تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

جدیدترین اخبار دانشگاه پیام نور


در زیر تمامی مقالات جدیدترین اخبار دانشگاه پیام نور را مشاهده می نمایید.

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز بستان آباد

دانشگاه پیام نور واحد بستان آباد برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور بستان آباد در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور بستان آباد […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز اهر

دانشگاه پیام نور واحد اهر برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور اهر در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور اهر اقدام به انتخاب […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز بنیس

دانشگاه پیام نور واحد بنیس برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور بنیس در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور بنیس اقدام به انتخاب […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز بناب

دانشگاه پیام نور واحد بناب برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور بناب در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور بناب اقدام به انتخاب […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ترکمانچای

دانشگاه پیام نور واحد ترکمانچای برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ترکمانچای در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ترکمانچای اقدام به انتخاب […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام و لیست رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور مرکز ایلخچی

دانشگاه پیام نور واحد ایلخچی برای نیمسال تحصیلی مهر و بهمن بصورت بدون آزمون ثبت نام می نماید. ثبت نام در دانشگاه پیام نور ایلخچی در رشته های مختلف صورت می پذیرد. داوطلبان می توانند با توجه به شرایط خود از میان رشته های رشته های بدون آزمون دانشگاه پیام نور ایلخچی اقدام به انتخاب […]

رشته های دانشگاه پیام نور

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401

لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه پیام نور 1401 + رشته های با کنکور پیام نور + پرطرفدارترین رشته ها + رشته های پزشکی و پیراپزشکی پیام نور + لیست کامل رشته ها

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته روانشناسی اسلامی

ثبت نام کارشناسی ارشد روانشناسی اسلامی فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته روانشناسی اسلامی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مديريت بازاريابی ورزشی

ثبت نام کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی ورزشی فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت بازاریابی ورزشی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی معماری

ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی معماری فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی معماری از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته پژوهش هنر

ثبت نام کارشناسی ارشد پژوهش هنر فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته پژوهش هنر از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی نرم افزار

ثبت نام کارشناسی ارشد مهندسی نرم افزار فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مهندسی نرم افزار از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت منابع انسانی

ثبت نام کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت منابع انسانی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت کارآفرینی

ثبت نام کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته مدیریت کارآفرینی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل […]

دانشگاه پیام نور

ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته شیمی آلی

ثبت نام کارشناسی ارشد شیمی آلی فراگیر پیام نور برای دریافت مشاوره و ثبت نام ارشد فراگیر پیام نور رشته شیمی آلی از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید تماس از استان تهران با شماره 9092305784 تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106 پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل […]