سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

 برنامه ریزی برای کنکور ریاضی

رشته تحصیلی ریاضی که با نام رشته ریاضی فیزیک نیز شناخته می شود همانطور که از اسمش مشخص است درس اصلی و در واقع اسکلت این رشته را درس های ریاضی و فیزیک تشکیل می دهند. کسانی که خواهان ورود به این رشته هستند و یا وارد رشته ...

برنامه ریزی برای کنکور زبان

گروه زبان های خارجی یکی از گروه های پنجگانه آزمون های سراسری ورود به دانشگاه می باشد که به صورت مستقل و با برگزاری آزمون سراسری مستقل دانشجو جذب می کند. رشته های زبان های خارجی جزء رشته های بسیار خوب...

برنامه ریزی برای کنکور علوم انسانی

کنکور علوم انسانی یکی از پنج گروه ازمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور) می باشد که به صورت مستقل آزمون ورودی برای دانشگاه برگزار می کند. رشته های انسانی رشته های بسیار ارزشمندی هستند که در واقع بخش مدیریت و برنامه ریزی یک کشور را رشته های انسانی بر عهده دارند...

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

تلگرام سامانه ندای مشاور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور