تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

وزارت بهداشت

در زیر تمامی مقالات وزارت بهداشت را مشاهده می نمایید.

ثبت نام فلوشیپ

ثبت نام فلوشیپ

ثبت نام دوره بهیاری

ثبت نام دوره بهیاری 1402

مصاحبه آزمون لیسانس به پزشکی

مصاحبه آزمون لیسانس به پزشکی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۳

انتخاب محل طرح وزارت بهداشت

آموزش انتخاب محل طرح وزارت بهداشت

portal.srd.ir

سامانه تسهیلات دانشجویی وزارت بهداشت portal.srd.ir

مصاحبه دکتری

مصاحبه دکتری 1402 – سوالات و راهنمایی قبولی

ثبت نام بدون کنکور رشته مامایی

ثبت نام بدون کنکور رشته مامایی 1402 – زمان ، نحوه و شرایط

ثبت نام بدون کنکور رشته هوشبری

ثبت نام بدون کنکور رشته هوشبری 1402 – زمان ، نحوه و شرایط

رشته اتاق عمل بدون کنکور

ثبت نام رشته اتاق عمل بدون کنکور ۱۴۰۲ – زمان و شرایط

پرستاری بدون کنکور

ثبت نام بدون کنکور پرستاری 1402 – زمان و نحوه

ثبت نام لیسانس به پزشکی

ثبت نام لیسانس به پزشکی ۱۴۰۲ – زمان و نحوه و شرایط

ثبت نام بدون کنکور پزشکی

ثبت نام بدون کنکور پزشکی 1402 – زمان و شرایط

ثبت نام داروسازی بدون کنکور

ثبت نام داروسازی بدون کنکور سال 1402 – زمان و نحوه

ثبت نام بدون کنکور رشته دندانپزشکی

ثبت نام بدون کنکور رشته دندانپزشکی 1402 – زمان و نحوه

تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت

تکمیل ظرفیت دکتری وزارت بهداشت ۱۴۰۲ {زمان و نحوه}