تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

📚 خلاصه ای از مقاله رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد:

دانشگاه آزاد

دکتری رشته های علوم انسانی دانشگاه ازاد جز پر شرکت کننده ترین رشته ها می باشند و اکثرا بیش ترین شرکت کننده در مقطع دکتری مربوط به این گروه می باشد در زیر لیست رشته های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد قرار داده شده است که می توانید مشاهده فرمایید. برای مشاوره درباره: زمان […]

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

رشته های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد

دکتری رشته های علوم انسانی دانشگاه ازاد جز پر شرکت کننده ترین رشته ها می باشند و اکثرا بیش ترین شرکت کننده در مقطع دکتری مربوط به این گروه می باشد در زیر لیست رشته های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد قرار داده شده است که می توانید مشاهده فرمایید.

برای مشاوره درباره:

زمان ثبت نام کنکور دکتری
شهریه رشته های علوم انسانی دکتری دانشگاه ازاد
ظرفیت پذیرش رشته های علوم انسانی دکتری دانشگاه ازاد اسلامی
پذیرش بدون کنکور رشته های علوم انسانی دکتری دانشگاه ازاد
لیست رشته های علوم انسانی دکتری دانشگاه ازاد
انتخاب رشته مناسب بین رشته های علوم انسانی دانشگاه ازاد
شهریه دکتری دانشگاه ازاد
شرایط قبولی نام در دکتری دانشگاه ازاد
نحوه پذیرش در مصاحبه دکتری دانشگاه ازاد
شرایط پذیرش بدون کنکور دکتری دانشگاه ازاد
تفاوت دکتری پژوهش محور با دکتری اموزش محور
زمان ثبت نام دکتری دانشگاه ازاد و… با شماره زیر تماس بگیرید

تماس یا تلفن ثابت بدون گرفتن کد

9099071375

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

 
 لیست رشته ها ی دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد

دکتری اقتصاد نفت وگاز
دکتری الهیات و معارف اسلامی و ارشاد
دکتری الهیات ومعارف اسلامی در 5رشته 1-ادیان و عرفان2-تاریخ و تمدن ملل اسلامی3-علوم قرآن و حدیث4-فقه و مبانی حقوق اسلامی5-فلسفه کلام اسلامی
دکتری آموزش زبان انگلیسی
دکتری آموزش زبان روسی
دکتری آموزش زبان فرانسه
دکتری آموزش عالی در 5 گرایش(1-مدیریت آموزش عالی2-اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی3-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی4-برنامه ریزی درسی در آموزش عالی5-فناوری اطلاع رسانی در آموزش عالی
دکتری برنامه ریزی درسی
دکتری ترجمه
دکتری تفسیر تطبیقی
دکتری تکنولوژی آموزشی
دکتری حقوق بین الملل عمومی
دکتری حقوق خصوصی
دکتری حقوق عمومی
دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی
دکتری حرفه ای مدیریت-گرایش تصمیم گیری و سیاست گذاری
دکتری زبان و ادبیات فارسی آموزش زبان فارسی
دكتري تخصصي -زبان شناسي -بازنگري شده
دكتري زبان وادبيات فارسي ويژه غير فارسي زبانان
دکتری دوره علوم اسلامی در 4 رشته(1-علوم قرآنی و حدیث2-فلسفه کلام اسلامی3-حقوق4-حقوق کیفری و جرم شناسی
دکتری روانشناسی بالینی
دکتری روانشناسی تربیتی
دکتری روانشناسی سلامت
دکتری روانشناسی عمومی
دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی
دکتری روانشناسی ورزشی
دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
دکتری زبان وادبیات عرب
دکتری زبان وادبیات فارسی- ادبیات غنایی
دکتری زبان وادبیات فارسی ویژه غیرفارسی زبانان(دوره خاص) 5زمینه
دکتری زبان وادبیات فارسی
دکتری زبان وادبیات فارسی-ادبیات حماسی
دکتری زبان وادبیات فارسی-ادبیات عرفانی
دکتری زبانشناسی همگانی
دکتری ژئومورفولوژی 3گرایش -مدیریت محیطی-مخاطرات ژئومورفولوژیک- نظری
دکتری سنجش -اندازه گیری
دکتری سیاستگذاری علم وفناوری
دکتری سیاستگذاری فرهنگی
دکتری عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینیعلوم قرآن و حدیث
دکتری علوم حدیث تطبیقی
دکتری فرهنگ وزبانهای باستانی ایران
دکتری فقه اسلامی
دکتری فقه شافعی
دکتری فقه و حقوق جزا
دکتری فقه و حقوق خصوصی
دکتری فقه و مبانی حقوق اندیشه امام خمینی
دکتری فقه ومباني حقوق اسلامي
دکتری فلسفه تطبیقی
دکتری فلسفه هنر
دکتری فلسفه اخلاق
دکتری فلسفه اسلامی
دکتری فلسفه تحلیلی
دکتری فلسفه تعلیم و تربیت و برنامه ریزی درسی
دکتری فلسفه تعلیم وتربیت
دکتری فلسفه علم و فناوری
دکتری فلسفه علم
دکتری فلسفه
دکتری کار آفرینی
دکتری کلام اسلامی
دکتری کلام با 5 گرایش(1- کلام اسلامی2- فلسفه دین3- ادیان غیر ابراهیمی4- یهود و مسیحیت5-کلام تطبیقی
دکتری مالي 4گرايش
دکتری مدرسی معارف اسلامی 5گرایش(1-مبانی نظری اسلامی2-اخلاق اسلامی3-تاریخ و تمدن اسلامی4-انقلاب اسلامی5-قرآن و متون اسلامی
دکتری مدیریت آموزش عالی
دکتری مدیریت آموزشی
دکتری مدیریت با 8 گرایش(1-مدیریت سیاستگذاری بخش عمومی2-مدیریت رفتاری3-مدیریت منابع انسانی4-مدیریت سیستم ها5-مدیریت بازار یابی بین المللی6-مدیریت مالی7-مدیریت تولید و عملیات8-تحقیق در عملیات
دکتری مدیریت بازرگانی(1-مدیریت بازاریابی 2-مدیریت سیاستگذاری بازرگانی3-رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی)
دکتری مدیریت تکنولوژی با 3 گرایش(1-مدیریت نو آوری2-مدیریت تحقیق و توسعه3-مدیریت انتقال تکنولوژی)
دکتری مدیریت دولتی در 4 گرایش(1-تصمیم گیری و خط مشی گذاری عمومی2-رفتار سازمانی3-مدیریت منابع انسانی4-مدیریت تطبیقی و توسعه)
دکتری مدیریت راهبردی فرهنگ
دکتری مدیریت سازمان های دولتی ایران
دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
دکتری مشاوره

 

برای مشاهده لیست رشته های کاردانی پیوسته گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته های کاردانی ناپیوسته گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته های کارشناسی پیوسته گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته های کارشناسی ناپیوسته گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید
برای مشاهده لیست رشته های دکتری گروه علوم انسانی دانشگاه ازاد کلیک کنید

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

رشته های دکتری علوم انسانی دانشگاه ازاد

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل