سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه جامع علمی و کاربردی

ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی شروع شد

برای ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور

9099071375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

معرفی دانشگاه

دانشگاه جامع علمی - کاربردی یکی از دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش مهارت‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان مرکز آموزش که فاقد تجربه اجرایی می‌باشند تشکیل و با به‌کارگیری و سازمان‌دهی امکانات، منابع مادی و انسانی دستگاه‌های اجرایی، نسبت به برگزاری دوره‌های علمی–کاربردی در مقاطع کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی‌ارشد اقدام می‌کند.

دانشگاه جامع علمی - کاربردی تنها متولی نظام آموزش عالی علمی - کاربردی است که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اداره می‌شود. هدف دانشگاه جامع، فراهم آوردن موجبات مشارکت سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی دولتی و غیر دولتی برای آموزش نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد به نحوی که دانش‌آموختگان بتوانند برای فعالیتی که به آن‌ها محول می‌شود، دانش و مهارت لازم را کسب نمایند.
دانشگاه جامع مسئولیت برنامه‌ریزی،سازمان‌دهی،پشتیبانی‌های کارشناسی،عملیاتی،اطلاعات وسیاست‌گذاری‌های کلان و نیز نظارت و ارزشیابی مراکز و موسسات علمی-کاربردی را برعهده دارد.

مراکز و موسسات آموزش عالی علمی - کاربردی زیرنظر دانشگاه، رکن اجرایی آموزش‌های علمی-کاربردی و به قصد ارتقاء دانش کار و ایجاد مهارت‌های متناسب با حوزه فعالیت شغلی افراد تاسیس شده‌است.

اهداف آموزشهای علمی - کاربردی

1.    ایجاد بستر مناسب برای فعالیت همه‌جانبه (صنعتی، نظامی و دانشگاهی) در گسترش اعتلای دانش و پژوهش علمی-کاربردی کشور.

2.    ارتقای شاخص‌های کمی و کیفی آموزش‌های کاربردی در جامعه.

3.    فراهم‌سازی زیربنای مناسب به‌منظور به‌کارگیری توان دانش‌آموختگان دوره‌های نظری در حل مسائل کاربردی.

4.    زمینه‌سازی زیربنای مناسب برای ایجاد انتقال فناوری نوین

راه‌اندازی مقطع دکتری

سرپرست دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تأکید بر این‌که پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی - کاربردی متوقف نمی‌شود، از ایجاد مقطع دکترا در این دانشگاه خبر داد.

پذيرش در نظام ترمي دانشگاه جامع علمي-كاربردي در سه مقطع كارداني، كارشناسي پيوسته و كارشناسي ناپيوسته در دو سهميه شاغل و آزاد و يك بار در سال صورت مي پذيرد.

برای مشاوره ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور

9099071375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

شرايط ورود به دانشگاه علمی کاربردی :

كارداني دانشگاه علمی کاربردی:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهار ساله يا شش ساله نظري و هنرستان)، ديپلم سه ساله نظام قديم و يا داشتن ديپلم نظام جديد فني و حرفه اي و يا ديپلم نظام جديد كاردانش.

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- مبناي گزينش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی : در هريك از كدرشته هاي تحصيلي، براساس نمره كل حاصل از امتیاز نوع دیپلم و مرتبط یا غیر مرتبط بودن و نيز معدل كل ديپلم كه اثر هر كدام پنجاه درصد مي باشد و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و در دو سهميه شاغل و آزاد و نيز اولويت هاي بومي بودن و شاخه تحصيلي مرتبط و غيرمرتبط و سهميه ايثارگران صورت مي گيرد.

گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز به شرح زير انجام خواهد شد:

الف- روش متمركز: در كليه كدرشته محل هايي كه به روش متمركز براي آن ها پذيرش صورت مي گيرد،

با توجه به امتياز كل، اولويت هاي انتخابي داوطلبان و ظرفيت هاي اختصاص داده شده به هر سهميه، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: براي رشته هايي كه نياز به اقداماتي نظير مصاحبه، معاينات پزشكي و يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز و براساس امتياز كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت و پس از انجام مصاحبه و يا آزمون عملي و با توجه به صلاحيت¬هاي عمومي آنان انجام ميگيرد.

كارشناسي پيوسته دانشگاه علمی کاربردی:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- داشتن گواهينامه دوره پيش دانشگاهي و يا ديپلم نظام قديم آموزش متوسطه (چهارساله و يا شش ساله نظري و هنرستان)

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج ميگردد.

4- پذيرفته شدن در آزمون ورودي: آزمون دوره هـاي كارشنـاسي پيوستـه علمي-كـاربـردي شـامـل الف- آزمون عمومي ب- آزمون پايه و ج- آزمون تخصصي ميباشد.

گزينش دانشجو در هريك از كدرشته ها براساس نمره كل آزمون و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.

الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی:

1- مجاز بودن به تحصيل از نظر قوانين و مقررات جاري كشور و داشتن شرايط عمومي ورود به آموزش عالي، برابر مصوبات شوراي عالي فرهنگي.

2- دارا بودن مدرك كارداني

2-1 داشتن مدرك كارداني (فوق ديپلم) دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا داشتن مدرك كارداني پيوسته آموزشكده هاي فني و حرفه اي وزارت آموزش و پرورش.

اين دسته از داوطلبان مي توانند برحسب ضوابط بدون در نظر گرفتن عنوان مدرك كارداني يا فوق ديپلم خود و بر اساس علاقمندي به هريك از رشته هاي تحصيلي در اين آزمون ثبت¬ نام و نسبت به انتخاب رشته مبادرت نمايند.

2-2 داشتن مدرك معادل كارداني منوط به كسب حدنصاب لازم در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارداني كه توسط سازمان سنجش آموزش كشور برگزار مي گردد. اين دسته از داوطلبان مي توانند در اين آزمون ثبت¬نام و شركت نمايند و در صورت موفقيت در اين آزمون لازم است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل خود را به همراه ساير مدارك لازم به مركز آموزش محل قبولي ارايه نمايند.

2- 3 دارندگان مدرك تحصيلي با ارزش بالاتر از كارداني(فوق ديپلم) حق شركت در اين آزمون را ندارند.

تبصره : دارندگان مدرك معادل كارداني (معادل فوق ديپلم) مشمول ماده 27 آيين نامه آموزشي دوره هاي كارداني و كارشناسي مصوب اسفند ماه 1369 شوراي عالي برنامه ¬ريزي سابق كه براساس مصوبه جلسه 308 مورخ 12/9/1384 شوراي عالي مذكور عنوان معادل از دانشنامه آنان حذف شده است مي توانند در اين آزمون شركت نمايند.

3- داشتن شرايط اختصاصي اعلام شده توسط هريك از مراكز آموزشي تحت نظارت دانشگاه جامع علمي-كاربردي كه در دفترچه راهنماي آزمون درج مي گردد.

4- پذيرفته شـدن در آزمـون ورودي: آزمون دوره هـاي كـارشناسي ناپيوستـه علمي-كـاربردي شامل الف- آزمون عمومي ب- آزمون اختصاصي در حد سرفصل هاي مصوب دوره هاي جديد كارداني مي باشد. (دسترسي به سرفصل هاي دروس مصوب از طريق همين سايت امكان پذير مي باشد).

گزينش دانشجو در هر يك از كدرشته هاي تحصيلي براساس نمره كل اكتسابي و اولويت انتخاب رشته از بين داوطلباني كه حدنصاب نمره علمي لازم را كسب كرده اند و با توجه به صلاحيت هاي عمومي داوطلبان و براساس مصوبات مربوط و به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز انجام خواهد شد.

الف- روش متمركز: براي رشته هايي كه پذيرش در آن ها به روش متمركز صورت مي پذيرد با توجه به نمره كل داوطلبان، اولويت هاي انتخابي و ظرفيت اختصاص داده شده، فهرست پذيرفته شدگان نهايي استخراج و اعلام مي گردد.

ب- روش نيمه متمركز: در رشته هايي كه نياز به مصاحبه، معاينات پزشكي يا آزمون عملي دارند، گزينش نهايي داوطلبان به صورت نيمه متمركز براساس نمره كل و از بين معرفي شدگان چند برابر ظرفيت، پس از انجام مصاحبه و آزمون عملي و با توجه به صلاحيت هاي عمومي آنان انجام مي گيرد.

پذيرش بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی:

دانشگاه جامع علمي- كاربردي در هر سال در مقطع كارشناسي ناپيوسته از بين فارغ التحصيلان واجد شرايط دوره كارداني مطابق با آخرين آيين ¬نامه صادره از مديركل محترم دفتر امور آموزش و تحصيلات تكميلي و دبير شوراي هدايت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري دانشجو مي پذيرد.

اين پذيرش همزمان با آزمون كارشناسي ناپيوسته علمي- كاربردي صورت مي پذيرد و شرايط آن از طريق همين سايت اطلاع رساني مي گردد. (آيين نامه " ارايه تسهيلات به برگزيدگان علمي جهت ورود به دوره هاي تحصيلي بالاتر" در پايگاه اطلاع رساني دانشگاه جامع علمي-كاربردي موجود و قابل بهره برداري مي باشد).

دانشگاه جامع علمی در 4 گروه آموزشی دانشجو می پذیرد.

گروه صنعت- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی-گروه کشاورزی و گروه هنر

دانشگاه جامع علمی و کاربردی در دو گروه شاغلین و آزاد دانشجو پذیرش میکند.

دانشگاه علمی کاربردی با دانشگاه ازاد و دانشگاه دولتی چه فرقی می کنند ؟

از نظر مدرک :همه مدارک این دانشگاهها مورد پذیرش وزارت علوم میباشد.

تفاوت مهم دیگر بین دانشگاهها هزینه ی تحصیل در آنها است

تفاوت دیگر در نوع مدرک است.

تفاوتهایی هم در تعداد گرفتن واحدها ، تنوع رشته ها و ... دارند.

توصیه ی مهم :

اینکه در چه دانشگاهی قبول شوید زیاد مهم نیست ، مهم این است که در رشته ای که قبول می شوید یکی از بهترینها باشید

با معدل بالا و علم و تجربه ی کافی فارغ التحصیل شوید . در این صورت هیچ مشکلی برایتان (چه در زمینه ی بازار کار ، چه برای ادامه تحصیل ) پیش نخواهد آمد.

با توجه به سهمیه شاغلین در دانشگاه جامع علمی و کاربردی( کلاس ها خارج از وقت اداری و بیشتر آخر هفته ها ) برای افراد شاغل گزینه مناسبی برای انتخاب هست.

پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی و کاربردی

پذیرش در دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کاردانی

شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی

شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

برای مشاوره ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور

9099071375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

پاسخ به سوالات رایج در رابطه با انتخاب رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربرد

1-کارشناسی ناپیوسته یعنی چه ؟ چه کسانی می توانند در مقطع کارشناسی ناپیوسته شرکت کنند؟

2- آیا ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته ، بلافاصله پس از اخذ دیپلم امکان پذیر است؟

3- نحوه ورود به مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع چگونه است؟ آیا کنکور دارد؟

4-برای ورود به رشته های کارشناسی ناپیوسته چه معدلی مناسب است؟

5-دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال چند بار پذیرش دانشجو دارد؟

6-در مرکز علمی کاربردی واحد 11 تهران، در مقطع کارشناسی ناپیوسته چه رشته هایی ارائه می شود؟

7-آیا می توانم در مقطع کارشناسی ناپیوسته ، رشته ی دیگری غیر از رشته ای که در مقطع کاردانی تحصیل نموده ام انتخاب کنم؟

8-اگر در مقطع کارشناسی ناپیوسته، رشته ی دیگری غیر از رشته مقطع کاردانی خود انتخاب نمایم، آیا نیاز به گذراندن واحدهای پیش نیاز دارم؟ آیا در این صورت از سایر دانشجویان عقب تر

خواهم بود؟

9-آیا مدارک دانشگاه جامع علمی کاربردی معتبر است؟

10-برای انتخاب رشته در مقطع کارشناسی چه ملاک هایی را مد نظر قرار دهم؟

1-اولین شرط برای انتخاب رشته علاقه شخصی می باشد.

2-ترجیحاً رشته هایی را انتخاب نمایید که منحصر به دانشگاه جامع علمی کاربردی باشد.

3-مسلماً پس از فارغ التحصیلی در رشته هایی که دانشگاه سراسری، آزاد و پیام نور در آنها خروجی دانشجو دارد، در بازار کار با رقبای بیشتری مواجه خواهید بود.

4-قبل از انتخاب رشته، دروس رشته را بازبینی کنید. ممکن است تصور شما از یک رشته با محتوای درسی آن رشته متفاوت باشد.

5-با اساتید رشته مورد نظر خود در مراکز علمی کاربردی مورد نظرتان مشورت کنید.

6-با دانشجویان ترم های پایانی و با فارغ التحصیلان رشته مورد نظرتان مشورت کنید.

11-شهریه ی رشته های مختلف در مقطع کارشناسی ناپیوسته چقدر است؟

12-در مقطع کارشناسی ناپیوسته چند واحد می بایست گذرانده شود و کل دوره چه مدت زمان طول می کشد؟

13-در صورت داشتن مشکلات مالی چه راهکاری برای ادامه تحصیل پیشنهاد می کنید؟

14-کلاس ها در طول هفته چگونه برگزار می شود؟

15-تفاوت دوره های پودمانی و ترمی دانشگاه جامع چیست؟

16در صورت ثبت نام در دوره های کارشناسی ناپیوسته ، جواب قبولی یا عدم قبولی چه موقع می آید؟

17-چنانچه قبلاً در دانشگاه دیگری تحصیل کرده باشم و انصراف داده یا اخراج شده باشم و یا درسم را رها کرده باشم، آیا دروس گذرانده در دانشگاه قبلی، قابل تطبیق است؟

18-من مدرک کاردانی (فوق دیپلم) خود را از دانشگاه سراسری/دانشگاه آزاد/ دانشگاه پیام نور دریافت نموده ام، آیا امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی را دارم؟

19-تعریف شاغل در دانشگاه جامع چیست؟ آیا جهت شرکت در سهمیه شاغلین می بایست فقط در مراکز دولتی شاغل باشیم؟

20-برای ثبت نام در مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه جامع چه مدارکی نیاز است و چگونه می توانم اقدام نمایم؟

21- من در حال حاضر دانشجوی دوره ی کاردانی هستم. در چه صورت می توانم برای دوره ی کارشناسی ناپیوسته شرکت کنم؟

برای مشاوره ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی و اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی با شماره زیر تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت از سراسر کشور

9099071375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 

ثبت نام مركز آموزش علمی - كاربردی ثبت نام بدون آزمون دانشگاه علمی کاربردی زمان ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی دانشگاه جامع علمی و کاربردی شرایط و نحوه ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی اهداف آموزشهای علمی - کاربردی مشاوره ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی شرايط ورود به دانشگاه علمی کاربردی كارداني دانشگاه علمی کاربردی مبناي گزينش دانشجو در دانشگاه علمی کاربردی گزينش دانشجو به يكي از دو روش متمركز و نيمه متمركز كارشناسي پيوسته دانشگاه علمی کاربردی كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی پذيرش بدون آزمون كارشناسي ناپيوسته دانشگاه علمی کاربردی پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد شرایط شرکت در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه جامع علمی و کاربردی پذیرش در دوره کاردانی و کارشناسی دانشگاه جامع علمی و کاربردی شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کاردانی شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی شهریه دانشگاه جامع علمی و کاربردی در مقطع کارشناسی ارشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید