مدارس راهنمایی

مدارس متوسطه اول(راهنمایی) استان هرمزگان

 مدارس متوسطه اول(راهنمایی) استان هرمزگان

به تناسب هدف های دوره راهنمایی ، برنامه این دوره نسبت به برنامه های گذشته تنوع و انعطاف پذیری بیشتری را نشان می دهد ” زیرا :

1-برنامه هر ماده درسی به قسمتهای متعادل نظری و عملی تقسیم شده است تا قوای مختلف دانش آموزان به نحو متناسب و متعادلی پرورش یابد.

2-محتویات برنامه درسی با توجه به رشد بدنی و عقلی دانش آموزان تنظیم گردیده است .

3-مواد درسی که ارتباط نزدیک با هم دارند در یکدیگر ادغام شده است مانند فیزیک ، شیمی و علوم طبیعی

استان هرمزگان از استان های جنوبی کشورمان میباشد و درشمال تنگه هرمز قرار دارد و از مناطق گرم و خشک کشورمان میباشد.

استان هرمزگان دارای 11 شهرستان میباشد و مرکز آن شهر بندرعباس میباشد.

شهرستانهای این استان بشرح جدول ذیل میباشد

بندرعباسکیشقشمابوموسیبندرلنگه
جاسکبندرخمیررودانبستکپارسیان

شهر بندرعباس و شهرستان های استان هرمزگان دارای مدارس متوسطه اول(راهنمایی) دولتی ، مدارس متوسطه اول(راهنمایی) غیر دولتی و نمونه دولتی میباشد.

برای اطلاع از بهترین مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید.

تماس از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375

تماس از ططریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

لیست مدارس راهنمایی ( متوسطه اول ) استان هرمزگان

مدارس متوسطه دوره اول پسرانه بندرعباس

جنسیتمقطعنامنوعآدرستلفن
پسرانهمتوسطه دوره اول‎الدورهعادی دولتیپشت بیمارستان شهیدمحمدى33346998
پسرانه‎‎متوسطه دوره اول‎تربیت بدنی امام حسین (ع) عادی دولتیبندرعباس ناحیه133337920
پسرانهمتوسطه دوره اول‎دانشمند (13 آبان)‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133332067
پسرانهمتوسطه دوره اول‎ایوبعادی دولتیبندرعباس ناحیه133354025
پسرانهمتوسطه دوره اول‎مهرورزان‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133755837
پسرانهمتوسطه دوره اول‎معارف صدرا‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه1 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎ابوالفضل و امیرزاده‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133737613
پسرانهمتوسطه دوره اول‎جامعه الصادق‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133733405
پسرانهمتوسطه دوره اول‎شهید مصطفی احمدی روشن‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133747293
پسرانهمتوسطه دوره اول‎مدرسعادی دولتیبلوارامام حسین شهرک توحید جنب حسینیه جعفرصادق33704529
پسرانهمتوسطه دوره اول‎جهادغیردولتیگلشهرشمالی روبروى بانک استان33661558
پسرانهمتوسطه دوره اول‎المهدیغیردولتیبندرعباس ناحیه133751828
پسرانهمتوسطه دوره اول‎رازی‎غیردولتیبندرعباس ناحیه1 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎شاهدعادی دولتیبندرعباس ناحیه133672963

مدارس متوسطه دوره اول دخترانه بندرعباس

جنسیتمقطعنامنوعآدرستلفن
دخترانهمتوسطه دوره اول‎حضرت رقیهعادی دولتیبندرعباس ناحیه133354018
دخترانهمتوسطه دوره اول‎فرزانگانعادی دولتیبندرعباس ناحیه133334099
دخترانهمتوسطه دوره اول‎3 خرداد (13 آبان)‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133338070
دخترانهمتوسطه دوره اول‎نامجوعادی دولتیبندرعباس ناحیه133332611
دخترانهمتوسطه دوره اول‎شکوفه های دانش‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133339693
دخترانهمتوسطه دوره اول‎امید‎استثناییبندرعباس ناحیه133753378
دخترانهمتوسطه دوره اول‎آوینی و مریم لیاقت‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133735412
دخترانهمتوسطه دوره اول‎افروز شهابی‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133702890
دخترانهمتوسطه دوره اول‎شاهدعادی دولتیبندرعباس ناحیه133666176
دخترانهمتوسطه دوره اول‎سماغیردولتیبندرعباس ناحیه133688040
دخترانهمتوسطه دوره اول‎طلوعغیردولتیآزادشهر90هکتارى انتهاى خیابان هرمزگان33751329
دخترانه‎متوسطه دوره اول‎رشد‎نمونه دولتیبندرعباس ناحیه133342155
دخترانهمتوسطه دوره اول‎شیخ الاسلام‎عادی دولتیبندرعباس ناحیه133352937

