سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

تکمیل ظرفیت کنکور سراسری

پس از این که داوطلبان در انتخاب رشته کنکور سراسری شرکت نمودند و نتایج این انتخاب رشته اعلام گردید برای پذیرفته نشدگان در این مرحله فرصت دوباره تکمیل ظرفیت کنکور سراسری می باشد.

نتایج انتخاب رشته کنکور

پس از اتمام زمان فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری و ثبت رشته محل های مورد نظر در سامانه سازمان سنجش داوطلبان بایستی برای نتایج انتخاب رشته کنکور منتظر بمانند.

انتخاب رشته کنکور زبان

برای داوطلبان کنکور زبان در کنکور سراسری نیز به مانند دیگر گروه ها مرحله انتخاب رشته از جمله مراحل مهم و حساس به حساب می آید.

انتخاب رشته کنکور هنر

پس از اعلام نتایج کنکور سراسری و مشخص شده رتبه های داوطلبان شرکت کننده در این آزمون داوطلبان گروه هنر نیز به مانند سایر گروه ها بایستی برا یانتخاب رشته آماده شوند.

انتخاب رشته کنکور انسانی

پس از اعلام نتایج کنکور سراسری داوطلبان گروه انسانی به مانند دیگر گروه ها بایستی برای مرحله حساس انتخاب رشته کنکور انسانی خود را آماده سازند.

انتخاب رشته کنکور تجربی

از جمله مراحل حساس و تعیین کننده در فرایند کنکور سراسری گروه تجربی انتخاب رشته کنکور تجربی می باشد. در این مرحله در واقع داوطلبان ثمره تلاش های خود را کسب خواهند نمود.

انتخاب رشته کنکور ریاضی

می توان مهمترین مرحله در فرایند پذیرش در کنکور سراسری را انتخاب رشته کنکور ریاضی عنوان نمود که دارای شرایط و ضوابط خاصی می باشد.

نحوه انتخاب رشته کنکور سراسری

از مهمترین و تاثیرگذار ترین مراحل پذیرش در دانشگاه سراسری انتخاب رشته کنکور سراسری می باشد ، که داوطلبان بایستی اطلاعات مناسب در این زمینه داشته باشند.

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری

در فرایند انتخاب رشته کنکور سراسری داوطلبان بایستی در ابتدا این مرحله اقدام به دریافت و مطالعه دقیق دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری نمایند.

نتایج کنکور سراسری

نتایج کنکور سراسری در واقع آخرین مرحله از فرایند کنکور سراسری می باشد که در آن داوطلبان ثمره تلاش های خود را کسب می نمایند. از این رو در این مقاله به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت.

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور