تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

📚 خلاصه ای از مقاله شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400:

دانشگاه یزد در اطلاعیه ای خبر از پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری این دانشگاه را خبر داد. در این اطلاعیه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون دکتری بیان شده است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است : الف – شرایط عمومی: 1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در […]

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

دانشگاه یزد در اطلاعیه ای خبر از پذیرش بدون آزمون مقطع دکتری این دانشگاه را خبر داد. در این اطلاعیه شرایط و ضوابط پذیرش بدون آزمون دکتری بیان شده است.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است :

الف – شرایط عمومی:
1- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- متعهد به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران.
3- نداشتن ممنوعیت تحصیل به تشخیص مراجع ذیصلاح.

ب – شرایط اختصاصی :
دانش آموختگان دوره آموزشیی- پژوهشیی مقطع کارشناسی ارشد ( ورودی های 95، 96، 97 ) در صورت احراز شرایط زیر می توانند تقاضای خود را برای ورود به دوره دکتری بدون آزمون به دانشگاه ارائه دهند.
1- متقاضیی باید دارای میانگین معدل 16 یا بالاتر در دوره کارشناسی پیوسیته و میانگین کل ( یا میانگین همتراز شده ) 17 یا بالاتر بدون احتساب نمره پایان نامه در دوره کارشناسی باشد.
2- طول مدت تحصیل متقاضی در دوره کارشناسی پیوسته نباید از 8 نیمسال و در دوره کارشناسی ارشد نباید از 5 نیمسال تجاوز کرده باشد.
3- بیش از 2 سال از تاریخ دانش آموختگی متقاضی در مقطع کارشناسی ارشد نگذشته باشد. لذا داوطلبانی که در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97 و قبل از آن فارغ التحصیل شده اند، مجاز به شرکت در این فراخوان نیستند.
4- متقاضیی باید حداقل 66 امتیاز از فعالیت های آموزشیی– پژوهشیی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست کسب کند ( کسب حداقل 5 امتیاز برای متقاضییانی که بیش از یک سال از فارغ التحصییلی آنها نگذشته است و 7 امتیاز برای مابقی متقاضیان از ردیف شماره 1 بخش امتیازات پژوهشی الزامی است.)

ج – نحوه ارائه مقالات یا فعالیت های علمی برگزیده :
2- مقالات ارائه شده طبق جدول شماره 1 مورد ارزیابی قرار گرفته و باید چاپ شده یا دارای گواهی پذیرش چاپ بوده و مرتبط با پایان نامه و با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد باشد.
تبصره 1 : دانشیجو پس از کسب پذیرش در مقطع دکتری فقط تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 1399-1400، فرصت خواهد داشت که مقالات خود را که دارای گواهی پذیرش است، به چاپ رسانده و اصل آن را ارائه نمایند در غیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.
تبصره 2 : منظور از پذیرش مقاله، پذیرش بدون قید و شرط مقاله است.

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99-1400

2- ارائه گواهی اعتبار مجله الزامی است.
3- هرگونه ثبت اختراع باید مورد تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران باشد.
4- برگزیدگان جشنواره های علمی معتبر ( خوارزمی، فارابی، رازی و یا ابن سینا ) باید تایید دبیرخانه جشنواره را کسب و ارائه نمایند.
5- برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی باید تایید دبیرخانه المپیاد را کسب و ارائه نمایند.
6- برای یکسان بودن شرایط دانش آموختگان آموزش محور، امتیاز ردیف 1-1 جدول شماره1 به مقالاتی اختصاص می یابد که مرتبط با رشته تحصییلی بوده و به تنهایی توسط دانشجو یا همراه یکی از اعضاء هیات علمی همان رشته نوشته شده باشد )( با وابستگی دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد.)

د – ظرفیت پذیرش :
1- حدااثر 26% ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه آموزشی– پژوهشی دوره روزانه دکتری دانشگاه به پذیرش بدون آزمون دانشجویان واجد شرایط اختصاص دارد.
2- ظرفیت مذکور، مازاد بر ظرفیت پذیرش با آزمون دانشگاه است.
3- دانشگاه در رد یا قبول تقاضای داوطلبان از اختیارات لازم برخوردار بوده و ملزم به تکمیل ظرفیت دوره دکتری خود نخواهد بود.

هـ – فرآیند اجرا:
1- امتیاز پژوهشیی حداکثر 46 امتیاز ( معاب جدول شماره 1) ، امتیاز آموزشی حداکثر 36 امتیاز ( معاب جدول شماره 2 ) و امتیاز مصاحبه حداکثر 36 امتیاز ( مطابق جدول شماره 3 ) است. امتیازدهی به مدارک زبان متقاضیان ( برای دارندگان مدرک زبان) ،عیناً مطابق جدول شماره 4 صورت خواهد گرفت.
2- امتیازدهی توسط هئات علمی رشته ذیربط صورت میگیرد و داوطلبانی که حداقل 66 امتیاز از فعالیت های آموزشی و پژوهشی و مصاحبه را مطابق با جداول شماره 1، 2 و 3 کسب نمایند، به ترتیب امتیاز در اولویت بررسی قرار میگیرند.
3- پس از بررسی های لازم، اسامی پذیرفته شدگان اولیه در موعد مقرر، از طریق پایگاه اینترنتی دانشگاه اعلام خواهد شد.

مدارك مورد نیاز ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه یزد 99

 1. فرم ( الف) تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 2. تصویر صفحه اول شناسنامه و اارت ملی ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 3. تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی با ذکر معدل کل به همراه ریزنمرات ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 4. تصویر گواهینامه فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد ( برای دانشجویان فارغ التحصیل ) به همراه ریزنمرات ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 5. تصویر پارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت یا دفترچه آماده به خدمت معتبر برای داوطلبان مرد ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 6. تصویر صفحه اول و چکیده پایان نامه ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 7. تصویر کامل از کلیه مقالات علمی و گزارش های پژوهشی منتشر شده. ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 8. تصویر گواهی پذیرش مقاله برای آن دسته از مقالاتی که در زمان تقاضا به چاپ نرسیده باشد، الزامی است) . ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 9. تصویر گواهی اعتبار درجه ی علمی ترویجی یا علمی پژوهشی ،ISI ،ISC، مجلات داخلی یا خارجی که مقالات متقاضی در آن چاپ شده و یا خواهد شد. ( نوع فایل ارسالی: jpg )
 10. تصویر معرفی نامه علمی از استاد(ان) دوران تحصیل (ترجیحاً دوره کارشناسی ارشد) برای بررسی صلاحیت علمی داوطلب در زمان مصاحبه الزامی است. ( نوع فایل ارسالی: jpg )

پرداخت مبلغ حق ثبت نام به شرح زیر است :

مبلغ حق ثبت نام برای دانش آموختگان سایر دانشگاهها مبلغ 700/000 ( هفتصد هزار ریال) است. این مبلغ برای دانش آموختگان دانشگاه یزد در یکی از مقاطع کارشناسی پیوسته یا کارشناسی ارشد مبلغ 500/000 ( پانصد هزار ریال) می باشد.
تذکر : لازم به توضیح است که در هنگام پرداخت اینترنتی، مبلغ پیش فرض 500/000 ریال است که متقاضیان فارغ التحصیل سایر دانشگاه ها باید مقدار پیشفرض را به صورت دستی در قسمت “مبلغ پرداختی” به 700/000 ریال تغییر دهند و سپس جهت پرداخت، آیکن “بانک تجارت” را انتخاب نمایند. لذا آن دسته از متقاضیانی که هیچ یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را از دانشگاه یزد فارغ التحصیل نشده اند و فقط مبلغ 500/000ریال را پرداخت و ثبت نام خود را تکمیل نموده اند لازم است با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونی دانشگاه یزد به آدرس : www.yazd.ac.ir/epay/talent و تکمیل موارد خواسته شده و مشخصات خود مشابه تصویر ذیل نسبت به واریز مبلغ دوم ( 200/000 ریال ) اقدام نمایند و رسید واریزی را اسکن نموده و در هنگام ثبت نام بارگذاری نمایند.

