تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

📚 خلاصه ای از مقاله زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99:

مشاوره تحصیلی

در این بخش توضیحاتی درباره زیرگروه های رشته انسانی در کنکور 99 ، مواد آزمون کنکور انسانی ، رشته های تحصیلی و اهمیت (ضریب) درس ها برای ورود به رشته انسانی و منابع طرح سوال رشته انسانی ارائه می شود.  اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در رشته انسانی یکی از مواد مهمی است […]

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

در این بخش توضیحاتی درباره زیرگروه های رشته انسانی در کنکور 99 ، مواد آزمون کنکور انسانی ، رشته های تحصیلی و اهمیت (ضریب) درس ها برای ورود به رشته انسانی و منابع طرح سوال رشته انسانی ارائه می شود.  اطلاع از ضرایب دروس عمومی و اختصاصی در رشته انسانی یکی از مواد مهمی است که باید هر داوطلب کنکور سراسری از آن مطلع باشد.

زیر گروه در کنکور سراسری در رشته های مختلف به چند دسته تقسیم میشوند و تعداد زیر گروه ها در رشته انسانی پنج می باشد و رشته هایی که دارای ضریب یکسان هستند در یک زیر گروه قرار میگیرند.

اهمیت زیر گروه های رشته انسانی در ضرایب دروس عمومی و اختصاصی کنکور سراسری انسانی 99 :

اهمیت زیر گروه ها در این مسئله است که شما باید رشته ی مورد علاقه خود را در زیر گروه ها جست و جو کنید و با توجه به آن برای مطالعات کنکور خود برنامه ریزی کنند در اینجا درس فلسفه و منطق را در رشته ی انسانی مثال میزنیم . رشته حقوق در زیر گروه یک قرار دارد و ضرایب دروس برای آنها یکسان است  که در این زیر گروه ضریب درس زفلسفه و منطق 3 می باشد اما در زیر گروه دو رشته ی انسانی رشته هایی مانند جامعه شناسی و علوم اجتماعی وجود دارد که ضریب این درس برای این رشته یک می باشد.پس درس فلسفه و منطق در قبولی داوطلبان در زیر گروه یک تاثیر زیادی دارد اما در زیر گروه دو دارای  تاثیر کمی می باشد اما در رتبه ی داوطلب تاثیر گذار می باشد.این موضوع بدان معنا نیست که در صورتی که درسی ضریب پایین یا صفر دارد از مطالعه آن صرفه نظر کنید بلکه مطالعه تمام کتاب ها مهم است و در رتبه شما تاثیر گزار است اما در انتخاب رشته شما این درس ها تاثیر متفاوت دارد.

در کارنامه اولیه نتایج کنکور سراسری که توسط سازمان سنجش منتشر می شود چندین رتبه از جمله رتبه کشوری ، رتبه کل در سهمیه و رتبه در زیر گروه ها می باشد . آنچه که در روند انتخاب رشته شما مهم است رتبه در زیر گروه ها می باشد و با توجه به رتبه شما در زیر گروه در یکی از رشته های انتخاب شده قبول خواهید شد و باید با توجه به رتبه ای که در زیر گروه های مختلف به دست می آورید انتخاب رشته انجام دهید.

برای اطلاع از زیرگروه ، ضریب و منابع رشته انسانی در کنکور 99

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره 9092305784

تماس طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

زیر گروه ها ، رشته ها و ضرایب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور 99

در زیر ، گروه های رشته ی انسانی به همراه رشته های انسانی و ضرایب دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری به طور کامل توضیح داده شده است .

زیر گروه یک رشته انسانی در کنکور سراسری 99

ضرایب دروس زیر گروه 1 رشته انسانی:

رياضي ضریب 2، اقتصاد ضریب 1، زبان و ادبيات فارسي ضریب 4، زبان عربي ضریب 4، تاريخ و جغرافيا ضریب 1 ، علوم اجتماعي ضریب 1، فلسفه و منطق ضریب 3 ، روانشناسي ضریب 1

رشته های زیر گروه 1 رشته انسانی:

مقطع کارشناسی ارشد: كارشناسي ارشد پيوسته علوم قضايي، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و ارشاد، كارشناسي ارشد پيوسته معارف اسلامي و حقوق

مقطع كارشناسی : آموزش الهيات، آموزش زبان عربي، آموزش زبان و ادبيات فارسي، اديان و مذاهب، اديان و عرفان، ايرا نشناسي، تاريخ تمدن ملل اسلامي، تربيت مروج سياسي، حقوق، زبان و ادبيات تركي آذري، زبان و ادبيات عربي، زبان و ادبيات فارسي، زبان و ادبيات كردي، شيعه شناسي، علوم قرآن و حديث، علوم قضايي، فرهنگ و معارف اسلامي، فقه شافعي، فقه و حقوق اسلامي، فقه و حقوق امامي، فقه و حقوق حنفي، فقه و حقوق شافعي، فقه و حقوق مذاهب اسلامي، فقه و مباني حقوق اسلامي، فلسفه، فلسفه و حكمت اسلامي، فلسفه و عرفان اسلامي، فلسفه و كلام اسلامي، مترجمي زبان عربي، مربيگري عقيدتي، مطالعات امنيتي، معارف اسلامي، معارف اسلامي  تبليغ و ارتباطات، معارف اسلامي و اخلاق، معارف اسلامي و اديان، معارف اسلامي و تاريخ، معارف اسلامي و علوم تربيتي، معارف اسلامي و علوم قرآني، معارف اسلامي و كلام، معارف اسلامي و مديريت.

مقطع كاردانی : كارداني آموزش ديني و عربي، كارداني آموزش زبان و ادبيات فارسي، كارداني امور تربيتي، كارداني امور دولتي، كارداني تربيت مبلغ قرآن كريم، كارداني تربيت معلم قرآن كريم، كارداني حقوق قضايي.

زیر گروه دو رشته انسانی در کنکور سراسری 99

ضرایب دروس زیر گروه 2 رشته انسانی:

رياضي ضریب 4، اقتصاد ضریب 2، زبان و ادبيات فارسي ضریب 2، زبان عربي ضریب 1، تاريخ و جغرافيا ضریب 1 ، علوم اجتماعي ضریب 3، فلسفه و منطق ضریب 1 ، روانشناسي ضریب 2

رشته های زیر گروه 2 رشته انسانی:

مقطع كارشناسی:آموزش علوم اجتماعي، امنيت اطلاعات، امنيت بين الملل، امنيت نرم، برنامه ريزي اجتماعي و تعاون، پژوهشگري امنيت، جامعه شناسي، حفاظت اطلاعات، روزنامه نگاري، ضد تروريسم، علوم فني امنيت، مددكاري اجتماعي، مردم شناسي، علوم ارتباطات اجتماعي.

مقطع كاردانی: كارداني آموزش مطالعات اجتماعي.

زیر گروه سه رشته انسانی در کنکور سراسری 99

ضرایب دروس زیر گروه 3 رشته انسانی:

رياضي ضریب 4، اقتصاد ضریب 3، زبان و ادبيات فارسي ضریب 2، زبان عربي ضریب 1، تاريخ و جغرافيا ضریب 1 ، علوم اجتماعي ضریب 2، فلسفه و منطق ضریب 1 ، روانشناسي ضریب 1

رشته های زیر گروه 3 رشته انسانی:

مقطع كارشناسی: اقتصاد، امنيت اقتصادي، حسابداري، روابط عمومي، فناوري اطلاعات و ارتباطات، گردشگري، مديريت اطلاعات و ارتباطات، مديريت امور بانكي، مديريت امور گمركي، مديريت بازرگاني، مديريت بيمه، مديريت بيمه اكو، مديريت دولتي، مديريت صنعتي، مديريت فرهنگي هنري، مديريت كسب وكارهاي كوچك، مديريت مالي، مديريت و بازرگاني دريايي، مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات، هتلداري.

مقطع كاردانی: كارداني اشتغال، كارداني اقتصاد كار و بهره وري، كارداني امور بانكي، كارداني امور فرهنگي، كارداني امور مالي و مالياتي، كارداني بيمه، كارداني گردشگري، كارداني حسابداري، كارداني روابط كار، كارداني مديريت بازرگاني، كارداني مديريت صنعتي، كارداني مديريت گمركي، كارداني هتلداري.

ضرایب دروس زیر گروه 4 رشته انسانی:

رياضي ضریب 3، اقتصاد ضریب 2، زبان و ادبيات فارسي ضریب 2، زبان عربي ضریب 1، تاريخ و جغرافيا ضریب 3 ، علوم اجتماعي ضریب 2، فلسفه و منطق ضریب 2 ، روانشناسي ضریب 3

رشته های زیر گروه 4 رشته انسانی:

مقطع كارشناسی : آماد، آموزش تاريخ، آموزش جغرافيا، باستان شناسي، تاريخ، تاريخ اسلام، جغرافيا، زبان شناسي، علوم انتظامي، علوم سياسي.

مقطع كاردانی : كارداني باستان شناسي، كارداني علوم انتظامي.

ضرایب دروس زیر گروه 5 رشته انسانی:

رياضي ضریب 3، اقتصاد ضریب 2، زبان و ادبيات فارسي ضریب 2، زبان عربي ضریب 1، تاريخ و جغرافيا ضریب 1 ، علوم اجتماعي ضریب 3، فلسفه و منطق ضریب 2 ، روانشناسي ضریب 3

رشته های زیر گروه 5 رشته انسانی:

مقطع كارشناسی : آموزش ابتدايي، آموزش مشاوره و راهنمايي، آموزش تربيت بدني، آموزش كودكان استثنايي، روانشناسي، علم اطلاعات و دانش شناسي،علوم تربيتي، علوم ورزشي، مشاوره، مطالعات خانواده.

مقطع كاردانی : كارداني آموزش وپرورش ابتدايي، كارداني آموزش وپرورش كودكان استثنايي، كارداني علم اطلاعات و دانش شناسي، كارداني علوم ورزشي، كارداني مربي كودك.

 فهرست كتب منابع آزمون سراسری رشته انسانی سال 1399، نظام قدیم و نظام جدید

در آزمون سراسری انسانی سال 99، سنجش با دو آزمون جداگانه (دو مجموعه سوال) مطابق موارد ذیل انجام میشود، ضمنا از مباحث مشترك دو نظام آموزشی قدیم و جدید 3- 3- 6، سؤال یكسان طرح خواهد شد.

  1. یك آزمون (یك مجموعه سؤال) برای دانش آموزان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی یا نظام قدیم
  2. یك آزمون (یك مجموعه سؤال) برای دانش آموزان نظام جدید 3- 3- 6

با توجه به مصوبه جلسه مورخ 98/04/29 شورای سنجش و پذیرش آزمون سراسری داوطلبان آزمون سراسری سال 1399 می­توانند بدون توجه به نظام آموزشی كه در آن تحصیل نموده ­اند به یكی از دو مجموعه سوال (سؤالات نظام آموزشی 3-3-6 یا سؤالات مربوط به نظام آموزشی قدیم، سالی واحدی و ترمی واحدی)‌ كه تمایل دارندپاسخ دهند. لذا داوطلبان لازم است در زمان ثبت­ نام این آزمون علاقه­ مندی خود به پاسخگویی هر مجموعه سوال در تقاضانامه ثبت ­نامی مشخص و اعلام نمایند.

منابع سوالات عمومی کنکور انسانی 99 :

سوالات دروس عمومی در سطح اطلاعات علمی كتاب های مربوط به هر نظام آموزشی برای دانش آموزان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی یا نظام قدیم و یا نظام جدید آموزشی 3- 3- 6 طرح میشود.  فهرست كتب و منابع دروس عمومی کنکور انسانی سال 1399، نظام قدیم و نظام جدید 3-3-6  به شرح جداول ذیل اعلام می گردد:

منابع سوالات اختصاصی کنکور انسانی 99 :

سوال هاي آزمون اختصاصي گروه آزمايشي علوم انساني براي همه شركت كنندگان در مواد رياضي، اقتصاد،زبان و ادبيات فارسي، زبان عربي، تاريخ و جغرافيا، علوم اجتماعي، فلسفه و منطق و همچنين روانشناسي در سطح اطلاعات علمي خواهد بود

سوالات دروس اختصاصی در سطح اطلاعات علمی كتابهای مربوط به هر نظام آموزشی برای دانش آموزان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی یا نظام قدیم و یا نظام جدید آموزشی 3- 3- 6 طرح میشود. نمره كل هر داوطلب در هرزیرگروه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و دروس اختصاصی وی با توجه به ضریب هر درس در آن زیرگروه میباشد و ضریب دروس تخصصی سه برابر میشود.

فهرست كتب و منابع دروس احتصاصی کنکور انسانی سال 1399، نظام قدیم

 

فهرست كتب و منابع دروس احتصاصی کنکور انسانی سال 1399، نظام جدید

مقالات مفید در رابطه با کنکور سراسری

ثبت نام کنکور سراسری 99

راهنمای عملی ثبت نام اینترنتی کنکور 99

شرایط شرکت در کنکور سراسری 99

نحوه دریافت کد سوابق تحصیلی کنکور 99 از سایت dipcodde.medu.ir

لیست کدهای وظیفه عمومی کنکور 99

نحوه ثبت نام اتباع خارجی در کنکور سراسری 99

و در آخر متقاضیانی که داوطلب شرکت در کنکور سراسری 99 می باشند ، چنانچه هر سوالی در رابطه با زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری ، ضریب دروس رشته انسانی در کنکور و منابع کنکور انسانی داشتید میتوانید با کارشناسان مرکز مشاوره تحصیلی ندای مشاور در تماس باشید.

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

زیرگروه های رشته انسانی در کنکور سراسری 99

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل