سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

نقل و انتقالات دانشگاه پیام نور

جدیدترین اخبار پیام نور درباره نقل و انتقالات دانشجویی می باشد. انتقال دانشجو به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از دانشگاه مبدا به دانشگاه مورد نظر در همان رشته تحصیلی و همان مقطع تحصیلی است.

  نقل و انتقالات دانشگاه پیام نورطبق شرایط زیر می باشد:

الف: دانشجو شرایط ادامه تحصیل در دانشگاه مبدا را داشته باشد.

ب: دانشجو حداقل 24 واحد درسی را در دانشگاه مبدا با موفقیت گذرانده باشد.

ج: معدل کل دانشجو حداقل 12 باشد.

د:نمره آزمون ورودی دانشجو از نمره پایینترین فرد پذیرفته شده در همان رشته تحصیلی و در همان سال در دانشگاه مبدا در سهمیه مربوط کمتر نباشد.

دانشجویان رشته های تحصیلی علوم با معدل کل حداقل 15و دانشجویان رشته های تحصیلی علوم انسانی با میانگین کل حداقل 16 از داشتن شرط موضوع بند د معاف می باشند این معافیت مشروط به گذراندن حداقل 12 واحد درسی غیر عمومی است. نقل و انتقال دانشجو از نظام آموزشی باز و از راه دور به نظام آموزشی نیمه حضوری و شبانه در دیگر دانشگاهها به شرط موافقت دانشگاه مقصد و سازمان مرکزی دانشگاه مجاز است. نقل و انتقال دانشجو از سایر دانشگاههای غیز دولتی که دانشجو در آنها از طریق آزمون سراسری پذیرش نمی شود به دانشگاه ممنوع است.

نقل و انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها در صورتی ممکن است که رشته مورد نظر دانشجو در دانشگاه مقصد وجود داشته باشد. نقل و انتقال دانشجو از سایر دانشگاهها به دانشگاه مقصد با موافقت سازمان مرکزی دانشگاه میسر است. در صورت موافقت با نقل و انتقال دانشجو کلیه سوابق وی به مرکز با دانشگاه ارسال و ارتباط او با مرکز یا دانشگاه مبدا قطع می شود. نقل و انتقال دانشجو منوط به گذراندن بیش از نصف واحدهای درسی رشته تحصیلی وی در مرکز مقصد می باشد بنابراین در هر شرایطی در انتقال کمتر از نصف واحدهای گذرانده شده توسط دانشجو پذیرفته می شود. شهریه دانشجوی منتقل شده از سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به استثنای دانشجوی منتقل شده از دوره های روزانه دانشگاههای دولتی داخل کشور برابر دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر می باشد. نقل و انتقال دانشجوی مرکز برون مرزی بعد از احراز شرایط و تبدیل وضعیت از دانش پذیری به دانشجویی امکان پذیر است.

دراین صورت شامل ضوابط نقل و انتقال دانشجو می شود و شهریه وی برابر دانشجوی پذیرفته شده از طریق دوره های فراگیر می باشد. نقل و انتقال دانشجو با شرایط زیر و با ارائه مدارک مستند و معتبر در اولویت نقل و انتقال دانشجو قرار می گیرد:

الف:سرپرست خانواده دانشجو شهیدفوت یا معلول شود به طوری که وی به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود و مجبور به نقل و انتقال به محل سکونت و یا نزدیک ترین مرکز به محل سکونت گردد.

ب:دانشجو معلول شود به نحوی که به تشخیص شورای آموزشی منطقه به طور مستقل قادر به ادامه زندگی نباشد.

ج:دانشجو به دلیل ازدواج رسمی ملزم به انتقال به محل تحصیل یا اشتغال همسر است.

د:محل اشتغال دانشجو یا سرپرست قانونی وی تغییر کند. هر یک از موارد مذکور در این فصل باید بعد از قبولی دانشجو در دانشگاه اتفاق افتاده باشد. برای کارمندان رسمی یا پیمانی دولت ارائه حکم اشتغال ضروری است. اگر دانشجو یا همسر وی شغل آزاد دارد گواهی اشتغال و سکونت او باید به تایید مراجع قانونی رسیده باشد. انتقال همسر و فرزندان اعضای هیات علمی به محل اشتغال آنان طبق ضوابط ویژه ابلاغی توسط وزارت علوم تحقیقات و فناوری ووزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی انجام می شود.

برای اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاورین مجرب ما در تماس باشید.

تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب بدون گرفتن پیش شماره

زمان و نحوه ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه پیام نور

مطالب مفید

انتقالی پیام نور

نقل و انتقال دانشجویان پیام نور

انتقالی دانشگاه پیام نور

نقل و انتقال پیام نور

دانشگاه پیام نور

انتقالی دانشجویان پیام نور

نحوه گرفتن انتقالی پیام نور

نحوه نقل و انتقال دانشجویی پیام نور

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید