سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

مرخصی تحصیلی و انصراف از تحصیل

مرخصی تحصيلی :
ماده 33
دانشجو می تواند در هر دوره از كاردانی و كارشناسی برای 2 نيمسال متوالی از مرخصی تحصيلی استفاده كند.
تبصره :
مدت مرخصی تحصيلی جزء حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دوره محسوب می شود.
ماده 34
تقاضای مرخصی تحصيلی دانشجویان بايد به صورت كتبی حداقل دو هفته قبل از شروع ثبت نام هر نيمسال، توسط دانشجو به اداره آموزش موسسه تحویل داده شود.
اداره آموزش موظف است بعد از كسب نظر از گروه آموزشی درباره مرخصی تحصیلی قبل از اتمام مهلت ثبت نام، موافقت يا عدم موافقت با درخواست دانشجو را به او ابلاغ كند.
تذكر :
دانشجو در نيمسالی كه از مرخصی تحصیلی استفاده مي کند موظف است شهريه ثابت آن نيمسال را پرداخت کند.


انصراف از تحصيل :
ماده 35
ترك تحصيل بدون اجازه موسسه محل تحصيل انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوی منصرف از تحصيل حق ادامه تحصيل ندارد.
تبصره :
در موارد استثنايی كه دانشجو ترك تحصيل خود را موجه مي داند بايد دلايل آن را حداقل يك ماه قبل از پايان همان نيمسال به موسسه ارائه دهد. در صورت تأييد موجه بودن ترك تحصيل توسط موسسه آن نيمسال جزء مرخصی تحصيلی دانشجو محسوب مي شود.
ماده 36
دانشجويی كه بخواهد از ادامه تحصيل منصرف شود بايد درخواست انصراف خود را شخصاً به اداره آموزش موسسه تحویل بدهد. اين دانشجو مجاز است فقط برای يك بار در فاصله يك ماه از تاريخ درخواست تقاضای انصراف خود را پس بگيرد. پس از انقضای اين مهلت حكم انصراف از تحصيل وی صادر می شود و دانشجو پس از آن حق ادامه تحصيل در آن دوره را ندارد.
تبصره 1 :
دانشجوی منصرف از تحصيل موظف است به كليه تعهداتی كه در دوران تحصيل سپرده است عمل كند.
تبصره 2 :
تحصيل مجدد دانشجوی منصرف از تحصيل موكول به شركت و قبولی در آزمون سراسری براساس ضوابط است.
تذكر :
در صورتی كه دانشجويی از تحصيل منصرف شود موظف است علاوه بر تسويه حساب تمام نيمسال های تحصيلی كه مشغول به تحصيل آن بوده است، هزينه انصراف معادل شهريه ثابت و متغير يك نيمسال رابپردازد.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد انصراف از تحصیل و مرخصی تحصیلی با مشاورین ما در تماس باشید.

تماس از سراسر کشور بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی روزهای تعطیل

مطالب مفید

انصراف از تحصیل

مرخصی تحصیلی

ترک تحصیل

مرخصی تحصیلی دانشگاه آزاد

انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد

شرایط انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد

شرایط مرخصی تحصیلی دانشگاه آزاد

قوانین انصراف از تحصیل دانشگاه آزاد

قوانین مرخصی تحصیلی دانشگاه آزاد

ترک تحصیل در دانشگاه آزاد

انصراف از دانشگاه آزاد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید