تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

رشته های کاردانی ناپیوسته علوم انسانی


در زیر تمامی مقالات رشته های کاردانی ناپیوسته علوم انسانی را مشاهده می نمایید.

مشاوره تحصیلی

مهماندار هوایی

  مهماندار هوایی بمنظورتامین نیروی انسانی متعهد ومتخصص درامر مهمانداری هواپیما ازطریق تعلیم علوم وفنون مربوط به مہمانداری وخدمات پروازی ، مجموعه کاردانی مهمانداری هواپیما با مشخصات ذیل تدوین شده است . برای مشاوره تخصصی درباره رشته مهماندار هوایی با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید. پاسخگویی همه روزه حتی روزهای تعطیل از ۸-۲۴ صورت […]

مشاوره تحصیلی

د وره کاردانی معلم قرآن کریم

  د وره کاردانی معلم قرآن کریم برای مشاوره تخصصی درباره رشته د وره کاردانی معلم قرآن کریم با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید. پاسخگویی همه روزه حتی روزهای تعطیل از ۸-۲۴ صورت می گیرد. تماس فقط از طریق تلفن ثابت در صورت اشغال و شلوغ بودن خطوط دوباره تماس بگیرید به زودی…   […]

مشاوره تحصیلی

دوره کاردانی معارف اسلامی

  دوره کاردانی معارف اسلامی برای مشاوره تخصصی درباره رشته دوره کاردانی معارف اسلامی با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید. پاسخگویی همه روزه حتی روزهای تعطیل از ۸-۲۴ صورت می گیرد. تماس فقط از طریق تلفن ثابت در صورت اشغال و شلوغ بودن خطوط دوباره تماس بگیرید به زودی…   برای اطلاع از زمان […]

مشاوره تحصیلی

مدیریت صنعتی کاربردی

  مدیریت صنعتی کاربردی دوره کاردانی مدیریت صنعتی کاربردی یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص، مورد نیاز کارخانه ها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی مدیران و سرپرستانردههای گوناگون و کادر اداری فنی این گونه مراکز با کاربرد روشهای علمی […]

مشاوره تحصیلی

مدیریت دولتی ( کاردانی ناپیوسته )

  مدیریت دولتی دوره کاردانی مدیریت دولتی یکی از دورههای تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمانها، ادارهها، مؤسسه ها و شرکتهای دولتی و خصوصی و نیز آشنایی دانشجویان با کاربرد روشهای علمی درمدیریت است. برای مشاوره تخصصی درباره رشته مدیریت دولتی با مشاورین مجرب سامانه […]

مشاوره تحصیلی

مدیریت امور دفتری

  مدیریت امور دفتری ماهیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ضرورت خدمت به مردم وجود بلد نظام اداری صحیح و منظم را اجتناب ناپذیر می کند. در این رابطه نقش مدیران ، روسای ادارات، نهادها و موسسات گوناگون به علاوه نقشی که مدیران امور دفتری این موسسات و نهادها می توانند ایفا کنند قابل […]

مشاوره تحصیلی

متصدی امور آموزشی

  متصدی امور آموزشی امروز و در دوره ای که به دوره انفجار اطلاعات شهرت یافته و سرعت تحولات آنچنان است کهلحظه ای غفلت و قدری بی نظمی می تواند منجر به شکست حتی یک سازمان گردد، هماهنگی بین بخش های مختلف یک سازمان و انجام وظیفه درست هر یک از آنان در جهت دست […]

مشاوره تحصیلی

کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا

  کودکان استثنایی ناشنوا و نیمه شنوا آموزش و پرورش استثنایی در جهان امروز نشانه وشاخص معتبر توجه به ارزشهای اساسی هرنظام سیاسی – اجتماعی محسوب می شود . این در حالی است که جامعه ما از پشتوانه قوی فرهنگد غنی الهی برخوردار است ۰ فرهنگی که بشارت دهنده بهشت به کسانی است که چهل […]

مشاوره تحصیلی

کودکان استثنایی ناسازگار

  کودکان استثنایی ناسازگار آموزش و پرورش استثنایی در جهان امروز نشانه وشاخص معتبر توجه به ارزشهای اساسی هرنظام سیاسی – اجتماعی محسوب می شود . این در حالی است که جامعه ما از پشتوانه قوی فرهنگد غنی الهی برخوردار است ۰ فرهنگی که بشارت دهنده بهشت به کسانی است که چهل گام نابینایی را […]

مشاوره تحصیلی

کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا

  کودکان استثنایی نابینا و نیمه بینا آموزش و پرورش استثنایی در جهان امروز نشانه وشاخص معتبر توجه به ارزشهای اساسی هرنظام سیاسی – اجتماعی محسوب می شود . این در حالی است که جامعه ما از پشتوانه قوی فرهنگد غنی الهی برخوردار است ۰ فرهنگی که بشارت دهنده بهشت به کسانی است که چهل […]

مشاوره تحصیلی

کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی

  کودکان استثنایی عقب مانده ذهنی آموزش و پرورش استثنایی در جهان امروز نشانه وشاخص معتبر توجه به ارزشهای اساسی هرنظام سیاسی – اجتماعی محسوب می شود . این در حالی است که جامعه ما از پشتوانه قوی فرهنگ غنی الهی برخوردار است ۰ فرهنگی که بشارت دهنده بهشت به کسانی است که چهل گام […]

مشاوره تحصیلی

علوم نظامی

  علوم نظامی دفاع از انقلاب و نظام پر ارزش جمهوری اسلامی ایران وجود و حضور افسرانی متعهد و کارآمد را ایجاب می نماید. از جمله ویژگی های این افسران، آگاهی و علم و تکنیک ها، تاکتیک ها، سلاح ها تجهیزات نظامی و دارا بودن مدیریت و فرماندهی موثر و اعتقاد و ایمان به ارزشهای […]

مشاوره تحصیلی

علوم قضایی

  علوم قضایی دوره کاردانی علوم قضایی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دورهآموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز قوه قضائیه و سازمانهای تابعه و نیز سایر سازمانها اداره ها موسسه ها و شرکت های دولتی و خصوصی می باشد. برای مشاوره تخصصی درباره رشته علوم قضایی با مشاورین […]

مشاوره تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج

  زبان و ادبیات فارسی دانشجویان غیرایرانی مقیم خارج زبان و ادبیات فارسی، همواره حامل والاترین پیام الهه، و انسانی و اندیشه های مذهبی وعرفانی و رویدادهای تاریخ، و ملی، و اصالتهای فرهنگی بوده است، از این رو بیش از یکهزار سال است که در قارهٔ هندوترکستان و آسیای مرکزی وخاوری آرامش بخش جانهای مشتاقو […]

مشاوره تحصیلی

زبان فارسی و معارف اسلامی

  زبان فارسی و معارف اسلامی کلیه طلابی که دوره ی تمهیدی زبان فارسی و معارف اسلامی را طی نمایند در صورت تمایل به اخذ مدرک رسمی می توانند یک ترم اضافی دروس تکمیلی را بر اساس جدول برنامه دوره ی کاردانی طی نموده و مدرک کاردانی زبان فارسی و معارف اسلامی دریافت کنند. برای […]