تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

📚 خلاصه ای از مقاله جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400:

مشاوره تحصیلی

در آزمون سراسری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از جمله راه های پذیرش در آزمون سراسری می باشد که هر ساله امکان پذیرش برای داوطلبان دارای شرایط را فراهم می نماید. قبل از شروع فرایند ثبت نام اطلاعیه و دفترچه این ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.در ادامه […]

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

در آزمون سراسری پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی از جمله راه های پذیرش در آزمون سراسری می باشد که هر ساله امکان پذیرش برای داوطلبان دارای شرایط را فراهم می نماید. قبل از شروع فرایند ثبت نام اطلاعیه و دفترچه این ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.در ادامه به بیان شرایط ، ضوابط و همچنین جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400 می پردازیم.

شرایط و ضوابط ثبت نام و انتخاب رشته برای شركت در پذیرش ( صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی ) رشته های تحصیلی دوره های مختلف تحصیلی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 – 1401 به شرح ذیل اعلام میگردد. به كلیه متقاضیان شركت در این مرحله اكیداً توصیه میشود كه به نكات ذیل توجه لازم را مبذول داشته و در رعایت آنها دقت فرمایند.


1 – دارا بودن دیپلم نظام آموزشی جدید (6-3-3 ) با اخذ حداكثر تاریخ 1400/10/30 و یا مدرك پیش دانشگاهی ( نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی ) با اخذ حداكثر تاریخ 1400/10/30 و یا دارا بودن دیپلم نظام قدیم و یا مدرك كاردانی ( فوق دیپلم ) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و كاردانی پیوسته آموزشكده های فنی و حرفه ای برای كلیه داوطلبان الزامی است.


2 – دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و كاردانش نظام قدیم هنرستان كه فاقد مدرك پیشدانشگاهی و یا مدرك كاردانی میباشند حق ثبت نام و شركت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته بعنوان متخلف شناخته شده و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد.


3 – زمان ثبت نام و انتخاب رشته از تاریخ 1400/09/14 لغایت 1400/09/20 میباشد. ثبت نام و انتخاب رشته منحصراً از طریق سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش كشور به نشانی: www.sanjesh.org انجام می پذیرد. داوطلبان می بایست قبل از اقدام به ثبت نام و انتخاب رشته دفترچه راهنما ( متون و جداول ) و اطلاعیه های بعدی آن كه در سایت اینترنتی سازمان درج میشود مطالعه نموده و با آگاهی كامل از شرایط و ضوابط، مبادرت به ثبت نام و انتخاب رشته نمایند.

نظر به اینكه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس سوابق تحصیلی ( معدل كتبی دیپلم )، صورت خواهد گرفت؛ لذا كلیه متقاضیان ( دیپلمه های نظام آموزشی جدید ،6-3-3نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و كاردانش نظام قدیم هنرستان كه دارای مدرك پیشدانشگاهی و یا كاردانی میباشند ) بایستی معدل كل و یا معدل كتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام اینترنتی درج نمایند. داوطلبان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل كل و یا معدل كتبی واقعی
با معدل كل و یا معدل كتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو میگردد.


تبصره :1 داوطلبان دیپلم نظام آموزشی جدید 6-3-3و نظام قدیم و نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی لازم است مطابق توضیحات مندرج در این دفترچه معدل كل و معدل كتبی دیپلم متوسطه خود را عیناً در بندهای 16و 17 تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.
تبصره :2 داوطلبان دیپلم فنی و حرفه ای و یا كاردانش نظام آموزشی جدید 6-3-3و یا دیپلمه های فنی و حرفه ای و یا كاردانش نظام قدیم هنرستان كه دارای مدرك پیشدانشگاهی و یا كاردانی میباشند و فاقد معدل كتبی در دیپلم هستند، بایستی معدل كل دیپلم متوسطه خود را عیناً در بند 16تقاضانامه اینترنتی ثبت نام درج نمایند.


5 – با توجه به اینكه برخی از داوطلبان ثبت نام و انتخاب رشته خود را از طریق مراجعه به كافینتها انجام میدهند، رعایت موارد به شرح ذیل در زمان ثبت نام از سوی داوطلبان الزامی است:

الف ) قبل از مراجعه به كافی نت، نسبت به تكمیل پیش نویس تقاضانامه و همچنین كد رشته محل های انتخابی، تهیه فایل عكس با رعایت توضیحات داده شده در بند « ج» اقدام نمایند.
ب ) در زمان ورود اطلاعات حضور داوطلب برای كنترل اطلاعات و عكس، الزامی است و قبل از تایید نهایی، اطلاعات باید از سوی داوطلب كنترل و در صورت نیاز به اصلاح، اقدام لازم در این خصوص صورت پذیرد و در پایان ثبت نام و انتخاب رشته تهیه یك برگ پرینت اطلاعات برای كنترل و نگهداری در پرونده شخصی داوطلب الزامی است.
ج ) در پایان ثبت نام و انتخاب رشته دریافت شماره پرونده 7رقمی و كد رهگیری 16رقمی از سیستم الزامی است. بدیهی است عدم ارائه شماره پرونده و كد رهگیری توسط سیستم، بمنزله عدم ثبت نام و انتخاب رشته كامل میباشد و بایستی كلیه مراحل ثبت نام و انتخاب رشته از ابتدا تكرار شوند.لازم به توضیح است در این مرحله نیاز به پرداخت مبلغی بابت ثبت نام نمیباشد و كافینت ها مجاز به دریافت هزینه ثبت نام نیستند و منحصراً می توانند هزینه خدمات خود را دریافت نمایند.
د ) شماره پرونده و كد رهگیری ثبت نام خود را تا پایان كلیه مراحل )پایان مهر ماه سال (98نزد خود نگهداری نمایند.

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 99
  •  – داوطلبان متقاضی شركت در این مرحله از پذیرش رشته های درج شده در دفترچه بر اساس سوابق تحصیلی، لازم است در زمان اعلام شده ( 1400/09/14 لغایت 1400/09/20) نسبت به ثبت نام در سایت این سازمان اقدام نموده و پس از اعلام دانشگاه یا موسسه آموزش عالی به آنها، برای مراجعه جهت ثبت نام مشروط و اخذ تعهد ( در بازه زمانی نیمه دوم شهریورماه 98 ) نسبت به پرداخت وجه ثبت نام به مبلغ تعیین شده از طریق كارتهای بانكی عضو شبكه شتاب اقدام نمایند.
  •  – داوطلبان توجه نمایند هرگونه تماس از سوی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، خارج از بازه زمانی تعیین شده، ممنوع می باشد و هیچگونه تماسی خارج از بازه زمانی تعیین شده از سوی دانشگاهها یا موسسات با داوطلبان گرفته نخواهد شد.
  • – داوطلبان مجاز هستند بدون توجه به نوع مدرك دیپلم یا پیش دانشگاهی از كلیه گروه های تحصیلی و رشته های مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش صرفا بر اساس سوابق تحصیلی ( گروه های تحصیلی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی و همچنین گروه های هنر و زبانهای خارجی ) نسبت به انتخاب كدرشته های مورد علاقه خود اقدام نمایند. بدیهی است نحوه گزینش آنان با توجه به نوع مدرك دیپلم و همچنین رشته انتخابی بر اساس جدول شماره 6مندرج در این دفترچه راهنما صورت خواهد پذیرفت.
  • – با توجه به اینكه ثبت نام و انتخاب رشته در این مرحله منحصراً به روش اینترنتی انجام میپذیرد، لذا داوطلبان لازم است پس از تكمیل فرم اینترنتی تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته، كد رهگیری 16رقمی خود را نیز یادداشت نمایند. این كد 16رقمی، پس از پایان مراحل مختلف ثبت نام و انتخاب رشته توسط سیستم به داوطلبان ارائه خواهد شد. به داوطلبان توصیه میشود از تقاضانامه ثبت نامی نهایی خود كه بر روی آن كد پیگیری درج شده، پرینت تهیه نمایند.
  • – چنانچه پس از پایان مراحل ثبت نام و انتخاب رشته و دریافت شماره پرونده 7رقمی و كد رهگیری 16رقمی ثبت نام و انتخاب رشته، متوجه شدید كه اشكالی در اطلاعات ثبت نامی شما وجود دارد، مقتضی است از انجام ثبت نام و انتخاب رشته جدید و یا مكاتبه با این سازمان خودداری نموده و با مراجعه به بخش ویرایش اطلاعات در سایت این سازمان و در محدوده زمانی ثبت نام و انتخاب رشته ( 1400/09/14 لغایت 1400/09/20) نسبت به تصحیح آن اقدام نمایید. به تقاضاهای كتبی واصله، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • – در صورت ثبت نام مجدد و دوباره داوطلب در این مرحله پذیرش، سازمان بر اساس ضوابط نسبت به بررسی ثبت نام های داوطلب اقدام و برابر ضوابط با آنان برخورد خواهد شد و اعتراضی پذیرفته نخواهد شد.

شرايط عمومی داوطلبان جهت ثبت نام بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

داوطلبان لازم است دارای شرایط عمومی و اختصاصی به شرح ذیل بوده و برادران از لحاظ مقررات وظیفه عمومی مندرج در این دفترچه راهنما منعی نداشته باشند.
1 – شرایط عمومی
الف ) اعتقاد به اسلام و یا یكی از ادیان مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
ب ) عدم احراز عناد ( نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوری اسلامی ایران.
تبصره : در صورتی كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوری اسلامی عناد داشته، باید تغییر نظر او احراز شود.
ج ) نداشتن سابقه عضویت در سازمانهای غیرقانونی، فراماسونری و اعقاب آنها.
د ) عدم احراز فساد اخلاقی.
ه ) عدم اعتیاد به مواد مخدر.

شرایط اختصاصی پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

الف ) داشتن گواهینامه دوره پیش دانشگاهی  ( نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی ) با اخذ حداكثر تاریخ 99/6/31 و یا دیپلم نظام آموزشی جدید 6-3-3 با اخذ حداكثر تاریخ 1399/5/31 و یا دیپلم دوره چهارساله متوسطه نظام قدیم آموزش متوسطه و یا داشتن مدرك كاردانی ( فوق دیپلم )


تبصره -1 دارندگان مدرك كاردانی ( فوق دیپلم ) دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و دارندگان مدرك كاردانی پیوسته و همچنین آن دسته از داوطلبان مذكور كه حداكثر تا 1400/10/30 در مقطع كاردانی ( فوق دیپلم ) فارغالتحصیل میشوند، حق ثبتنام در این مرحله از پذیرش را خواهند داشت.
تبصره -2 فارغ التحصیلان رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت بهداشت ( مشمولین خدمات اجباری قانون خدمت پزشكان و پیراپزشكان ) در مقطع كاردانی باید حداكثر تا تاریخ 1400/10/30 خدمات خود را به پایان رسانده باشند.
تبصره -3 فارغ التحصیلان دوره كاردانی رشته های تحصیلی گروههای تحصیلی غیرپزشكی
تبصره -4 دانشجویان محروم از تحصیل آموزشی، موضوع موارد مرتبط در آییننامه آموزشی و همچنین دانشجویان دوره كارشناسی كه مدرك معادل كاردانی ( اعم از كاردانی عمومی و یا كاردانی ) را اخذ نموده اند نیز مانند مقررات مربوط به دانشجویان انصرافی پس از تسویه حساب كامل با مؤسسه ذیربط و همچنین اداره كل امور دانشجویان داخل و صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در صورت نداشتن مشكل نظام وظیفه ( برای برادران ) حق ثبتنام داشته و محدودیتی در انتخاب رشته ندارند.

بدیهی است این دسته از داوطلبان میتوانند كلیه تعهدات مربوط را پس از اتمام تحصیلات خود به صورت یكجا به انجام برسانند.ب ) دانشجویان دوره روزانه برای شركت در این مرحله از پذیرش میبایست تا تاریخ 1399/5/31 نسبت به انصراف قطعی از تحصیل و تكمیل فرم شماره 2 ( فرم انصراف از تحصیل ) مندرج در فصل سوم این دفترچه اقدام و مورد مربوط در بند 30 فرم تقاضانامه ثبت نام را نیز علامتگذاری نمایند.

تبصره: دانشجویانی كه در دوره روزانه آزمون سراسری سال  1400 اعم از رشته های متمركز و یا نیمه متمركز ) پذیرفته شده اند، به شرط انصراف قطعی تا تاریخ 1400/10/31 منحصراً میتوانند در این مرحله متقاضی رشته های تحصیلی دوره های غیر روزانه ( نوبت دوم ( شبانه )، نیمه حضوری، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مجازی ) شوند.

ج ) دانشجویان دوره های نوبت دوم ( شبانه ) ، نیمه حضوری، مجازی و پردیس خودگردان یا بین الملل دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی كه از معافیت تحصیلی استفاده نمی كنند، می توانند بدون انصراف از تحصیل در این مرحله ثبت نام و شركت نمایند. بدیهی است این دسته از داوطلبان در صورت موفقیت و قبل از ثبت نام در رشته قبولی جدید، لازم است از رشته قبولی قبلی خود انصراف قطعی حاصل نموده و گواهی مربوط را به مؤسسه ذیربط ارائه نمایند. لازم به توضیح است كه این دسته از داوطلبان حق بازگشت و ادامه تحصیل در رشته قبولی قبلی خود را ندارند.


تبصره: دانشجویان دوره های غیرروزانه فوق كه از معافیت تحصیلی استفاده میكنند، برای ثبت نام و انتخاب رشته در این مرحله لازم است شرایط مندرج در مقررات وظیفه عمومی را داشته باشند.

می توانید با مطالعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد در این رابطه نیز اطلاعات مفیدی کسب نمایید.

منبع

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400 با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

جزئیات پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی کنکور سراسری 1400

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل