تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

جدیدترین اخبار سازمان سنجش اموزش کشور


در زیر تمامی مقالات جدیدترین اخبار سازمان سنجش اموزش کشور را مشاهده می نمایید.

مشاوره تحصیلی

نحوه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای و غیرانتفاعی سال 96-97

ثبت نام کنکور کاردانی 96 نحوه ثبت نام کنکور کاردانی فنی حرفه ای و غیرانتفاعی سال 96-97 ثبت نام کنکور کاردانی فنی و حرفه ای 96 برای دانش آموزان شاخه کار و دانش و هنرستان آغاز شد. کنکور کاردانی 96 برای ورود دانش آموزان دبیرستان های هنرستان و مراکز کارودانش هرساله برگزار میشود و داوطلبان […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته زیست فناوری

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته زیست فناوری ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته زیست فناوری ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته زیست فناوری و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت وبازرسی گوشت

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت وبازرسی گوشت ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت وبازرسی گوشت ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت وبازرسی گوشت و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت مواد غذایی

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت مواد غذایی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت مواد غذایی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهداشت مواد غذایی و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اعضای مصنوعی

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اعضای مصنوعی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اعضای مصنوعی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اعضای مصنوعی و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بیوتکنولوژی

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بیوتکنولوژی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بیوتکنولوژی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بیوتکنولوژی و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون سخت شرکت می […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته الکترونیک هواپیما

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته الکترونیک هواپیما ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته الکترونیک هواپیما ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته الکترونیک هواپیما و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته معدن

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته معدن ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته معدن ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته معدن و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون سخت شرکت می […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته عملیات پالایش

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته عملیات پالایش ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته عملیات پالایش ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته عملیات پالایش و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته شهرسازی

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته شهرسازی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته شهرسازی ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته شهرسازی و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون سخت شرکت می […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اویونیک هواپیما

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اویونیک هواپیما ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اویونیک هواپیما ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته اویونیک هواپیما و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته فيزيك مهندسي

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته فيزيك مهندسي ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته فيزيك مهندسي ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته فيزيك مهندسي و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته علوم فني امنيت

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته علوم فني امنيت ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته علوم فني امنيت ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته علوم فني امنيت و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته مخابرات

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته مخابرات ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته مخابرات ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته مخابرات و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و داوطلبان بسیار زیادی در این آزمون سخت شرکت می […]

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهينه سازي مصرف انرژي

ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهينه سازي مصرف انرژي ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهينه سازي مصرف انرژي ثبت نام کنکور سراسری 96 رشته بهينه سازي مصرف انرژي و بقیه رشته ها برای سال تحصیلی 96-97 در حال آغاز می باشد. کنکور سراسری بزرگترین پدیده آزمونی در سطح کشور محسوب می گردد و […]