سامانه ندای مشاور

تلفن 9099071375

مشاوره بعد از ازدواج تلفنی

بسیاری از تازه دامادها و عروس خانم ها بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک زناشویی ، پس از مدت زمانی کوتاه یا کمی بیشتر متأسفانه به سردی روابط مبتلا شده و نسبت به هم احساسات خوشایند قبلی را ندارند.

مشاوره تلفنی اعتباد

فرد معتاد یك بیمار است و بیماری وی مانند سایر بیماری ها نیاز به درمان و مراقبت های ویژه  خود  دارد. علاوه بر این باید بدانیم  كه در پیشگیری اولیه  چگونه  فرزندان خود را از همان دوران كودكی تربیت نماییم تا در نوجوانی ، جوانی و سنین دیگر گرفتار اعتیاد به مواد مخدر نگردند.

رشته های بدون کنکور دانشگاه های کشور

اطلاع رسانی تمامی آزمون ها

نام و نام خانوادگی(*)
ورودی نامعتبر

آزمون مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

مقطع مورد نظر(*)
ورودی نامعتبر

همراه بدون صفر(*)
ورودی نامعتبر

سبز مشاور