مدارس متوسطه دوره اول پسرانه هرمزگان

جنسیتمقطعنامنوعآدرستلفن
پسرانهمتوسطه دوره اول‎مصطفی خمینی‎ هرمزگان- شهرستان سرزه 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎ سلمان فارسی  هرمزگان- شهرستان رضوان 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎طالقانی هرمزگان- شهرستان فین 
پسرانهمتوسطه دوره اولدکترحسابینمونه دولتیهرمزگان شهرستان رودان0764-2884190
پسرانهمتوسطه دوره اولشاهد هرمزگان شهرستان رودان 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎هاجر هرمزگان شهرستان جناح 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎مطهری‎ هرمزگان شهرستان کوخرد‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎دهخدا  هرمزگان شهرستان کمشک 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎حافظ کنارسیاه‎ هرمزگان شهرستان کنارسیاه‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎رازی هرمزگان شهرستان هرنگ‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎علی ابن ابیطالب  هرمزگان شهرستان فاریاب‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎عبدالرحمن صدیق هرمزگان شهرستانکهتویه‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اولبوعلی سینا  هرمزگان شهرستان هنگویه‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎مولوی‎ هرمزگان شهرستان کوخرد‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎باهنر هرمزگان شهرستان کمشک 
پسرانهمتوسطه دوره اول‎خاتم النبیا  هرمزگان شهرستان هنگویه‎ 
پسرانهمتوسطه دوره اولمیرعبدالله امیری هرمزگان شهرستان فاریاب‎

مدارس متوسطه دوره اول دخترانه هرمزگان

جنسیتمقطعنامنوعآدرستلفن
دخترانهمتوسطه دوره اول‎ شهید ابوالقاسم روشن هرمزگان شهرستان بندر عباس بخش فین- روستای لاور0917-7636838
دخترانهمتوسطه دوره اول‎شکوه زاویه  هرمزگان- شهرستان سرزه 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎فروغ رضوان هرمزگان- شهرستان رضوان0763-2523508
دخترانهمتوسطه دوره اول‎زینبیه هرمزگان شهرستان فین خیابان تربیت0763-2520034
دخترانهمتوسطه دوره اول‎عبدالرحیم گله داری هرمزگان شهرستان جناح 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎محمدسراح‎ هرمزگان شهرستان کوخرد‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎سمیه هرمزگان شهرستان کمشک 
دخترانهمتوسطه دوره اولعزیزه محمد عبدالله‎ هرمزگان شهرستانکنارسیاه‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎نبی اکرم  هرمزگان شهرستان هرنگ‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎فیصل امیری هرمزگان شهرستان فاریاب‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎زکیه  هرمزگان شهرستان کهتویه‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎خیبر  هرمزگان شهرستان هنگویه‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎حضرت خدیجه‎ هرمزگان شهرستان کوخرد‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎ام السلمه‎ هرمزگان شهرستان کمشک 
دخترانهمتوسطه دوره اول‎محمد زبیر فکری هرمزگان شهرستان هنگویه‎ 
دخترانهمتوسطه دوره اولخدیجه عبدالرزاق  هرمزگان شهرستان فاریاب‎ 

مدارس متوسطه دوره اول مختلط هرمزگان

جنسیتمقطعنامنوعآدرستلفن
مختلطمتوسطه دوره اول‎ اعتماد  هرمزگان-شهرستان گهره 
مختلطمتوسطه دوره اول‎نهضت هرمزگان-شهرستان قطب آباد 
مختلطمتوسطه دوره اول‎قائم هرمزگان- شهرستان مهدی آباد 
مختلطمتوسطه دوره اول‎فضیلت هرمزگان- شهرستان کهتک 
مختلطمتوسطه دوره اول‎ اندیشه‎ هرمزگان شهرستان لاور میستان 
مختلطمتوسطه دوره اولحاج عزیز عزیزی  هرمزگان شهرستان گچویه‎ 
مختلطمتوسطه دوره اول‎حفصه علی نژاد  هرمزگان شهرستان خلوص‎ 
مختلطمتوسطه دوره اول‎محمدمبارک  هرمزگان شهرستان داربست‎ 
مختلطمتوسطه دوره اولمریم باقر الکندری هرمزگان شهرستان عالی احمدان‎ 
مختلط‎متوسطه دوره اول‎حضرت زینب  هرمزگان شهرستان گزه‎ 
مختلط متوسطه دوره اولمعاد لاور شیخ‎ هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران 
مختلط متوسطه دوره اولمرصاد گریند‎ هرمزگان شهرستان چاله کوخرد‎ مجتمع مهران 
 متوسطه دوره اول‎ امام حسن مجتبی (ع) هرمزگان- شهرستان دشت و کوران 
 متوسطه دوره اول‎ شهید بلالی پور‎ هرمزگان- شهرستان رضوان 
 متوسطه دوره اول‎حضرت معصومه (س) هرمزگان- شهرستان فین 

برای اطلاع از بهترین مدارس متوسطه دوم استان هرمزگان با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید.

تماس از تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071375

تماس از ططریق موبایل همراه اول با شماره 99221106

پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

در صورت نیاز به مشاوره و هر سوال دیگری با مشاوران مرکز در ارتباط باشید.
تماس از استان تـهران: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از تمامی استان ها: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از طریق همراه اول: ۹۹۲۲۱۱۰۶

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *