تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

📚 خلاصه ای از مقاله دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org:

تکمیل ظرفیت دانشگاه علمی کاربردی

  دانشگاه جامع علمی کاربردی بنیان آموزش هاي عالی مهارتی از زمان امیرکبیر و با ایده تشکیل دارالفنون ایجاد و بعد از پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی تربیت نیروي انسانی مهارت محور، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدي و انکارناپذیر در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب گردید. آنچه که امروز جامعه ما بیش از […]

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

 

دانشگاه جامع علمی کاربردی

بنیان آموزش هاي عالی مهارتی از زمان امیرکبیر و با ایده تشکیل دارالفنون ایجاد و بعد از پیروزي شکوهمند انقلاب اسلامی تربیت نیروي انسانی مهارت محور، متخصص و کارآمد از عوامل کلیدي و انکارناپذیر در توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور محسوب گردید. آنچه که امروز جامعه ما بیش از گذشته به آن نیازمند است، توسعه آموزش هاي عملی و مهارتی در کنار آموزش هاي نظري و دانشگاهی است تا دانش آموختگان، هم از نظر تئوري و هم از نظر کاربردي در سطح مطلوبی قرار گیرند و توانایی تبدیل علم به عمل و دانایی به توانایی و مهارت را بدست آورند. در همین راستا است که دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي به عنوان دانشگاه نسل سوم با هدف ارتقاء سطح مهارت نیروي کار کشور تاسیس شده است. در ماده یک آیین نامه آموزش هاي علمی – کاربردي درج شده است: آموزش هاي علمی – کاربردي، آموزش هایی است که با هدف ارتقاء و انتقال دانش کار، ایجاد مهارت ها، افزایش بهره وري، بهنگام کردن و ارتقاء معلومات و تجارب شاغلان، رشد استعدادهاي بارز و به فعلیت درآوردن استعدادهاي نهفته براي تصدي مشاغل و حرف گوناگون انجام میشود تا توانایی افراد را براي انجام دادن کاري که به آنها محول میشود به سطح مطلوب برساند.

این دانشگاه با رسالت تربیت نیروي انسانی متخصص و مهارت محور در بخش هاي مختلف صنایع، معادن، کشاورزي و خدمات، هم اکنون داراي بیش از  540هزار دانشجو، یک میلیون دانش آموخته،  1100مرکز علمی ـ کاربردي، 518،105 مترمربع فضاي کلاسی،  155،336متر مربع فضاي آزمایشگاهی،  733،884مترمربع فضاي کارگاهی،  95،608مترمربع فضاي کتابخانه،  1،289،793مترمربع فضاهاي رفاهی، ورزشی و اداري و نیز  41500مدرس و بیش از  770رشته تحصیلی میباشد که عملاً رسالت سنگینی را در تربیت نیروي انسانی متخصص، کارآفرین و مورد نیاز کشور بر عهده دارد.

استقبال چشمگیر داوطلبان متقاضی ورود به این دانشگاه در سالهاي اخیر از یک سو و رویکرد سازمان ها و دستگاه هاي اجرایی نسبت به ارتقاي کیفی و توسعه کمی سطح آموزش هاي مهارتی، نشان دهنده این موضوع است که به حول و قوه الهی، این دانشگاه توانسته جایگاه و نقش خود را در کشور پیدا نموده و در این راستا دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي با نگاه تحولی در ساختار کلان آموزش هاي کاربردي شغل محور در سال دولت و ملت، همدلی و همزبانی به منظور دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، ترویج فرهنگ و مهارت هاي کسب و کار دانش بنیان و ارتقاي توانایی هاي علمی و فناوري و مهارتی دانشجویان، گام هاي اساسی بردارد.

شما عزیزان می توانید برای کسب اطلاعات درباره شرایط و رشته های دانشگاه علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید.

تماس از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن پیش شماره

9099071375

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب بدون گرفتن پیش شماره

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

دانشگاه جامع علمی کاربردی sanjesh.org

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل