جدیدترین اخبار دانشگاهی کشور

انواع وام دانشجویی

وام های دانشجویی از تسهیلاتی هستند که صندوق رفاه دانشجویی برای تامین نیاز دانشجویان در اختیار آنها قرار می دهد . وام دانشجويی، عنوانی كلی برای تمام وام هايی است كه به دانشجويان تعلق می پذيرد. وام های دانشجويی با اقساط بلند‌مدت و كارمزدهای پايين، وام های ايده‌آل‌اند. وام های دانشجویی دارای انواع و شرایط مختلفی است که دانشجویان می توانند با توجه به نیازها و شرایط خود به گرفتن این تسهیلات اقدام کنند . صندوق رفاه دانشجویان هر ساله تسهیلاتی را به صورت وام ( تحصیلی – مسکن – ازدواج – زیارت – شهریه و … ) در اختیار دانشجویان قرار می دهد . دانشجویانی که از وام های دانشجویی استفاده می‌ کنند موظف هستند بعد از تمام شدن تحصیلاتشان نسبت به بازپرداخت وام دانشجویی اقدام کنند . اولویت پرداخت وام های دانشجویی با دانشجویان مستعد و کم بضاعت است و مابقی دانشجویان بعد از این دسته از افراد وام خود را دریافت می کنند . در ادامه نام و میزان انواع وام های دانشجویی را ذکر می کنیم .

وام دانشجویی، وامی است كه از محل صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، به كليه دانشجويان پرداخت می شود. بسته به اينكه دانشجو در چه مقطع، چه دانشگاه و چه نوع دانشجويی (روزانه-شبانه-غيرحضوری/ مجرد-متأهل/ بومی – غيربومی) باشد، مبالغ وام دانشجويی متفاوت است. به طور معمول سقف وام دانشجويی برای دانشجويان روزانه كه از مزايای تحصيل رايگان برخوردارند، پايين‌ترين نرخ را دارد. عامل مؤثر ديگر بر نرخ وام دانشجويی، مقطع تحصيلی دانشجوست؛ به اين معنا كه هرچه مقطع تحصيلی دانشجو پايين‌تر باشد، نرخ وام نيز پايين‌تر است. محل سكونت و همچنين محل تحصيل دانشجو نيز در مبلغ وام دانشجويی تأثيرگذار است. از آن طرف وام‌های دانشجويی دانشجويان دانشگاه آزاد با توجه به شهريه‌های سنگين اين دانشجويان، بالاترين نرخ را دارند.

نحوه ثبت نام و دریافت وام دانشجویی:

دانشجویان برای دریافت وام دانشجویی می‌بایست به سامانه bp.swf.ir مراجعه و اقدام به تشکیل پرونده دهند. بعد از تشکیل پرونده می‌بایست به سایت مراجعه و اقدام به ثبت درخواست وام خودنمایند. وام‌های مختلفی در سیستم تعبیه‌شده است که دانشجویان می‌توانند با توجه به نیازهای خود اقدام به دریافت وام‌های موردنظر نمایند.

مطابق جدول زمانبندی ارائه شده از سوی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ثبت نام وام شهریه از روز دوشنبه 15 مهر 98 آغاز شده و این مهلت تا یک ماه یعنی 15آبان ادامه خواهد داشت. توصیه می‌شود دانشجویانی که متقاضی وام شهریه هستند در اسرع وقت برای دریافت این وام ثبت نام کرده و آن را به تاخیر نیندازند و به فکر تمدید مهلت تعیین‌شده نباشند.

انواع وام های دانشجویی:

مدیریت وام های دانشجویی را صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم بر عهده دارد . طبق اعلام این صندوق ، 24 عنوان وام دانشجویی به دانشجویان مقاطع کاردانی ، کارشناسی ، کارشناسی ارشد و دکتری ارایه می شود که در برخی از آن ها تاهل یا تجرد دانشجو تعیین کننده میزان وام دریافتی می باشد در ادامه جدول وام های دانشجویی صندوق رفاه سال تحصیلی ۹۹ – ۹۸ را آورده ایم :