نحوه ثبت نام بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99

 1. آخرین مهلت ثبت نام غیر حضوری ( الکترونیکی ) برای متقاضیان 1399/01/20 است.
 2. متقاضیان برای ثبت نام غیر حضوری ( الکترونیکی ) ، می توانند بیا مراجعه به سامانه آموزشی دانشگاه یزد آدرس Internet Explorer) www.golestan.yazd.ac.ir نسخه 7 به بالا) با مطالعه راهنمای مربوطه، ثبت نام خود را به انجام برسانند.
 3. لازم است بعد از ثبت نام غیر حضوری ( الکترونیکی ) ، اصل همه مدارک مورد نیاز ( بند و) را به آدرس دانشگاه ( یزد – صیفائیه – بلوار دانشگاه – چهار راه پژوهش – پردی اصلی دانشگاه یزد – ساختمان شهید احمدی روشن – مراز استعدادهای درخشان کد پستی : 8915818411 ) پست نمایند.
 4. پذیرش نهایی براساس بررسی مدارک و سوابق داوطلبین صورت میگیرد و به مدارک ناقص و یا دریافت شده بعد از تاریخ 1399/01/30 ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 5. نتایج اولیه از طریق وبگاه دانشگاه به آدرس www.yazd.ac.ir ( زمان تقریبی تیرماه 99 ) اعلام خواهد شد.

همچنین مطالعه دکترای تخصصی (Ph.D) علوم پزشکی وزارت بهداشت را جهت کسب اطلاعلات مناسب در رابطه با دکتری وزارت بهداشت پیشنهاد می گردد.

ح – توضیحات مهم:


1- متقاضی باید حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1399 دانش آموخته شود.
2- پذیرش متقاضیان در مقطع دکتری، در همان رشته تحصیلی یا رشته های تحصیلی مرتبط با رشته تحصیلی دوره کارشناسی ارشد داوطلب، به تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای آموزشی دانشگاه امکان پذیر است.
3- پذیرش بدون آزمون در مقطع دکتری از دانش آموختگانی که یکی از مقاطع تحصیلی کارشناسی یا کارشناسی ارشد آنها دانشگاه های غیردولتی، غیرانتفاعی، آزاد، پیام نور، نیمه حضوری، جامع علمی کاربردی، مجازی، پژوهشکده ها، پردیس های بین الملل و دانشگاه فرهنگیان باشد و همچنین دارندگان مدرک کارشناسی ناپیوسته صورت نمیگیرد.
4- دانش آموختگان اتباع خارجی و فارغ التحصیلان دانشگاه های خارج از کشور، مجاز به استفاده از این آئین نامه برای ورود بدون آزمون به دوره دکتری نیستند.
5- تغییر رشته محل تحصیل و میهمانی برای متقاضیانی که از طریق آئین نامه استعداد های درخشان پذیرش بدون آزمون می شوند ،ممنوع است.
6- پذیرش نهایی دانشجویان کارشناسی ارشد برای ورود بدون آزمون در مقطع دکتری ، مطابق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و مقررات دانشگاه و تائید سازمان سنجش آموزش کشور انجام می پذیرد. بدیهی است تشکیل پرونده و دعوت به مصاحبه، هیچگونه حقی برای داوطلب ایجاد نخواهد کرد و نتایج پس از ارزیابی و امتیازدهی به فعالیت ها و سوابق داوطلبین تعیین و اعلام خواهد شد.
7- ثبت نام قطعی پس از پذیرش علمی و تائید سازمان سنجش، منوط به تائید دبیرخانه هیات مرکزی گزینش دانشجو مستقر در سازمان سنجش آموزش اشور خواهد بود بنابراین دانشگاه یزد از صدور هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل تا دریافت این تائیدیه معذور است.
8- مدار ارسالی و وجه واریزی ،به هیچ عنوان مسترد نخواهد شد. لذا به داوطلبان توصیه می شود با دقت لازم، مفاد اطلاعیه را ،معالعه و فقط در صورت دارا بودن شرایط مربوط، نسبت به ثبت نام در فراخوان اقدام نمایند .

جهت مطالعه متن کامل فراخوان و اطلاع از لیست رشته های دوره دکتری بدون آزمون دانشگاه یزد 99 – 1400 کلیک نمایید.

در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر درباره شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400 می توانید با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از سراسر کشور با تلفن ثابت: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از استان تـهران با تلفن ثابت: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از طریق همراه اول با شماره: ۹۹۲۲۱۱۰۶
پاسخگویی همه روزه از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

شرایط پذیرش بدون آزمون دکتری دانشگاه یزد 99 – 1400

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل