دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1400

شهریه دانشگاه علمی کاربردی را میتوان یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته داوطلبان برای تحصیل در این دانشگاه نام برد. متقاضیان دانشگاه علمی کاربردی لازم است پیش از تکمیل فرم انتخاب رشته ، شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال 99 – 1400 را بررسی کرده و در صورت داشتن توان مالی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نماید .

شهریه دانشگاه علمی کاربردی شامل شهریه ثابت و شهریه متغییر است که شهریه ثابت تا اتمام تحصیل در کلیه ترم ها ثابت است ولی شهریه متغییر شامل ( شهریه واحد های نظری و عملی دروس عمومی ، واحد های نظری ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و پروژه و کاربینی و کارورزی دروس پایه ، اصلی و تخصصی ) بر اساس تعداد واحد های اخذ شده داوطلب و همچنین برابر مصوبه هیئت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مشمول افزایش 10 – 15 درصدی سالیانه خواهد شد.

بنابراین داوطلبان پیش از انتخاب رشته لازم است شهریه دانشگاه علمی کاربردی را در مقطع و گروه آموزشی مورد تقاضای خود بررسی نمایند تا در صورت داشتن استطاعت مالی برای پرداخت شهریه هر ترم ، نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند .

برای مشاوره میزان شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی سالتحصیلی 1400
از طريق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگيريد
پاسخگويي همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتي ايام تعطيل

میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 1400

شاید بتوان گفت دانشگاه علمی کاربردی از آن دسته دانشگاه هایی می باشد که دارای کمترین شهریه دانشگاهی بوده و مبالغ کمتری را نسبت به سایر دانشگاه ها از دانشجویان بایت شهریه هر ترم تحصیلی دریافت می کند. همین عامل ( به صرفه بودن شهریه دانشگاه علمی کاربردی ) موجب شده در سال های گذشته شاهد حضور متقاضیان زیادی برای ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی باشیم.

البته باید اشاره کنیم که پایین بودن مبلغ شهریه دانشگاه علمی کاربردی دلیل بر پایین بودن سطح علمی مراکز دانشگاه علمی کاربردی و یا پایین بودن کیفیت آموزشی این دانشگاه نبوده و نخواهد بود. بطوریکه مشاهده می کنیم که دانشجویانی که فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی بوده و یا در حال تحصیل در این دانشگاه هستند از امکانات آموزشی مراکز دانشگاهی و کیفیت علمی گروه های آموزشی مختلف در دانشگاه علمی کاربردی بسیار راضی به نظر می آیند.

شهریه دانشگاه علمی کاربردی سال 1400 نیز مانند سایر دانشگاه ها شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر می باشد. شهریه ثابت دانشگاه علمی کاربردی برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده و دانشجویان بر اساس ورودی خود به میزان ثابتی در ابتدای هرترم باید این شهریه ثابت را پرداخت نمایند که معمولا بر اساس ورودی های مختلف هرساله افزایش می یاشد. ولی میزان شهریه متغیر دانشگاه علمی کاربردی در هر سال تحصیلی توسط هیئت امنای این دانشگاه برای تمامی دانشجویان اجرا می گردد.

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی سال 1400

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 1400 در گروه های آموزشی مختلف که در این دانشگاه ارائه می شود متفاوت می باشد ، بدین صورت که شهریه کاردانی علمی کاربردی در گروه صنعت که عمدتا شامل رشته های فنی و مهندسی بوده و دارای واحدهای عملی بیشتری ی باشد ، دارای شهریه بیشتری نسبت به سایر گروه های آموزشی می باشد. در ادامه جدول شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی برای سال 99 در اختیار شما دوطلبان قرار می دهیم:

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 1400
گروه آموزشیشهريه ثابت هر ترم در طول دوره ( ريال )شهریه متغییر
دروس عمومیدروس پايه ، اصلی و تخصصی
واحد نظری ( ريال )واحد عملی ( ريال )واحد نظری ( ريال )واحد آزمايشگاهی ( ريال )واحد كارگاهی و پروژه ( ريال ) واحد كاربينی و كارورزی ( ريال )
صنعت 5,239,630202,675331,782289,053462,484501,0671,003,778
کشاورزی4,080,890202,675331,782216,659315,491375,7051,003,778
مدیریت و خدمات اجتماعی3,651,149202,675331,782184,669302,306335,932874,834
فرهنگ و هنر4,341,238202/675331,782221,188331,782368,687960,135
  • حق نظارت دانشگاه 15% از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره ( 2 ) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام میباشد.
  • شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه اعلام و برای همه دانشجویان اجرا میشود.
  • شهریه کلیه دوره ها در مراکز آموزش علمی  کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان 1/5 (یک و نیم) برابر شهریه دوره های مشابه در مراکز علمی کاربردی سایر مناطق کشور میباشد.
  • تبصره: این ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمیشود.
  • میزان افزایش شهریه ثابت و متغیر حداکثر تا 10 درصد نسبت به جدول فوق وجود دارد.

چنانچه داوطلب شرکت در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی مهر 1400 هستید مطالعه مفالات زیر برای شما داوطلبان توصیه می کنیم :

رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

 سهمیه اشتغال دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی سال 1400

شهریه کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 99 در گروه های آموزشی مختلف که در این دانشگاه ارائه می شود متفاوت می باشد ، رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه صنعت ، گروه مدیریت و خدمات اجتماعی ، گروه کشاورزی و گروه فرهنگ و هنر ارائه می شود که  داراری شهریه متفاوتی می باشند که در جدول ذیل آورده شده است:

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی
گروه آموزشیشهريه ثابت هر ترم در طول دوره ( ريال )شهریه متغییر
دروس عمومیدروس پايه ، اصلی و تخصصی
واحد نظری ( ريال )واحد عملی ( ريال )واحد نظری ( ريال )واحد آزمايشگاهی ( ريال )واحد كارگاهی و پروژه ( ريال ) واحد كاربينی و كارورزی ( ريال )
صنعت 5,340,830221,118361,669296,263474,502513,0841,003,778
کشاورزی4,191,704221,118361,669226,435330,039390,2531,003,778
مدیریت و خدمات اجتماعی3,714,102221,118361,669188,858310,685344,311874,834
فرهنگ و هنر4,419,646221,118361,669228,085340,978377,883960,135
  • 85 % از کل شهریه ( ثابت و متغیر ) هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ( 2 ) به حساب مرکز آموزش و 15 % باقیمانده به عنوان حق نظارت دانشگاه به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز میگردد.
  • مبلغ حق نظارت میبایست به حساب سیبا شماره 2178699003006 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد.
  • شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمیشود و در صورتی که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیشود.
  • بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداخت وام شهریه به منظور کمک تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان از طریق مراکز آموزشی مربوط امکانپذیر میباشد. همچنین به منظور کمک به بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان که براثر حوادث متقبل میشوند در هر سال تحصیلی دانشجویان الزاما تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.

بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداخت وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی سال 1400 به منظور کمک تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان از طریق مراکز آموزشی مربوط امکان پذیر میباشد. همچنین به منظور کمک به بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان که براثر حوادث متقبل میشوند در هر سال تحصیلی دانشجویان الزاما تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.

برای مشاوره شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی سال 1400

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *