سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

 

مدارس پیش دبستانی منطقه 17 شهرتهران:

 

یکی از مناطق22گانه  شهری تهران  منطقه ۱۷ شهر تهران  است. من‍طقه ۱۷ ش‍‍هرداری ت‍‍هران تق‍ریب‍‍اً در جن‍وب غرب‍‍ی ش‍‍هر ت‍‍هران واق‍‍ع شده و مح‍دود است از شم‍‍ال و شم‍‍ال غرب به من‍‍اطق ۱۰ و ۹ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان قزوین از تق‍‍اطع صف‍وی ت‍‍ا سه راه آذری و خی‍‍اب‍‍ان آذری م‍‍ی ب‍‍اشد. از سم‍ت جن‍وب و جن‍وب شرق‍‍ی به من‍طقه ۱۹ و پ‍‍ادگ‍‍ان قل‍‍عه مرغ‍‍ی که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان زمزم م‍‍ی ب‍‍اشد. از سم‍ت شرق به من‍‍اطق ۱۱ و ۱۶ که حد ف‍‍اصل آن‍‍ه‍‍ا خی‍‍اب‍‍ان ه‍‍ای نواب صف‍وی، عب‍دال‍‍ه‍‍ی و مس‍تق‍ل م‍‍ی ب‍‍اشد..

این منطقه دارای مدارس پیش دبستانی عادی دولتی و غیردولتی و نمونه دولتی میباشد.

مهم ترین مدارس پیش دبستانی منطقه 17 شهرتهران و مراکز مهد کودک منطقه 17 شهر تهران در خیابان های زمزم،سه راه آذری،ابوذر،قلعه مرغی،قزوین و ... واقع شده است.

برای اطلاع از بهترین مدارس پیش دبستانی منطقه 17 شهر تهران  و مراکز مهد کودک منطقه 17 شهر تهران با مشاورین مجرب سامانه ندای مشاور تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8_24 حتی ایام تعطیل

بزودی

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی تصویر امنیتی جدید