سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

شهریه دانشگاه آزاد 98 - 99

شهریه دانشگاه آزاد 97-98

شهریه دانشگاه آزاد 98 - 99

برای مشاوره در زمینه شهریه دانشگاه آزاد سالتحصیلی 98 - 99

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق تلفن ثابت در استان تهران با شماره 9092305784

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

تحصیل در دانشگاه آزاد بصورت پولی میباشد ، بدین صورت که داوطلبان تحصیل در دوره های با آزمون دانشگاه آزاد و دوره های بدون آزمون دانشگاه آزاد برای تحصیل در رشته مورد علاقه خود ملزم به پرداخت شهریه ثابت دانشگاه آزاد و شهریه متغیر دانشگاه آزاد میباشند. شهریه ثابت دانشگاه آزاد مبلغی است که در براساس نیمسال ورود به دانشگاه برای دانشجویان تصویب میشود و تا پایان مقطع تحصیلی مبلغ شهریه ثابت تغییری نمیکند. شهریه متغیر دانشگاه آزاد براساس ضریب واحدها محاسبه ها میشود و همچنین مبلغ شهریه متغیر دانشگاه آزاد بین واحدهای نظری و واحدهای علمی متفاوت میباشد. در واقع شهریه متغیر براساس میزان واحدی که دانشجو انتخاب میکند قابل تغییر میباشد.

شهریه رشته های با آزمون دانشگاه آزاد و شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد، قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی تصویب شده و به دانشگاه ها ابلاغ میشود و دانشجویان برای تحصیل در رشته های دانشگاه آزاد باید شهریه پرداخت کنند. در صورتی که دانشجویان قادر به پرداخت شهریه دانشگاه آزاد نباشند میتوانند از تسهیلات دانشجویی استفاده کنند. دانشگاه آزاد به دانشجویانی که توان پرداخت شهریه دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف را ندارند، وام دانشجویی یا به عبارتی وام پرداخت شهریه دانشگاه آزاد ارائه می دهد.

 میزان شهریه دانشگاه آزاد در نیمسال اول 99-98

در ادامه میزان شهریه دانشگاه آزاد به تفکیک مقاطع مختلف مقطع دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 98 - 99 آورده شده است . با توجه به اینکه هر ساله بر میزان شهریه ثابت و متغیر دانشگاه آزاد مبلغی اضافه می گردد ، برای تخمین شهریه دانشگاه آزاد در سال تحصیلی 99 - 98 کافی است به مبالغ زیر 10 الی 15 درصد اضافه کنید .

میزان شهریه کاردانی دانشگاه آزاد

میزان شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کاردانی چه بصورت پیوسته و چه بصورت ناپیوسته تقریبا به یک اندازه می باشد. بدین صورت که میزان شهریه ثابت هر ترم برای رشته های گروه فنی و مهندسی حدود 569000 تومان بوده و شهریه متغیر به ازای 18  واحد نظری در این گروه به مبلغ 637000 تومان می باشد. شهریه رشته های گروه علوم انسانی در مقطع کاردانی دانشگاه آزاد نیز با شهریه ثابت 354000 الی 500000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18  واحد نظری در این گروه به مبلغ 637000 تومان می باشد.

همچنین شهریه رشته های کاردانی ناپیوسته پیراپزشکی دانشگاه آزاد نیز برای رشته هایی مثل بهداشت عمومی با شهریه ثابت 750000 هزار تومان و شهریه متغیر به ازای 18 واحد در حدود 1500000 تومان تصویب شده است.

میزان شهریه کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

میزان شهریه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته برای گروه های مختلف آموزشی متفاوت می باشد. داوطلبان عزیز توجه داشته باشند که در چند سال اخیر میزان شهریه ثابت دانشگاه آزاد توسط خود دانشگاه تعیین می گردد و شهریه ثابت ها مقداری یکسان نیست. میزان شهریه ثابت برای رشته های گروه فنی و مهندسی مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد حدود 720000 تومان بوده و شهریه متغیر به ازای 18  واحد نظری در این گروه به مبلغ 580000 تومان می باشد که در مجموع حدود 1300000 تومان می باشد که البته برای یک سری از رشته های فنی مهندسی شهریه ثابت یک مقداری پایینتر هم می باشد.

شهریه رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته نیز با شهریه ثابت 400000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18 واحد نظری در این گروه به مبلغ 580000 تومان می باشد ، البته شهریه ثابت رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و گرایش های آن ها در حدود 860000 تومان می باشد.

شهریه رشته های گروه علوم پایه دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته نیز با شهریه ثابت 600000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18 واحد نظری در این گروه به مبلغ 570000 تومان می باشد.

در رابطه با شهریه رشته های گروه هنری دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته نیز باید اشاره کرد که شهریه ثابت برای این رشته ها در حدود  850000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18 واحد نظری در این گروه به مبلغ 570000 تومان می باشد.

همچنین شهریه رشته های پیراپزشکی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی پیوسته ( رشته های پرستاری ، مامایی ، اتاق عمل و ...) با احتساب 20 واحد عملی و نظری برای هر ترم تحصیلی با شهریه ثابت به مبلغ 1700000 تومان و شهریه متغیر 2100000 تومان تعیین شده است.

داوطلبان توجه داشته باشند که میزان شهریه کارشناسی دانشگاه آزاد چه بصورت با کنکور باشد چه به صورت بدون کنکور یکسان می باشد و تفاوتی بین شهریه ها وجود ندارد.

میزان شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

میزان شهریه کاردانی به کارشناسی دانشگاه آزاد که در واقع همان میزان شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد می باشد نیز متناسب با رشته های مختلف تحصیلی متفاوت می باشد. بدین صورت که میزان شهریه ثابت برای رشته های گروه فنی و مهندسی مقطع کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد حدود 1030000 تومان بوده و شهریه متغیر به ازای 18  واحد نظری در این گروه به مبلغ 650000 تومان می باشد که در مجموع حدود 1680000 تومان می باشد.

شهریه رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ناپیوسته نیز با شهریه ثابت 450000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18 واحد نظری در این گروه به مبلغ 650000 تومان می باشد ، البته شهریه ثابت رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی و گرایش های آن ها در حدود 1070000 تومان می باشد.

میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد در چند سال اخیر با افزایش نسبتا بالایی روبرو بوده است که سبب شده کمی پرداخت شهریه در مقطع ارشد برای داوطلبان سخت باشد. داوطلبانی که قصد ورود به کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد را دارند اطلاع داشته باشند که میزان شهریه ثابت برای رشته های گروه فنی و مهندسی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد حدود 1800000 تومان بوده و شهریه متغیر به ازای 10 واحد نظری در این گروه به مبلغ 1200000 تومان می باشد که در مجموع حدود 3000000 تومان می باشد.

شهریه رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با شهریه ثابت 1600000 تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 5 واحد نظری و 5 واحد عملی در این گروه به مبلغ 1200000 تومان می باشد.

شهریه رشته های پیراپزشکی دانشگاه آزاد در مقطع کارشناسی ارشد نیز با شهریه ثابت 3350000 هزار تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 18 واحد نظری در این گروه به مبلغ 2200000 تومان می باشد.

میزان شهریه دکتری دانشگاه آزاد

مقطع دکتری دانشگاه آزاد که بالاترین مقطع تحصیلی در کشور می باشد دارای میزان شهریه سنگینی برای اکثر داوطلبان در هر ترم تحصیلی می باشد.

میزان شهریه ثابت هر ترم برای رشته های گروه فنی و مهندسی مقطع دکتری دانشگاه آزاد حدود 9100000 تومان بوده و شهریه متغیر به ازای هر واحد نظری در این گروه به مبلغ 600000 تومان می باشد.

شهریه رشته های گروه علوم انسانی دانشگاه آزاد در مقطع دکتری دانشگاه آزاد یز با شهریه ثابت 6000000 تومان تعیین گردیده و شهریه متغیر به ازای 8 واحد نظری در این گروه به مبلغ 600000 تومان می باشد.

نحوه پرداخت شهریه رشته های دانشگاه آزاد

پرداخت شهریه رشته های دانشگاه آزاد بصورت الکترونیکی می باشد. یعنی شهریه رشته های با آزمون دانشگاه آزاد و همچنین شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد بصورت اینترنتی پرداخت می شود. شهریه دانشگاه آزاد بصورت اقساطی هم قابل پرداخت می باشد. یعنی دانشجویانی که توان پرداخت شهریه دانشگاه آزاد را ندارند می توانند شهریه متغیر دانشگاه آزاد را بصورت قسطی پرداخت کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میزان شهریه دانشگاه آزاد و نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

شهریه دانشگاه آزاد

میزان شهریه دانشگاه آزاد

شهریه ثابت دانشگاه آزاد

شهریه متغیر دانشگاه آزاد

شهریه کاردانی دانشگاه آزاد

شهریه کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

شهریه کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی پیوسته  دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کاردانی دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کاردانی دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کارشناسی دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کارشناسی دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد

شهریه ثابت کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

شهریه متغیر کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد

نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

شهریه ظرفیت مازاد دانشگاه آزاد

شهریه مصوب دانشگاه آزاد 97-98

شهریه ثبت نام در رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

میزان شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد

جدول شهریه دانشگاه آزاد در مقاطع مختلف

شهریه بدون آزمون دانشگاه آزاد

شهریه رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد مهر 98

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد میزان شهریه دانشگاه آزاد و نحوه پرداخت شهریه دانشگاه آزاد

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375 تماس بگیرید

تماس از طریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی از 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

www.azmoon.org

میزان شهریه دانشگاه آزاد 99-98نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور