جدیدترین اخبار دانشگاهی کشورمهمترین اتفاقات تحصیلی امروز

جزئیات پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه 99 – 1400

معاونت تحصیلا تکمیلی دانشگاه ارومیه در اطلاعیه ای جزئیات پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه را تشریح نمود. در این اطلاعیه شرایط این پذیرش و همچنین زمانبندی آن نیز به طور کامل بیان شده است. از این رو در ادامه به تشریح و بیان این اطلاعیه می پردازیم.

شرایط عمومی برای پذیرش درخواست متقاضیان

الف- داشتن میانگین کل  16 و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل  17 و بالاتر بدون احتساب نمـره پایـان نامه در دوره کارشناسی ارشد. ( میانگین معدل کمتر از 17 دوره کارشناسی ارشد و 16 دوره کارشناسی در دانشگاه های دولتی با ضریب همترازی می توانند در فراخوان شرکت نمایند. )

ب- بیشتر از 2 سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

ج- کسب حداقل 60 امتیاز از فعالیتهای آموزشی – پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی آیین نامه پیوست وشیوه نامه اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه.

داشتن حدّاقل یکی از شرایط زیر:

 • تبصره ١- دانشجویان دورههای روزانه و نوبت دوم دانشگاههای دولتی که کلیه دروس را تا پایان نیمسال سوم گذرانده اند میتوانند در فراخوان شرکت نمایند.
 • تبصره  ٢ – تا موعد ثبت نام در مقطع دکتری باید مدرك فراغت ازتحصیل مقطع کارشناسیارشد دانش آموختگان باید ارائه گردد.
 • تبصره  ٣ – رشته مورد درخواست در مقطع دکتری باید مرتبط با رشته کارشناسی ارشد باشد.
 • تبصره  – ۴ داوطلبان فقط میتوانند در یک رشته  ( مرتبط با رشته کارشناسیارشد )  درخواست بدهند.
 • تبصره  ۵ – فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسیارشد تا پایان شهریور ماه ( 99/06/31 ) قبل از شروع دوره دکتری الزامی است.
 • تبصره ۶ – فقط پرونده فارغالتحصیلان کارشناسی ارشد که از زمان فراغت از تحصیل آنها بیش از دو سال نگذشته باشد قابل بررسی است.
 • تبصره ٧ – مدارك دورههای مجازی، نیمه حضوری یا غیر حضوری، آموزش محور و نیز دانشگاههای غیر انتفاعی دانشگاه آزاد اسلامی ، پیام نور برای پذیرش بدون آزمون، بررسی نخواهد شد.
 • تبصره ٨ – مجلّات پذیرش دهنده مقالات مذکور نباید در فهرست مجلّات نامعتبر وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری باشند.
جزئیات پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه 99 - 1400

نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده :

 • مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه باشد .

تبصره 1 : دانشجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول تحصیلی 1399 – 1400 فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است ، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نماید ، در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد .

تبصره 2 :  منظور از پذیرش مقاله ، پذیرش بدون قید و شرط مقاله می باشد .

تبصره 3 :  گواهی پذیرش چاپ باید مورد تایید هیات تحریریه با ذکر شماره مجله و دوره آن بوده و زمان چاپ آن تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی ( 1399 – 1400 پایان بهمن سال ) 1399 باشد .

 • هر گونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران باشد .
 • برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خورازمی ، فارابی ،رازی و یا ابن سینا ) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند و برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند .
 • مقاله ، اختراع و یا کتابی مورد پذیرش قرار خواهد گرفت که داوطلب در آن ، نفر اول باشد و یا نام وی بلافاصله بعد از استاد راهنما یا مشاور و یا یکی از اعضای هیات علمی ذکر شود و یا مخترع اصلی اختراع ، نویسنده مسئول کتاب و یا ارائه دهنده اصلی کنفرانس علمی باشد ، در غیر این صورت به آن امتیازی تعلق نخواهد گرفت .

در این بخش مطالعه ثبت نام بدون کنکور دانشگاه آزاد نیز توصیه می گردد.

ماده  -2 پذیرش اولیه درخواست متقاضیانی که طبق ماده 1 واجد شرایط پذیرش هستند از سوی اداره استعدادهای درخشان به دانشکده ها ارسال میگردد.

دانشکده ها طبق شرایط و ضوابط خود میتوانند اقدام به پذیرش اولیه متقاضیان نمایند.

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه در وب سایت دانشگاه ارومیه -معاونت آموزشی – دفتر استعدادهای درخشان اعلام خواهد گردید.

بدیهی است اعلام نتایج اولیه هیچگونه حقّی برای داوطلبان ایجاد ننموده و پذیرش نهایی منوط به موافقت دانشگاه و تأیید سازمان سنجش آموزش کشور می باشد.

نحوه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه :

 • متقاضیان باید فرم درخواست را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه ارومیه دریافت نموده و بعد از تکمیل به همراه سایر مدارك لازم از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ  1399/01/31 به دفتر هدایت استعدادهای درخشان دانشگاه به آدرس : آذربایجان غربی، ارومیه، کیلومتر  11 جاده سرو، پردیس نازلو، معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، صندوق پستی  165 کد پستی 57561-51818 ارسال نمایند. روی پاکت پستی مشخصات متقاضی درج شود : مربوط به استعدادهای درخشان جهت ورود به دوره دکتری تخصصی رشته می باشم.

مدارک لازم پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه

 • الف- فرم ( الف ) تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون
 • ب – تصویر صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
 • ج – تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات
 • د – تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد ( برای دانشجویان فارغ التحصیل ) به همراه ریز نمرات
 • ه – تصویر کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد
 • و – تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه و ارسال کپی کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش های پژوهشی منتشر شده اصل و نامه پذیرش قطعی مقاله، گواهی رتبه اول تا سوم انفرادی و یا اول گروهی در جشنواره ها یا مسابقات معتبر علمی، گواهی ثبت اختراع با داوری و تأیید نهایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، گواهی رتبه اول تا سوم رشته/گرایش در مقطع کارشناسی ارشد، گواهی کسب رتبه در المپیاد علمی دانشجویی کشور، کتاب تألیفی یا ترجمه شده، کپی مدرك زبان. ( درصورت وجود هریک از موارد فوق )
 • م – گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است.
 • ن – معرفی نامه علمی از استادان دوران تحصیل ( ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد ) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است.

۴-ارسال اصل و کپی فیش واریزی به مبلغ  1100/000ریال  ( یک میلیون و صد هزار ریال )  به شماره حساب شماره  0110178484004 بنام عواید اختصاصی معاونت آموزشی در بانک ملی شعبه دانشگاه ارومیه

توجه :

 1. مدارك و وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمیگردد.
 2. روی پاکت، نام خانوادگی و نام رشته تحصیلی مورد تقاضا حتماً درج گردد.
 3. به مدارك ناقص ترتیب اثر داده نمی شود.
 4. زمان مصاحبه و اعلام نتایج در سایت اداره معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ارومیه – دفتر هدایت استعدادهای درخشان اعلام خواهد شد.

پذیرش نهایی براساس بررسی مدارك و سوابق داوطلبین صورت می گیرد و به مدارك نـاقص و یـا دریافـت شده بعد از تاریخ  99/01/31 ترتیب اثر داده نخواهد شد، ضمناً وجه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی گردد.

جهت مطالعه کامل متن فراخوان و مشاهده لیست رشته های مورد پذیرش کلیک نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره جزئیات پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه ارومیه 99 – 1400 با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از طریق همراه اول با شماره: ۹۹۲۲۱۱۰۶
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *