سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد علوم انسانی 95-96

زمان انتخاب رشته برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395 فرا رسید

برای راهنمایی در مورد نحوه انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1395

با ما تماس بگیرید

9099071375

تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت بدون گرفتن کد

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم انسانی 95-96

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه فنی و مهندسی95-96

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه هنر95-96

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه کشاورزی 95-96

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پایه 95-96

میزان شهریه دانشگاه پیام نور در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم دامپزشکی95-96

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم انسانی سال1395

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم پایه سال1395

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه هنرسال1395

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه علوم دامپزشکی سال 1395

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه فنی و مهندسی سال 1395

راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته گروه کشاورزی سال 1395

مشاوره تحصیلی تلفنی مشاوره تحصیلی انتخاب رشته مشاوره اتتخاب رشته انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 95 انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه سراسری 95-96 انتخاب رشته دانشگا ها دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری95-96 نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1395 نحوه تکمیل فرم انتخاب رشته لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395 راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی تحصیلا ت تکمیلی(کارشناسی ارشد ناپیوسته)سال 1395 راهنمای تکمیل فرم انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395 لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم پایه لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه هنر لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه فنی و مهندسی لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه کشاورزی انتخاب رشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395 انتخاب رشته دانشگاه سراسری 95-96 دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید