تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

📚 خلاصه ای از مقاله شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401:

میزان شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

شهریه دانشگاه علمی کاربردی شهریه دانشگاه علمی کاربردی را میتوان یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته داوطلبان برای تحصیل در این دانشگاه نام برد. متقاضیان دانشگاه علمی کاربردی لازم است پیش از تکمیل فرم انتخاب رشته ، شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال 99 – 1400 را بررسی کرده و در صورت داشتن توان […]

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

شهریه دانشگاه علمی کاربردی

شهریه دانشگاه علمی کاربردی را میتوان یکی از عوامل مهم در انتخاب رشته داوطلبان برای تحصیل در این دانشگاه نام برد. متقاضیان دانشگاه علمی کاربردی لازم است پیش از تکمیل فرم انتخاب رشته ، شهریه دانشگاه علمی کاربردی در سال 99 – 1400 را بررسی کرده و در صورت داشتن توان مالی ، نسبت به انتخاب رشته اقدام نماید .

شهریه دانشگاه علمی کاربردی شامل شهریه ثابت و شهریه متغییر است که شهریه ثابت تا اتمام تحصیل در کلیه ترم ها ثابت است ولی شهریه متغییر شامل ( شهریه واحد های نظری و عملی دروس عمومی ، واحد های نظری ، آزمایشگاهی ، کارگاهی و پروژه و کاربینی و کارورزی دروس پایه ، اصلی و تخصصی ) بر اساس تعداد واحد های اخذ شده داوطلب و همچنین برابر مصوبه هیئت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی مشمول افزایش 10 – 15 درصدی سالیانه خواهد شد.

بنابراین داوطلبان پیش از انتخاب رشته لازم است شهریه دانشگاه علمی کاربردی را در مقطع و گروه آموزشی مورد تقاضای خود بررسی نمایند تا در صورت داشتن استطاعت مالی برای پرداخت شهریه هر ترم ، نسبت به انتخاب رشته خود اقدام نمایند .

میزان شهریه دانشگاه علمی کاربردی 1401

شاید بتوان گفت دانشگاه علمی کاربردی از آن دسته دانشگاه هایی می باشد که دارای کمترین شهریه دانشگاهی بوده و مبالغ کمتری را نسبت به سایر دانشگاه ها از دانشجویان بایت شهریه هر ترم تحصیلی دریافت می کند. همین عامل ( به صرفه بودن شهریه دانشگاه علمی کاربردی ) موجب شده در سال های گذشته شاهد حضور متقاضیان زیادی برای ادامه تحصیل در دانشگاه علمی کاربردی باشیم.

البته باید اشاره کنیم که پایین بودن مبلغ شهریه دانشگاه علمی کاربردی دلیل بر پایین بودن سطح علمی مراکز دانشگاه علمی کاربردی و یا پایین بودن کیفیت آموزشی این دانشگاه نبوده و نخواهد بود. بطوریکه مشاهده می کنیم که دانشجویانی که فارغ التحصیل دانشگاه علمی کاربردی بوده و یا در حال تحصیل در این دانشگاه هستند از امکانات آموزشی مراکز دانشگاهی و کیفیت علمی گروه های آموزشی مختلف در دانشگاه علمی کاربردی بسیار راضی به نظر می آیند.

شهریه دانشگاه علمی کاربردی سال 1401 نیز مانند سایر دانشگاه ها شامل دو بخش شهریه ثابت و شهریه متغیر می باشد. شهریه ثابت دانشگاه علمی کاربردی برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده و دانشجویان بر اساس ورودی خود به میزان ثابتی در ابتدای هرترم باید این شهریه ثابت را پرداخت نمایند که معمولا بر اساس ورودی های مختلف هرساله افزایش می یاشد. ولی میزان شهریه متغیر دانشگاه علمی کاربردی در هر سال تحصیلی توسط هیئت امنای این دانشگاه برای تمامی دانشجویان اجرا می گردد.

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی سال 1400

شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 1401 در گروه های آموزشی مختلف که در این دانشگاه ارائه می شود متفاوت می باشد ، بدین صورت که شهریه کاردانی علمی کاربردی در گروه صنعت که عمدتا شامل رشته های فنی و مهندسی بوده و دارای واحدهای عملی بیشتری ی باشد ، دارای شهریه بیشتری نسبت به سایر گروه های آموزشی می باشد. در ادامه جدول شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی برای سال 99 در اختیار شما دوطلبان قرار می دهیم:شهریه کاردانی دانشگاه علمی کاربردی 1401

نکته ها:

1- حق نظارت دانشگاه 15% از کل شهریه ثابت و متغیر براساس جدول شماره ( 2 ) مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام میباشد.

2- شهریه ثابت اعلام شده برای طول دوره تحصیلی هر دانشجو ثابت بوده ولی میزان شهریه متغیر در هر سال تحصیلی توسط هیات امنای دانشگاه

اعلام و برای همه دانشجویان اجرا میشود.
3- شهریه کلیه دوره ها در مراکز آموزش علمی  کاربردی مستقر در مناطق آزاد به میزان 1/5 (یک و نیم) برابر شهریه دوره های مشابه در مراکز علمی

کاربردی سایر مناطق کشور میباشد.

تبصره: این ضریب برای آن دسته از دانشجویان بومی که مدرک دیپلم متوسطه خود را از استان مربوط آن منطقه آزاد اخذ نموده باشند، اعمال نمیشود.

4- میزان افزایش شهریه ثابت و متغیر حداکثر تا 10 درصد نسبت به جدول فوق وجود دارد.

چنانچه داوطلب شرکت در ثبت نام بدون کنکور دانشگاه علمی کاربردی بهمن 1401 هستید مطالعه مفالات زیر برای شما داوطلبان توصیه می کنیم :

رشته های کاردانی دانشگاه علمی کاربردی

رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

سهمیه اشتغال دانشگاه علمی کاربردی

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی سال 1401

شهریه کاردانی به کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401 در گروه های آموزشی مختلف که در این دانشگاه ارائه می شود متفاوت می باشد ، رشته های کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی در چهار گروه صنعت ، گروه مدیریت و خدمات اجتماعی ، گروه کشاورزی و گروه فرهنگ و هنر ارائه می شود که  داراری شهریه متفاوتی می باشند که در جدول ذیل آورده شده است:

شهریه کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

نکته ها:

1- 80 درصد از کل شهریه ( ثابت و متغیر ) هر دانشجو مطابق مندرجات جدول شماره ( 2 ) به حساب مرکز آموزش و 15 % باقیمانده به عنوان حق

نظارت دانشگاه به حساب غیرقابل برداشت دانشگاه به طور جداگانه و در قالب دو فیش بانکی واریز میگردد.

2- مبلغ حق نظارت میبایست به حساب سیبا شماره 2178699003006 به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی دانشگاه توسط پذیرفته شده واریز گردد.

شهریه پرداختی دانشجویان منصرف از تحصیل، چنانچه انصراف از تحصیل آنها بعد از مهلت حذف و اضافه واحد باشد، بازگردانده نمیشود و در صورتی

که زمان انصراف از تحصیل قبل از مهلت مذکور باشد، فقط شهریه متغیر آن ترم قابل برگشت است و شهریه ثابت و حق نظارت بازگردانده نمیشود.

3- بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداخت وام شهریه به منظور کمک تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان از طریق مراکز آموزشی مربوط امکانپذیر میباشد. همچنین به منظور کمک به بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان که براثر حوادث متقبل میشوند در هر سال تحصیلی دانشجویان الزاما تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.

بر اساس قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پرداخت وام شهریه دانشگاه علمی کاربردی سال 1401 به منظور کمک تامین بخشی از هزینه های تحصیلی دانشجویان از طریق مراکز آموزشی مربوط امکان پذیر میباشد. همچنین به منظور کمک به بخشی از هزینه های درمانی دانشجویان که براثر حوادث متقبل میشوند در هر سال تحصیلی دانشجویان الزاما تحت پوشش بیمه حوادث قرار میگیرند.

مقایسه شهریه دانشگاه آزاد و علمی کاربردی

شهریه دانشگاه علمی کاربردی بطور کلی بسیار مناسب تر از دانشگاه آزاد می باشد و تقریبا می توان گفت 60 درصد میزان شهریه دانشگاه آزاد می باشد. البته این تغییر میزان شهریه بر اساس میزان امکاناتی که دو دانشگاه در مقایسه با هم دارند قابل توجیه می باشد چرا که به مراتب امکانات دانشگاه آزاد بیش تر می باشد.

برای مثال اگر یک رشته مهندسی را در نظر بگیریم ، شهریه دانشگاه آزاد ترمی در حدود 4 میلیون تومان می باشد در حالی که این مبلغ در دانشگاه علمی کاربردی مبلغی در حدود 2 میلیون تا 2.5 میلیون تومان می باشد.

پس اگر می خواهید مبلغ کمتری برای تحصیل هزینه کنید دانشگاه علمی کاربردی مقرون به صرفه تر می باشد. بطور کلی می توان گفت بعد از دانشگاه پیام نور ، علمی کاربردی دومین میزان کمترین شهریه را به خود اختصاص داده است و دلیل ارزان تر بودن شهریه پیام نور هم بدلیل غیر حضوری بودن اکثر کلاس ها می باشد.

 

هر ترم دانشگاه علمی کاربردی چند ماه است

بسیاری از دوستانی که قصد ورود به این دانشگاه را دارند برای برآورد میزان هزینه خود اغلب می پرسند که در هر چند ماه یکبار باید شهریه را پرداخت نماییم؟ در پاسخ به این سوال باید بگوییم که سیستم ترم بندی دانشگاه علمی کاربردی نیز مانند سایر دانشگاه های دولتی و آزاد می باشد یعنی در سال شما دو ترم دارید که یکی برای مهر ماه می باشد که معمولا زمان پرداخت شهریه این ترم شهریور ماه می باشد یعنی بعد از انتخاب واحد و دومی برای ترم بهمن ماه می باشد که زمان پرداخت شهریه این ترم نیز اغلب همان بهمن ماه می باشد.

اگر بخواهید ترم تابستان نیز شرکت کنید ( حداکثر 6 واحد ) ، در صورتی که دانشگاه ترم تابستان ارئه دهد ابتدا باید شهریه ثابت + شهریه 6 واحد را نیز پرداخت نمایید. و اگر مشکلی در گذراندن واحد نداشته باشید در 4 ترم مقطع کاردانی و  در 4 ترم دیگر مقطع کارشناسی را می توانید تمام نمایید.

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401

شهریه کاردانی و کارشناسی دانشگاه علمی کاربردی 1401