تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

رشته های دندانپزشکی وزارت بهداشت


در زیر تمامی مقالات رشته های دندانپزشکی وزارت بهداشت را مشاهده می نمایید.

پزشکی پیراپزشکی

کارشناسی ناپیوسته ساخت پروتزهای دندانی

کارشناسی ناپیوسته ساخت پروتزهای دندانی:   کارشناسی ناپیوسته ساخت پروتزهای دندانی شاخه ای از علوم پزشکی (دندانپزشکی) است که علاوه بر وظایف قانونی که در مقطع کاردانی پروتز تعریف گردیده است به منظور تربیت کارشناسهای آزمایشگاهی پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در زمینه مدیریت نوین آزمایشگاهی پروتزهای دندانی، برآوردن نیازهای آموزشی و تحقیقاتی در مراکز […]

پزشکی پیراپزشکی

کارشناسی پیوسته ساخت پروتزهای دندانی

  کارشناسی پیوسته ساخت پروتزهای دندانی:   کارشناسی پیوسته ساخت پروتزهای دندانی شاخه ای از علوم پزشکی (دندانپزشکی) است که علاوه بر وظایف قانونی که در مقطع کاردانی پروتز تعریف گردیده است به منظور تربیت کارشناسهای آزمایشگاهی پروتزهای دندانی متعهد و کارآمد در زمینه مدیریت نوین آزمایشگاهی پروتزهای دندانی ، برآوردن نیازهای آموزشی و تحقیقاتی […]

پزشکی پیراپزشکی

کاردانی بهداشت دهان

  کاردانی بهداشت دهان:   رشته بهداشت دهان در مقطع کاردانی با هدف تربیت نیروی انسانی موردنیاز در تیم دندانپزشکی مراکز آموزشی، شبکه هایبهداشتی و درمانی کشور و مراکز درمانی دولتی و خصوصی به منظور ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان و خدمات پیشگیرانه ایجاد می شود . برای مشاوره تخصصی درباره رشته بهداشت دهان […]

پزشکی پیراپزشکی

کاردانی رشته پروترهای دندانی

  کاردانی رشته پروترهای دندانی:   رشته کاردانی پروتزهای دندانی شاخه ای از علوم پزشکی ( دندانپزشکی ) است که در آن یک کاردان ( تکنسین ) پروتزهای دندانی بعنوان عضوی مؤثر در تیم درمان دندانپزشکی ، عهده دار ساخت و ترمیم انواع پروتز که شامل انواع پروتزهای متحرک کامل و پارسیل ، پروتزهای ثابت […]