ردیفنام وامضوابط پرداختمبلغ مصوب ( هر ترم ) به ریال
۱تحصیلیمجرد کاردانی۴,۵۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی۵,۰۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد۵,۵۰۰,۰۰۰
مجرد دکتری۶,۲۵۰,۰۰۰
متاهل کاردانی۵,۷۵۰,۰۰۰
متاهل کارشناسی۶,۲۵۰,۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد۷,۵۰۰,۰۰۰
متاهل دکتری۸,۷۵۰,۰۰۰
۲تحصیلی ممتاز و نمونهکلیه مشمولان طبق قانون صندوقحداکثر تا دو برابر مبلغ سقف وام تحصیلی
۳مسکنمجرد ( تهران )۷,۵۰۰,۰۰۰
مجرد ( ۵ شهر بزرگ )۶,۲۵۰,۰۰۰
مجرد ( سایر شهرها )۵,۰۰۰,۰۰۰
متاهل ( تهران )۱۲,۵۰۰,۰۰۰
متاهل ( ۵ شهر بزرگ )۱۰,۰۰۰,۰۰۰
متاهل ( سایر شهرها )۸,۵۰۰,۰۰۰
۴ضروریکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۵ضروری ( خرید کتاب تخصصی ) کارشناسی ارشد۵,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی غیربورسیه۸,۰۰۰,۰۰۰
۶ضروری ممتاز نمونهکارشناسی۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد و دکتری۱۲,۰۰۰.۰۰۰
۷ضروری مبتکرکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۸ضروری قهرمان ورزشیکلیه مشمولان طبق قانن صندوق۱۰,۰۰۰,۰۰۰
۹ضروری روشندلکاردانی و کارشناسی۲۰,۰۰۰,۰۰۰
تحصیلات تکمیلی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۰حوادث غیرمترقبهروزانه کلیه مقاطع۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۱ودیعه مسکن – ودیعه مسکن دانشجویان متاهل غیرایرانیتهران – کاردانی و کارشناسی۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تهران – تحصیلات تکمیلی۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ – کاردانی و کارشناسی۴۰,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ – تحصیلات تکمیلی۸۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها – کاردانی و کارشناسی۳۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها – تحصیلات تکمیلی۶۰,۰۰۰,۰۰۰
۱۲ودیعه مسکن مجردیتهران۲۵,۰۰۰,۰۰۰
پنج شهر بزرگ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
سایر شهرها۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۴تغذیهکلیه مشمولان به تفکیک دانشجویان خوابگاهی و غیرخوابگاهیهر ساله بر مبنای نرخ ژتون غذا و تعداد وعده های مصرفی دانشجویان تعیین می شود.
۱۵تحصیلی دانش هسته ایمجرد کاردانی۶,۷۵۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی۷,۵۰۰,۰۰۰
مجرد کارشناسی ارشد۸,۲۵۰,۰۰۰
مجرد دکتری۹,۳۷۵,۰۰۰
متاهل کاردانی۸,۶۲۵,۰۰۰
متاهل کارشناسی۹,۳۷۵,۰۰۰
متاهل کارشناسی ارشد ( ماهیانه )۱۱,۲۵۰,۰۰۰
متاهل دکتری۱۳,۱۲۵,۰۰۰
۱۶ضروری دانش هسته ایکارشناسی۹,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد۹,۰۰۰,۰۰۰
دکترای تخصصی۹,۰۰۰,۰۰۰
۱۷مسکن دانش هسته ایمجرد ( تهران )۱۱,۲۵۰,۰۰۰
مجرد ( ۵ شهر بزرگ )۹,۳۷۵,۰۰۰
مجرد ( سایر شهرها )۷,۵۰۰,۰۰۰
متاهل ( تهران )۱۸,۷۵۰,۰۰۰
متاهل ( ۵ شهر بزرگ )۱۵,۰۰۰,۰۰۰
متاهل ( سایر شهرها )۱۲,۷۵۰,۰۰۰
۱۸زیارت عتبات عالیات کشور عراقکلیه مشمولان طبق قانون صندوق ( مجرد )۱۰,۰۰۰,۰۰۰
کلیه مشمولان طبق قانون صندوق ( متاهل )۱۵,۰۰۰,۰۰۰
۱۹ازدواجکلیه مشمولان طبق قانون صندوق۲۰,۰۰۰,۰۰۰
۲۰شهریه دانشگاه های دولتی و پیام نورکاردانی و کارشناسی۵,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱,۵۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد پیوسته۷,۰۰۰,۰۰۰
دکتری حرفه ای۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی پیوسته۵,۰۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۱شهریه غیرانتفاعی ( بانک طرف قرار داد صندوق رفاه )کاردانی و کارشناسی۵,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته هر کدام جداگانه۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۲شهریه دانشگاه آزاد ( بانک طرف قرار داد صندوق رفاه )کاردانی و کارشناسی۵,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکترای حرفه ای۱۱,۵۰۰,۰۰۰
دکتری تخصصی ناپیوسته۲۵,۰۰۰,۰۰۰
۲۳شهریه دانشگاه جامع علمی کاربردی ( بانک طرف قرار داد صندوق رفاه )کاردانی و کارشناسی۵,۰۰۰,۰۰۰
کارشناسی ارشد ناپیوسته۱۱,۵۰۰,۰۰۰
۲۴ویژه دکتری (( دوره روزانه ))تحصیلی ویژه دکتری (بانک طرف قرارداد صندوق )۷,۰۰۰,۰۰۰
تحصیلی ویژه دکتری بانک طرف تعهد ( صندوق رفاه ) هر ۳ ماه یکبار۲۱,۰۰۰,۰۰۰
تحصیلی ویژه دکتری صندوق رفاه هر ۳ ماه یکبار۱۸,۰۰۰,۰۰۰
ضروری ویژه دکتری ( یکبار در طول مقطع تحصیلی )۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 وام های ضروری دانشجویی

شرایط دریافت وام دانشجویی

مدارک لازم برای دریافت وام دانشجویی

مراحل ثبت نام وام دانشجویی

دستورالعمل نحوه بازپرداخت وام های دانشجویی

وام دکتری

وام دکتری دانشگاه آزاد

وام ویژه دکتری

برای دریافت مشاوره در زمینه دریافت انواع وام دانشجویی دانشگاه های مختلف

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره 9092305784

تماس طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *