تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

دانشگاه علمی کاربردی


در زیر تمامی مقالات دانشگاه علمی کاربردی را مشاهده می نمایید.

اعلام نتایج علمی کاربردی

اعلام نتایج علمی کاربردی کاردانی و کارشناسی 1401

زمان اعلام نتایج دانشگاه علمی کاربردی ثبت نام دانشگاه علمی کاربردی هرساله در دو نیمسال تحصیلی از متقاضیانی که قصد ورود به این دانشگاه را دارند ثبت نام بعمل می آورد. سپس بعد از ثبت نام داوطلبان باید منتظر دریافت نتیجه ثبت نام خود باشند. معمولا زمان تقریبی برای بررسی نتایج در حدود دو هفته […]

دانشگاه علمی کاربردی

درباره دانشگاه جامع علمی کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی یکی از دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که با هدف ارتقاء سطح مهارت شاغلین بخشهای مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و افزایش مهارت های حرفه ای دانش آموختگان …