تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400

📚 خلاصه ای از مقاله پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400:

مشاوره تحصیلی

دانشگاه رازی در اجراي ابلاغيه وزارت علوم تحقيقات و فناوري به شماره ٦٧٢٧٢/٢١ مورخ 1393/4/18) آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر) ، اصلاحيه شماره ٢٣٧٢٠٠/٢١ مورخ 1393/12/16 و ابلاغيه شماره ٢٩٩٥٧٤/٢ مورخ 1396/12/16 از بين برگزيدگان علمي دانشگاه رازي و ساير دانشگاه ها كه واجد شرايط عمومي و […]

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400

دانشگاه رازی در اجراي ابلاغيه وزارت علوم تحقيقات و فناوري به شماره ٦٧٢٧٢/٢١ مورخ 1393/4/18) آئين نامه ارائه تسهيلات به برگزيدگان علمي براي ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر) ، اصلاحيه شماره ٢٣٧٢٠٠/٢١ مورخ 1393/12/16 و ابلاغيه شماره ٢٩٩٥٧٤/٢ مورخ 1396/12/16 از بين برگزيدگان علمي دانشگاه رازي و ساير دانشگاه ها كه واجد شرايط عمومي و اختصاصي زير هستند ، در دوره دكتري تخصصي براي نيمسال اول سال تحصيلي 99 – 1400 دانشجو مي پذيرد .

جزئیات ثبت نام دکتری بدون آزمون استعداد درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه برای سال 99 اعلام شد . متن اطلاعیه این دانشگاه به شرح زیر است :

شرايط اختصاصي :

١ -دارا بودن مدرك كارشناسي ارشد مرتبط با رشته مورد تقاضا و مورد تاييد وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري از يكي از دانشگاههای داخل كشور
٢ -دارا بودن ميانگين كل معدل ١٦ يا بالاتر در مقطع كارشناسي (يا معدل همتراز شده طبق همترازي سامانه سازمان سنجش)
٣ -دارا بودن ميانگين كل معدل ١٧ يا بالاتر بدون احتساب نمره پايان نامه در مقطع كارشناسي ارشد (يا معدل همتراز شده طبق همترازي سامانه سازمان سنجش)
٤ -بيش از دو سال از تاريخ فراغت از تحصيل دانشجو در مقطع كارشناسي ارشد نگذشته باشد .
٥ -قبولي در مصاحبه گروه مربوطه
٦ -متقاضي بايد حداكثر تا تاريخ 99/6/31 دانش آموخته شود .
٧ -كسب حداقل ٧ امتياز از بند ١ -١ جدول شماره ١ (جدول در متن کامل فراخوان)
تبصره ١ : پذيرش افراد مشمول اين آيين نامه ، در همان رشته تحصيلي يا رشته هاي تحصيلي مرتبط با رشته تحصيلي دوره كارشناسي ارشد متقاضي ، به تشخيص گروه آموزشي و تأييد شوراي آموزشي دانشگاه امكان پذير است .
تبصره ٢ : لازم به ذكر است از دانش آموختگان دانشگاههاي غير دولتي ، پيام نور ، غيرانتفاعي، آزاد ، جامع علمي كاربردي ، مجازي ، پـرديس هـاي بين الملل (خودگردان) پذيرش بدون آزمون به عمل نمي آيد . لذا دانشجويان دانشگاه هاي مذكور از ارسال مدارك يـا پرداخـت وجـه جـداً خـود داري نمايند .
توجه : از دانشجويان و دانش آموختگان پرديس خودگردان دانشگاه رازی پذيرش به عمل مي آيد.

برای دریافت مشاوره در زمینه پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99
از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: 9092305784
تماس از طریق همراه اول با شماره: 99221106
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

مدارک لازم برای پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99

* فرم تكميل شده تقاضا ( فرمهاي ١،٢ ،٣ ، فرم تاييد مقاله توسط استاد راهنما) به طور دقيق و خوانا (دانشجويان يا دانش آموختگان دانشگاه رازی نيازي به تكميل فرم شماره ٢ ندارند)
* يك نسخه تصوير شناسنامه (فقط صفحه اول و در صورت داشتن توضيحات، تصوير تمام صفحات الزامي است) وتصوير كارت ملي
* تصوير مدرك نمايانگر وضعيت نظام وظيفه براي داوطلبان ذكور 
* تصوير گواهينامه و ريز نمرات در دوره كارشناسي ارشد كه نمره پايان نامه حتما در آن درج شده باشد. معدل دوره كارشناسي ارشد بدون احتساب نمره پايان نامه و ذكر نمره پايان نامه ( درصورت دفاع) بايد ارائه شود . (ارائه نمره پايان نامه براي دانشجويان سال آخر كه تا 99/6/31 دانش آموخته مي شوند الزامي نيست)
* تصوير گواهينامه و ريز نمرات در دوره كارشناسي
* معرفي نامه از دبيرخانه المپياد دانشجويي در مقطع كارشناسي ارشد (براي دانشجويان المپيادي)
* معرفي نامه از دبيرخانه جشنواره هاي معتبر علمي خوارزمي ، فارابي ، رازي ، ابن سينا ( براي برگزيدگان جشنواره ها در مقطع كارشناسي ارشد )
* تصوير كامل كليه مقالات علمي ترويجي ، علمي پژوهشي ، ISI ، ISC كه منتشر شده باشد . (در صورت انتشار مقاله ، تصوير جلد مجله حتماً ضميمه شود)
* تصوير كليه مقالات ارائه شده در كنفرانس ها ، كليه تأليفات ، كتب و فعاليت هاي پژوهشي داوطلب
* گواهي پذيرش چاپ مقاله براي آن دسته از مقالاتي كه در زمان تقاضا به چاپ نرسيده باشند ( نسخه كامل مقاله نيز ضميمه شود )
* تصوير جلد مجله كه اعتبار و درجه ي علمي مجله مشخص باشد ( علمي – پژوهشي، ISC ، ISI ،( مجلات داخلي و خارجي كه مقالات متقاضي در آن چاپ شده و يا خواهد شد .
* ارائه فرم تأييد مقاله توسط استاد راهنما

* مهلت ارسال مدارک و ثبت نام تا پایان اردیبهشت ماه می باشد .

ظرفيت پذيرش پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99

١ -دانشگاه اختيار دارد حداكثر ٢٠ %ظرفيت پذيرش با آزمون شيوه آموزشي – پژوهشي دوره روزانه دكتری خود در هر كد رشته محل تحصيل را از بين دانش آموختگان دوره كارشناسي ارشد داخل كشور و مورد تأييد وزارت به صورت مازاد برظرفيت ، پذيرش نمايد .
٢ -ظرفيت مذكور مازاد بر ظرفيت پذيرش با آزمون دانشگاه مي باشد .

  • نحوه ارائه مقالات يا فعاليتهاي علمي برگزيده:

١ -مقالات ارائه شده طبق جدول شماره ١ مورد ارزيابي قرار گرفته و بايد چاپ شده يا داراي گواهي پذيرش چاپ بوده و مرتبط با پايان نامه باشد .
تبصره : منظور از پذيرش مقاله ، پذيرش بدون قيد و شرط مقاله مي باشد .
٢ -هر گونه ثبت اختراع بايد مورد تاييد سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران باشد .
٣ -برگزيدگان جشنواره هاي علمي معتبر ( خورازمي ، فارابي ، رازي و يا ابن سينا ) بايد تاييد دبيرخانه جشنواره را كسب و ارائه نمايند .
٤ -برگزيدگان المپيادهاي علمي دانشجويي ( رتبه هاي اول تا پانزدهم كشوري) بايد تآييد دبيرخانه المپياد را كسب و ارائه نمايند .
٥ -مقاله ، اختراع و يا كتابي مورد پذيرش قرار خواهد گرفت كه داوطلب در آن ، نفر اول باشد و يا نام وي بلافاصله بعد از نام استاد راهنما يا مشاور ذكر شود( نام دانشجو بايد اولين نويسنده در ليست دانشجويان باشد) و يا مخترع اصلي اختراع باشد در غير اين صورت به آن امتيازي تعلق نخواهد گرفت .
تذكر: پذيرش داوطلبان حائز شرايط اين آيين نامه بدون پرداخت شهريه تحصيلي است . بنابراين داوطلباني كه از اين طريق پذيرفته مي شوند در صورت انصراف از تحصيل ، ملزم به پرداخت هزينه هاي آموزش رايگان خواهند بود .

منبع : دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه رازی کرمانشاه

برای مطالعه متن کامل فراخوان دکتری استعداد درخشان دانشگاه رازی 99 کلیک کنید .

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400

پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه رازی کرمانشاه 99 – 1400