سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

انتقال و توزيع آب كشاورزي

در تولید محصولات کشاورزی عوامل متعددی دخالت دارند که هر یک به سهم خود در سمت گیری و جهت یابی وضع کشاورزی مؤثرند، اما بدون شک هیچ یک از این عوامل پربهاتر از مسئله آب و خاک نیست. استفاده از منابع آب و خاک برای کشاورزی در جهت تولید مواد غذایی از دیرباز مورد نظر بوده است و سوابق تاریخی نشان میدهد که تمدنهای بزرگی بر اساس توسعه این منابع پدید آمدهاند.
کمی بارندگی ( متوسط حدود ۲۴۰ میلیمتر و 눈 متوسط بارندگی جهان) و عدم توزیع یکنواخت مکانی و زمانی آن در کشور، به طور قطع در شرایط فعلی یکی از عمدهترین تنگناها بر سر راه توسعه کشاورزی و در نهایت از اساسیترین موانع توسعه اقتصادی، اجتماعی 3 فرهنگی جامعه می باشد. برای تأمین مصارف غذایی مملکت با توجه به نرخ رشد جمعیت به ویژه در جهت نیل به اهداف خود اتکایی، استفاده بهینه از منابع آب و آبیاری می بایستی در رأس ارکان عمده توسعه اقتصادی کشور قرار گیرند.
در حال حاضر علیرغم محدودیت منابع آب ، در بسیاری از نواحی ایران استفاده از این منابع محدود به صورت ابتدایی انجام می گیرد. حتی شبکه های مدرن آبیاری که در دهه های اخیر ساخته شده، به علت عدم تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (در سطح قطعات زراعی) و توزیع بی رویه آب در مزرعه، به علت عدم کارآیی زارعین در انجام روش ها مصرف کننده می باشد و همچنین به علت نارسایی عملیات بهره برداری و نگهداری شبکههای انتقال و توزیع آب و تأسیسات مربوطه، راندمان آبیاری بسیار کم است. از آنجاییکه تلفات آب علاوه بر هدر دادن منابع آب ذخیره شده و انتقال یافته ، اغلب موجب زه دار شدن اراضی و کم شدن قابلیت بهره دهی خاک گردیده و عمدتاً انجام هزینه های بهسازی اراضی را به دنبال خواهد داشت؛ لذا برنامه ریزی، مطالعات، طراحی، اجرا و بهره برداری از منابع آب بایستی روش منطقی خود را پیدا نموده و فرهنگ بهره برداری صحیح از منابع آب بر پایه اصول مهندسی و با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی هر منطقه همراه با آموزش زارعین استفاده کننده و مسئولین برنامه ریزی و بهره برداری از طرحهای توسعه منابع آب قرار گیرد.
عطفا توجه به این امر ضروری است که توسعه منابع آب در یک ناحیه حتی در مقیاسی محدود نباید فارغ از برنامه ریزی کلی طرح های توسعه منابع آب ، از ابتدا تا انتهای حوضه آبریز ناحیه طرح باشد و نادیده گرفتن اثرات آن می تواند در بعضی موارد موجب بروز خسارت و یا حتی هدر رفتن سرمایه گذاری های انجام شده شود. به هر صورت طرح هایی که مهم تولید یعنی «خاک» را نیز ضایع و یا غیر قابل استفاده می نمایند.

برای مشاوره تخصصی درباره رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي با شماره زیر تماس بگیرید

تماس فقط از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن پیش شماره

9099071375 

پاسخگویی همه روزه از 8صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

برای اطلاع از زمان ثبت نام رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره اطلاع از زمان اعلام رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره شرایط ثبت نام کاردانی رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره ادرس و نشانی محل هایی که رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي دارند
درباره معدلی که با آن می توانید در رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي پذیرش شوید
درباره توانایی هایی که دانشجویان رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي بدست می آورند
درباره سرفصل های رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره بازار کار رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
در چه ارگان های فارغ التحصیلان رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي می توانند مشغول به کار شوند
مشاوره درباره انتخاب رشته های دانشگاه علمی کاربردی
درباره تفاوت و شباهت رشته ها ی مختلف با رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
چه سهمیه هایی برای پذیرش در رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي وجود دارند
چگونگی وضعیت شاغل ها در رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیلان رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره طول و ساختار دوره ها در رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره تعداد واحدهایی که دررشته انتقال و توزيع آب كشاورزي باید گذرانیده شود
درباره واحد های عملی و کاراموزی رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي
درباره شماره تماس های مراکز مختلف علمی کاربردی که رشته انتقال و توزيع آب كشاورزي را دارندانتقال و توزيع آب كشاورزي و... با شماره زیر تماس بگیرید

تماس فقط از طریق تلفن ثابت و بدون گرفتن پیش شماره

9099071375 

پاسخگویی همه روزه از 8صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

لینک های مفید

لیست رشته های کاردانی علمی کاربردی

لیست رشته های کارشناسی علمی کاربردی

لیست رشته های کارشناسی ارشد علمی کاربردی

لیست رشته های کاردانی گروه کشاورزی علمی کاربردی

لیست رشته های کارشناسی گروه کشاورزی علمی کاربردی

لیست رشته های کارشناسی ارشد گروه کشاورزی علمی کاربردی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید