک زبان معتبر باشند، مطابق با جدول شماره 4امتیاز لازم را كسب خواهند كرد. متقاضیانی كه فاقد مدرک زبان هستند، می توانند در این فراخوان شركت نمایند لیکن امتیاز مدرک زبان را كسب نخواهند كرد. این افراد در صورت پذیرش وقبولی نهایی، باید تا قبل از آزمون جامع دكتری، مدرک زبان معتبرخود را با كسب حد نصاب لازم مطابق با ضوابط و مقررات دانشگاه، ارائه كنند.

 • دانشجو پس ازقبولی در مقطع دكتری، باید تا پایان نیمسال سوم تحصیلی خود، حداقل دو مقاله علمی پژوهشی را به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.
پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

نحوه ارائه مقالات یا فعاليت هاي علمی برگزیده :
مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چا پ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد.
تبصره 1 : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد.
تبصره 2 : گواهی پذیرش چاپ باید مورد تأیید هیات تحریریه با ذكر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن بطور شفاف مشخص باشد.
هر گونه ثبت اختراع باید مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد.
برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر (خوارزمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا ) باید تایید دبیرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمایند.
برگزیدگان المپیادهای علمی – دانشجویی باید تأیید دبیرخانه المپیاد را كسب و ارائه نمایند.
مقاله، اختراع و یا كتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذكر شود و یا مخترع اصلی اختراع، نویسنده مسئول كتاب و یا ارائه دهنده اصلی كنفرانس علمی باشد، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

ظرفيت پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

 • – حداكثر %20 ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی – پژوهشی دوره روزانه دكتری دانشگاه، به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.
 • – ظرفیت مذکور مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه می باشد، مضافاً آنکه دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود

نكات مهم در زمینه پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

 • دانش آموختگان حداكثر تا 2 سال پس از فراغت از تحصیل می توانند از تسهیلات پذیرش بدون آزمون برای ورود به دوره دكتری برخوردار شوند، لذا داوطلبانی كه در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 و قبل از آن فارغ التحصیل شده باشند، به هیچ وجه مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 • دانشجویان نیمسال آخر، در صورت فراغت از تحصیل حداكثر تا تاریخ ،99/06/31 مجاز خواهند بود با رعایت سایر شرایط و با ارائه مدارک لازم در این فراخوان شركت نمایند.
 • دانش آموختگان و دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی، كلیه دانشگاهها وموسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی، دولتی غیرانتفاعی، پیام نور، جامع علمی كاربردی و همچنین دانش آموختگان دوره های مجازی، نیمه حضوری، بین الملل، پردیس بین الملل و پردیس خودگردان، مجاز به ورود بدون آزمون به دوره دكتری این دانشگاه نمی باشند لذا در صورت شركت، از فرایند پذیرش حذف خواهند شد.
 • دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از كشور، مجاز به استفاده از این آیین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دكتری نیستند.
 • اولویت ادامه تحصیل دانشجو در همان رشته تحصیلی مرتبط در دوره كارشناسی ارشد و مطابق با جدول رشته ها می باشد. بدیهی است در صورت عدم تطابق رشته كارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضا، متقاضی از فرایند پذیرش حذف خواهد شد.
 • دانش آموختگان فقط در صورت دفاع از پایان نامه با درجه عالی یا بسیار خوب ( نمره 19-20 پایان نامه درجه عالی و نمره 18-18/99 بسیار خوب محسوب می شود) موفق به كسب امتیازات مربوط، مطابق با جدول شماره 1 خواهند شد .
 • سنوات تحصیل قابل قبول برای امتیاز دهی، مطابق با جدول شماره ،2 در مقطع كارشناسی 8 نیمسال و در مقطع كارشناسی ارشد 4 نیمسال است. بدیهی است سایر دانشجویانی كه سنوات تحصیل آنها بیش از حد مجاز باشد، می توانند در این فراخوان شركت كنند لیکن امتیاز سنوات تحصیل را كسب نخواهند كرد.

تبصره : داوطلبان رشته هایی كه سنوات مجاز تحصیل آنها، طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در مقطع كارشناسی، 9 نیمسال و كارشناسی ارشد ناپیوسته  5نیمسال تصویب شده اند، امتیازات لازم را مطابق با جدول شماره 2 اخذ خواهند نمود.

 • در صورت انصراف فرد پذیرفته شده، تعیین جایگزین فقط با تایید كمیته معاونت آموزشی دانشگاه و با شرط كسب امتیاز لازم امکان پذیر خواهد بود.
 • – تغییر رشته و گرایش پس از ارسال مدارک و در زمان مصاحبه و نیز بعد از قبولی و کسب پذیرش، به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود 
 • مدارک ارسالی داوطلبان و هزینه ثبت نام، به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد، لذا، به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد آگهی را مطالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند.
 • مهم : ارائه یك نسخه از پایان نامه و نیز نسخه اصل كلیه مقالات، كتب، تألیفات و سایر فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و اجرایی داوطلب در روز مصاحبه الزامی است. ( کپی مقالات باید از قبل و در زمان ارسال مدارک، به دانشگاه فرستاده شود، لیکن در زمان ارسال مدارک
 • نیازی به ارسال نسخه پایان نامه نمی باشد )
 • – با توجه به اینکه ادامه تحصیل در مقطع دكتری بصورت تمام وقت می باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهای دولتی باید قبل از ثبت نام موافقت كتبی و بدون قید و شرط محل كار خود را برای تحصیل در دوره دكتری، كسب نمایند.
 • افرادی كه در دوره كارشناسی ارشد خود از سهمیه بدون آزمون استفاده كرده اند، میتوانند از این سهمیه در دوره دكتری نیز استفاده نمایند.
 • – هر داوطلب فقط مجاز به انتخاب یک رشته/گرایش دکتری است.

در این میان مطالعه دکتری تخصصی علوم پزشکی وزارت بهداشت نیز توصیه می گردد.

مدارك لازم برای پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی

 •  – فرم تکمیل شده تقاضا بطور دقیق، خوانا و تایپ شده
 •  – یك نسخه تصویر شناسنامه و كارت ملی
 •  – دو قطعه عکس كه مشخصات داوطلب در آن پشت نویسی شده باشد.
 •  – یك نسخه تصویر مدرک نمایانگر وضعیت نظام وظیفه برای داوطلبان مذكر
 •  – یك نسخه تصویر گواهینامه و ریز نمرات دوره كارشناسی ارشد
 •  – متقاضیان كارشناسی ارشد پیوسته (فقط دانشگاههای دولتی)، باید میانگین واحدهای گذرانده مقطع كارشناسی و كارشناسی ارشد را به تفکیك هر مقطع ارائه كنند.
 •  – دانشجویان كارشناسی ارشد نیمسال آخر باید گواهی اشتغال به تحصیل خود را با ذكر میانگین كل و ریزنمرات واحدهای گذرانده ارائه نمایند.
 •  – یك نسخه تصویر گواهینامه و ریزنمرات دوره كارشناسی (متقاضیانی که مقطع کارشناسی آنها ناپیوسته است، باید علاوه بر مدرک و ریزنمرات کارشناسی، مدرک و ریزنمرات کاردانی را نیز ارائه کنند.)
 •  – یك نسخه تصویرگواهی دال بر احراز حد نصاب یکی از آزمون های زبان معتبر مطابق با جدول شماره ( 4برای دارندگان مدرک زبان )
 •  – معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد دانشجویی برای برگزیدگان المپیاد
 •  – معرفی نامه از دبیرخانه جشنواره های معتبر علمی ( خوارزمی ، فارابی ، رازی ، ابن سینا ) برای برگزیدگان جشنواره ها
 •  – کپی کامل كلیه مقالات علمی _ ترویجی، علمی -پژوهشی، ISI ، ISCو نظایر آن كه چاپ شده و یا دارای گواهی پذیرش چاپ باشد. (در صورت چاپ مقاله، تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود)
 •  – گواهی پذیرش چاپ مقاله برای آن دسته از مقالاتی كه در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشند. (با رعايت شرايط مندرج در تبصره 3ماده 1 بند ج)
 •  – گواهی اعتبار درجه ی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی، ISC ، ISIمجلات داخلی و خارجی كه مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد
  شد ( با رعایت شرایط مندرج در مواد 1تا 5بند و )
 •  – فرم تکمیل شده ی تعهد نامه مخصوص دانشجویان نیمسال آخر دوره كارشناسی ارشد
 •  – ارائه اصل و یك كپی از فیش واریزی به مبلغ 1/500/000ریال (صد و پنجاه هزار تومان) به شماره حساب 98722920به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علامه طباطبائی نزد بانك تجارت شعبه شهید سپهبد قره نی كد ،209به شماره شبا 8000 0000 0000 9872 2920 IR 6401 قابل پرداخت در كلیه شعب بانك تجارت در سراسر كشور ( يک نسخه از فيش واريزی را جهت پيگيری های احتمالی نزد خود نگاه داريد )

نحوه ثبت نام و ارسال مدارك
مهلت ارسال مدارک حداکثر تا 20 فروردین ماه سال 1399 خواهد بود. ( منظور از مهلت ارسال، حداكثر مهلتی است كه داوطلب میتواند مدارک خود را تحویل اداره پست منطقه خود دهد.)
– به مدارکی که ناقص و یا بعد از مهلت مقرر ارسال شده باشد، به هیچ وجه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
– زمان و مکان برگزاری مصاحبه در موقع مقتضی از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.
داوطلبان بایستی كلیه مدارک لازم را از طریق پست سفارشی به نشانی: تهران – بلوار دهکده المپیک – تقاطع بزرگراه شهید همت – ساختمان دکتر علاء الدین بهشتی – طبقه سوم _ دفتر استعدادهای درخشان – کد پستی ،1489684511 ارسال و رسید پستی آن را جهت پیگیری های احتمالی نزد خود نگه دارند.

ضمناً دانشگاه تحت هیچ شرایطی، مدارک داوطلبان را به صورت دستی تحویل نخواهد گرفت.

جهت مشاهده متن کامل این فراخوان و همچنین اطلاع از لیست رشته ها و دیگر شرایط این پذیرش کلیک نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 99 – 1400 با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از طریق همراه اول با شماره: ۹۹۲۲۱۱۰۶
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *