سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

شرایط پذیرش دانشگاه فرهنگیان 98 - 97

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98 – 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 

شرایط و ضوابط پذیرش و تربیت دانشجو معلم متعهد خدمت در رشته های تحصیلی دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

داوطلبان در صورت احراز صلاحیت های عمومی و اختصاصی و سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما و اطلاعیه های بعدی آزمون، میتوانند پس از انتخاب رشته و موفقیت در مراحل مزبور، در صورت قبولی، ادامه تحصیل نمایند.

الف) شیوه پذیرش دانشگاه فرهنگیان

1- در پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بومی پذیری اعمال می شود. كدرشته محل های مخصوص داوطلبان بومی هر استان در جداول مجزا از هم مشخص شد هاند. گزینش نهایی توسط سازمان سنجش آموزش كشور، در هر یك از كدرشته محل ها با توجه به دامنه پذیرش كه در ستون (پردیس / مخصوص یا اولویت پذیرش داوطلبان بومی/ محل خدمت) درج شده، و مطابق ضوابط ذیل صورت می پذیرد.

2- داوطلبان متقاضی رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش دقت نمایند چنانچه در یك كدرشته محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مخصوص داوطلبان بومی استانی درج شده باشد، همه داوطلبان بومی آن استان می توانند در صورت تمایل با رعایت سایر شرایط و ضوابط مربوط، آن را انتخاب نمایند.

3- بر اساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو داوطلبان بومی هر استان مجاز به انتخاب كدرشته محل های مربوط به استان خود می باشند اما در كدرشته محل هایی كه اولویت برای شهر یا بخش خاصی درنظر گرفته شده است ابتدا داوطلبان بومی آن شهرها یا بخش هایی كه دارای اولویت هستند، « محل تولد » ،« محل اخذ مدرك تحصیلی دو سال ماقبل آخر » ،« محل اخذ مدرك تحصیلی سال ماقبل آخر » ،« اخذ مدرك تحصیلی سال آخر ،با شهر (یا بخش) رشته تعیین شده،تطابق داشته باشد) پذیرش می شوند و در صورتی كه ظرفیت خالی بماند (داوطلب واجد شرایط بومی شهر یا بخش براساس دامنه پذیرش وجود نداشته باشد)، از داوطلبان بومی همان استان كه كدرشته محل مزبور را انتخاب نموده اند، پذیرش انجام می شود. شایان ذكر است از پذیرفته شدگان تعهد لازم برای خدمت در شهر یا بخش مندرج در محل خدمت اخذ خواهد شد.

تذكر  1: نیاز آموزشی (محل خدمت) مندرج در ستون (پردیس/ مخصوص داوطلبان بومی / « پردیس محل تحصیل/ مخصوص داوطلبان بومی / محل خدمت » ستون محل خدمت) تحت هر شرایطی برای پذیرش استانی تغییر نمی یابد. داوطلب پذیرفته شده نهایی مكلف است به مدت دو برابر طول تحصیل، تعهد خدمت محضری برای خدمت در محل مذكور به آموزش و پرورش بسپارد.

تذكر 2: تعیین محل خدمت كدرشته محل هایی كه به صورت استانی، شهرستانی و یا در یك بوم (چند شهر/ شهرستان/ منطقه) می باشد در اختیار اداره كل آموزش و پرورش استان مربوط (استان بومی داوطلب) خواهد بود كه بعد از فراغت از تحصیل به استناد ماده 3 قانون متعهدین خدمت به صورت قطعی اعلام خواهد شد. عدم مراجعه به محل خدمت تعیین شده، به منزله استنكاف از انجام تعهد تلقی خواهد شد. تعیین محل صدور حكم آزمایشی در بین مناطق آموزشی تابعه جهت برقراری حقوق در طول تحصیل، در اختیار اداره كل استان می باشد.

4- چنانچه داوطلب مجاز به انتخاب كدرشته محل های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی باشد و اقدام به انتخاب كدرشته محل های دانشگاه های مزبور بنماید، براساس ضوابط و مقررات از میان واجدین شرایط در آزمون براساس اولویت های انتخابی تا حدود دو برابر ظرفیت پذیرش، برای انجام مصاحبه تخصصی و احراز صلاحیت های عمومی و تخصصی از سوی سازمان سنجش آموزش كشور به آموزش و پرورش معرفی خواهند شد . معرفی داوطلب جهت انجام مصاحبه تخصصی به منزله قبولی نهایی در دانشگاه های مزبور تلقی نمی گردد.

5- كسب حداقل نمره كل نهایی 6500 و بالاتر در زیرگروه مربوط برای مجاز شدن به انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری ضروری است.

6- چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلب معرفی شده، بعد از انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی مورد تأیید آموزش و پرورش قرار گیرد، سازمان سنجش آموزش كشور براساس ضوابط مربوط و لحاظ نمودن اولویت بر مبنای دامنه پذ یرش بومی (بخش / شهرستان/ استان توضیحات كدرشته محل مندرج در دفترچه آزمون) و با در نظر گرفتن نمره كل نهایی زیرگروه و گروه آزمایشی مربوطه داوطلب در مقایسه با سایر داوطلبان، گزینش نهایی را انجام خواهد داد. بنابراین موفقیت در مصاحبه اختصاصی و بررسی صلاحیت های عمومی به منزله قبولی فرد برای دانشگاه های مزبور تلقی نمی گردد .

تذكر : كسب نمره كل نهایی بالاتر در زیرگروه آزمایشی گروه آزمایشی مربوط در مقایسه با سایر داوطلبان در كدرشته انتخابی (طبق ضوابط سازمان سنجش آموزش كشور) و با رعایت شرایط و ضوابط آموزش و پرورش، الزامی است.

7- داوطلبانی كه صلاحیت های تخصصی و یا عمومی آنان مورد تأیید آموزش و پرورش قرار نمی گیرد از فرایند گزینش نهایی برای دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی حذف خواهند شد.

ب) شرایط عمومی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

2) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

3) التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

4) داشتن سلامت كامل روانی، جسمانی و توانایی انجام وظایف محوله.

5) نداشتن سابقه محكومیت جزایی یا كیفری مؤثر.

6) عدم اعتیاد به مواد مخدر، دخانیات و الكل و هر نوع مواد اعتیادآور.

7) داشتن گواهینامه پایان دوره پیش دانشگاهی یا متوسطه دوم.

ج) شرایط اختصاصی پذیرش در دانشگاه فرهنگیان

1) كسب حداقل نمره علمی كل 6500 و بالاتر (در زیرگروه مربوط) جهت مجاز شدن برای انتخاب رشته در گروه آزمایشی مربوط در آزمون سراسری خواهد بود.

2) نداشتن هیچ گونه رابطه استخدامی یا تعهد خدمت (دائم یا موقت) به نهادها و سازمان های دولتی و غیردولتی (از آغاز تا پایان دوره تحصیل در دانشگاه ).

3) داشتن حداقل معدل كل 15 در دوره متوسطه دوم (معدل سه پایه اول، دوم و سوم). تبصره: حداقل معدل كل، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

4) داشتن حداكثر سن 22 سال تمام در بدو ورود به دانشگاه ( 1375/07/01 به بعد )

 تبصره 1: محاسبه سن هر داوطلب با توجه به مندرجات اصل شناسنامه ای است كه به استناد آن در آزمون ورودی ثبت نام می كند، بنابر این تغییراتی كه پس از ثبت نام در آزمون، در مدارك هویتی، به ویژه تاریخ تولد داوطلب به وجود آمده باشد معتبر نیست و در صورت پذیرفته شدن در آزمون، در هر مرحله ای، قبولی وی لغو خواهد شد.

تبصره 2: انجام خدمت سربازی و یا سوابق كاری و موارد دیگر، تحت هیچ شرایطی به سقف سنی داوطلب افزوده نمی شود.

تبصره 3: حداكثر سن ورود به دانشگاه، تحت هر شرایطی تغییر نخواهد داشت.

5) احراز بومی: تذكر 1: ملاك تعیین استان بومی داوطلب، مطالب مندرج در صفحه 5 بخش گزینش بومی فصل اول دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1397 می باشد كه در كارنامه داوطلب درج می شود.

تذكر 2: براساس مصوبه دوازدهمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو  ملاك تعیین شهر بومی داوطلب، تطابق حداقل 2 شهر از 4 شهر ،محل اخذ مدرك » ،« محل اخذ مدرك تحصیلی سال ماقبل آخر » ،« محل اخذ مدرك تحصیلی سال آخر » ، ملاك تعیین با شهر رشته می باشد.

 6) در صورت وجود مجوز استخدامی، محل صدور حكم استخدام آزمایشی همان بخش، شهر و استان بومی داوطلب بوده كه در ستون محل خدمت دفترچه آزمون درج شده است. مسؤولیت ساماندهی و به كارگیری بعد از فراغت از تحصیل به عهده اداره كل استان خواهد بود. بر این اساس تغییر سهمیه استان محل خدمت قبل از شروع به كار و ایفای تعهد، تحت هر شرایط اعم از تأهل، تجرد، بعد مسافت، تكفل، سرپرستی خانواده، فوت والدین و غیره ... ممنوع می باشد .

7) دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی (به استثنای پذیرفته شدگان دوره روزانه آزمون سراسری سال 1396 ) كه با استفاده از قانون آموزش رایگان تحصیل می نمایند، در صورتی می توانند رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش را انتخاب نمایند كه قبل از شروع ثبت نام در آزمون حداكثر تا تاریخ 1369/12/20 انصراف دایم خود را به محل تحصیل اعلام نموده و فرم انصراف قطعی از تحصیل، مطابق فرم شماره ( 3) مندرج در صفحه 44 دفترچه شماره ( 1) راهنمای ثبت نام در آزمون سراسری سال 1397 از دانشگاه و موسسه آموزش عالی ذیربط دریافت نموده باشد، در غیر این صورت مجاز نمی باشد.

8) برخورداری از سلامت كامل تن و روان و شرایط مناسب جسمانی برای حسن انجام وظیفه معلمی، با توانایی گفتاری (توانایی در رعایت مخارج تمام حروف و ادای كلمات و عبارات به طور كامل و - تأیید پزشك معتمد واجد شرایط آموزش و پرورش

9) برخورداری از استعداد، علاقه و انگیزه معلمی، عامل بودن به اخلاق و رفتار متناسب با شأن و جایگاه معلمی، برخورداری از قدرت تعامل با دیگران آشنایی با تعالیم دینی، به ویژه قرآن كریم.

10 ) نخبگان علمی و مهارتی، مخترعان، مبتكران، برگزیدگان المپیادهای علمی، فرهنگی، هنری و مهارتی، جشنواره خوارزمی در شرایط علمی برابر، براساس كدرشته محل انتخابی، از اولویت پذیرش برخوردار خواهند شد. تبصره: بهره مندی از امتیاز مربوط به مدارك امتیازآور در مصاحبه اختصاصی، صرفاً در انجام مصاحبه قابل محاسبه و احتساب است و بعد از اتمام زمان مصاحبه به مدارك ارائه شده جدید امتیازی تعلق نخواهد گرفت.

11 ) احراز توانایی در مهارت های پایه و علوم فناوری اطلاعات.

12 ) استخدام قطعی فارغ التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در صورت تأیید قطعی و اخذ مدرك كارشناسی در رشته ای كه تعهد محضری به آموزش و پرورش سپرده، امكان پذیر خواهد بود.

13 ) داشتن حداكثر 28 سال در بدو استخدام قطعی بعد از فراغت از تحصیل.

14 ) برخورداری از حسن شهرت، عامل بودن به اخلاق و رفتار نیكو و متناسب با شان و جایگاه معلمی .

15 ) به موجب ماده 7 قانون 1390 خدمت وظیفه عمومی فارغ التحصیلان ذکور دانشگاه های وابسته به آموزش و پرورش قبل اشتغال به كار در آموزش و پرورش و صدور حكم استخدام رسمی - قطعی، مكلف به گذراندن دوره آموزش رزم مقدماتی می باشند . در صورت عدم مراجعه برای گذراندن دوره آموزش رزم، هر مشكلی در راستای تبدیل وضعیت استخدامی به عهده دانشجو خواهد بود.

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98 – 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 

 

د) نکات مهم در پذیرش دانشگاه فرهنگیان

1) پذیرفته شدگان مكلفند در آغاز تحصیل خود به میزان دو برابر مدت تحصیل (حداقل آن كمتر از 5 سال نخواهد بود) به آموزش و پرورش تعهد خدمت محضری بسپارند كه پس از دانش آموختگی به میزان دو برابر مدت تحصیل خود، در محل تعیین شده توسط وزارت آموزش و پرورش خدمت نمایند . تحصیل آنان در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی منوط به سپردن تعهد محضری می باشد. مدت تحصیل دانشجو معلمان جزو سوابق خدمت (حداكثر 4 سال دوره كارشناسی) آنان محسوب می شود . پرداخت حقوق كارآموزی در طول تحصیل تحت هر شرایطی، صرفاً حداكثر برای 4 سال مجاز خواهد بود.

2) عدم ثبت نام در محل قبولی تحت هر شرایطی (حداكثر تا قبل از شروع تلقی خواهد شد.

3) تحصیل دانشجویان پذیرفته شده در « كان لم یكن » سال تحصیلی جدید بعد از اعلام قبولی)، به منزله انصراف و استنكاف از تحصیل تلقی شده و قبولی فرد دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت شبانه روزی می باشد.

4) انتقال دانشجو به سایر دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و بالعكس ممنوع می باشد.

5) ادامه تحصیل متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش، به استناد مفاد ماده 4 قانون متعهدین خدمت و با ر عایت سایر ضوابط و مقررات مربوط صرفاً در رشته های مورد نیاز آموزش و پرورش در صورت موافقت با ادامه تحصیل و صدور فرم مربوطه از سوی اداره كل آموزش و پرورش محل خدمت، امكان پذیر خواهد بود . شایان ذكر است جهت ادامه تحصیل در رشته های كارشناسی ارشد دانشگاه فرهنگیان، داشتن حداقل سه سال سابقه خدمت آموزشی و یا اداری در آموزش و پرورش الزامی است.

6) تغییر رشته و گرایش، تغییر اولویت انتخابی، تغییر دوره تحصیلی، انتقال و جابجایی در بین دانشگا هها و بالعكس در بدو ورود و یا در طول تحصیل تحت هیچ شرایطی امكان پذیر نخواهد بود . ضمناً چنانچه دانشجویی تحت هر شرایطی در دوره كاردانی متوقف شود به علت عدم نیاز به خدمات آنان در آموزش و پرورش، جذب و استخدام آنان امكان پذیر نخواهد بود.

7) عدم اشتغال به تحصیل همزمان در هر یك از دوره های تحصیلی در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی در زمان ثبت نام، شروع به تحصیل و حین تحصیل.

8) پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی كه عنوان رشته آنها دبیری نمی باشد، ملزم به گذراندن دروس تربیتی هستند. 9) از متقاضیان رشته های تحصیلی مورد نیاز آموزش و پرورش كه جزو معرفی شدگان چند برابر قرار گیرند در صورتی مصاحبه به عمل خواهد آمد كه دارای شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه بوده و ویژگ ی های جسمانی آنان نیز توسط پزشك معتمد واجد شرایط و سلامت روانی توسط روان شناس متخصص و معتمد آموزش و پرورش، صرفاً در مهلت مقرر در زمان انجام مصاحبه مور د تأیید قرار گیرد.

10 ) مصاحبه از شرایط قانونی از مراحل آزمون سراسری برای پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی م یباشد. انجام مصاحبه تخصصی صرفاً در مهلت مقرر مندرج در اطلاعیه های اعلام شده از سوی سازمان سنجش آموزش كشور امكان پذیر می باشد. انجام مصاحبه مجدد و یا تمدید مهلت اعلام شده به هیچ عنوان امكان پذیر نخواهد بود.

11 ) عدم حضور در مراحل انجام مصاحبه تخصصی و بررسی صلاحیت های عمومی تحت هر شرایطی (بعد از معرفی از سوی سازمان سنجش آموزش كشور ) به منزله انصراف از رشته های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تلقی خواهد شد.

12 ) محل تحصیل پذیرفته شدگان پس از ثبت نام قطعی، توسط پردیس ها براساس جدول ذیل (جدول شماره 1) در واحدهای تابعه (مراكز آموزش عالی) سطح استان تعیین خواهد شد.

تبصره 1: كلاس هایی كه به حدنصاب لازم (حداقل 20 نفر ) برای تشكیل در پردیس محل قبولی نرسد، سازمان مركزی دانشگاه فرهنگیان به تشخیص خود نسبت به جابجایی پذیرفته شدگان در سطح پردیس های كشور اقدام خواهد نمود. پذیرفته تلقی خواهد شد.

تبصره 2: انتقال و جابجایی در بین پردیس های دانشگاه فرهنگیان « كان لم یكن » شدگان حق هیچگونه اعتراضی را نخواهند داشت در غیر این صورت قبولی آنان ممنوع می باشد.

13 ) در پردیس های دانشگاه فرهنگیان برای رشته تحصیلی راهنمایی و مشاوره صرفاً گرایش فعالیت های پرورشی، اجرا خواهد شد و فارغ التحصیلان به عنوان مربی امور تربیتی بكارگیری خواهند شد.

14 ) چنانچه صلاحیت های عمومی و تخصصی داوطلبی، پس از اعلام نتایج نهایی آزمون سراسری محرز گردد، حقی برای آن داوطلب ایجاد نمی کند، در عین حال در صورت وجود ظرفیت پذیرش در كدرشته مربوط حداكثر تا قبل از شروع نیمسال دوم 98-97 امكان اقدام وجود خواهد داشت .

15 ) برخی از كدرشته محل های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت آزاد و شبانه بوده و پذیرش دانشجو و تحصیل در این كدرشته محل ها، هیچ گونه حقی جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی كند.

 16 ) طبق مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش، در پایان دوره كارشناسی از دانشجو معلمان، ارزشیابی پایانی به عمل می آید و براساس نتایج حاصله، گواهی صلاحیت حرفه ای در سطوح مختلف صادر می گردد.

17 ) چنانچه فردی با ارائه اطلاعات نادرست پذیرفته شود و یا متعاقب آن مشخص گردد كه شرایط لازم را نداشته است در هر مرحله از ثبت نام، تحصیل و یا استخدام آزمایشی و قطعی، قبولی وی لغو می گردد و حسب مورد مكلف به پرداخت خسارت های ناشی از آن خواهد بود.

18 ) در رشته های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی كه دارای چند گرایش یا زمینه تخصصی می باشد و در دفترچه آزمون گرایش و زمینه تخصصی رشته، مشخص نشده است دانشگاه متناسب با نیاز آموزش و پرورش با در نظر گرفتن بومی بودن در سهمیه خدمت و وضعیت علمی دانشجویان، نسبت به تعیین گرایش و زمینه تخصصی اقدام خواهد كرد. بعد از تعیین گرایش و زمینه تخصصی توسط دانشگاه، تغییر گرایش و زمینه تخصصی تحت هر شرایطی مجاز نمی باشد. بدیهی است انتخاب دروس اختیاری از بین جدول دروس مندرج در جداول رشته عمومی با نظر و تأیید گروه آموزشی (متناسب با نیاز آموزش و پرورش) امكان پذیر خواهد بود.

 جدول واحدهاي تابعه پرديس های دانشگاه فرهنگيان

جهت مشاوره در زمینه شرایط ثبت نام دانشگاه فرهنگیان 98 – 97

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور