تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

جدیدترین اخبار دانشگاه پیام نور


در زیر تمامی مقالات جدیدترین اخبار دانشگاه پیام نور را مشاهده می نمایید.

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی رشته علوم اجتماعی گرایش تعاون و رفاه اجتماعی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور دارای […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی رشته علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری علوم اجتماعی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور دارای گرایش های […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته آب وهوا شناسی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته آب وهوا شناسی رشته آب وهوا شناسی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته آب و هوا شناسی دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که داوطلبان […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئوموفولوژی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئوموفولوژی رشته جغرافیای طبیعی گرایش ژئوموفولوژی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که داوطلبان متناسب […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی رشته جغرافیای طبیعی گرایش اقلیم شناسی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیای انسانی گرایش روستایی دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیای انسانی گرایش روستایی رشته جغرافیای انسانی گرایش روستایی در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ( کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در  واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته جغرافیای دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که داوطلبان متناسب […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیای انسانی گرایش شهری دانشگاه پیام نور

 ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیای انسانی گرایش شهری رشته جغرافیای انسانی گرایش شهری در دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی (کارشناسی پیوسته) ارائه میشود و بصورت تخصصی در واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود. رشته جغرافیای  دانشگاه پیام نور دارای گرایش های مختلفی میباشد که داوطلبان متناسب با […]

دانشگاه پیام نور

مشاوره تحصیلی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور

ثبت نام بدون کنکور دانشگاه پیام نور رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه پیام نور در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی پیوسته ارائه میشود و بصورت تخصصی در واحدهای مختلف دانشگاه جامع دانشگاه پیام نور تدریس میشود.دانشگاه پیام نور در دو نوبت مهر و بهمن ماه دانشجو […]

دانشگاه پیام نور

مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور

مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یکی از پرطرفدارترین دانشگاه های کشور می باشد که هر سال دانشجویان زیادی را جذب می کند. دانشگاه  ازاد هم به صورت با ازمون و هم به صورت بدون ازمون دانشجو پذیرش می کند. نیاز به مرکز مشاوره تحصیلی که پاسخگوی تمامی سوالات مربوط به پیام نور […]

دانشگاه پیام نور

جذب هیات علمی پیمانی مشروط در دانشگاه پیام نور

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور در خصوص جذب اعضای هیات علمی به صورت «پیمانی مشروط» در دانشگاه پیام نور توضیحاتی داد. غلامرضا بخشی خانیکی در گفتگو با مهر در خصوص جذب اعضای هیات علمی به صورت پیمانی مشروط در دانشگاه پیام نور گفت: اعضای هیات علمی یا پیمانی هستند یا رسمی اما در یک برهه […]