تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

مقاله

📚 خلاصه ای از مقاله مقاله:

مشاوره تحصیلی

مقاله- مقاله-isi ساختار مقاله نويسي: مقاله نويسى آشنايى با فن مقاله نويسى يكى از ضرورت هاى نويسندگى است. به ويژه پس از مشروطيت، اين گونه ازنگارش در زبان فارسى گسترش يافت و امروز يكى از پايه هاى نوشتن به شمار مى رود. تقريباً هر نويسنده اى، گاه به سفارش و گاه براي خود به مقاله […]

مقاله

مقاله

مقاله- مقاله-isi ساختار مقاله نويسي:

مقاله نويسى

آشنايى با فن مقاله نويسى يكى از ضرورت هاى نويسندگى است. به ويژه پس از مشروطيت، اين گونه ازنگارش در زبان فارسى گسترش يافت و امروز يكى از پايه هاى نوشتن به شمار مى رود. تقريباً هر نويسنده اى، گاه به سفارش و گاه براي خود به مقاله نويسى رو مى آورد، مخصوصاً كه امروز اساس كار مطبوعات، مقاله نگارى است.

مقاله چيست؟

مقاله انشايى است كه حجمى متوسط دارد و در مورد موضوعى معين بحث مى كند. نويسنده بايد حدود موضوع را رعايت كند و با رسايى و روشنى آن را توضيح دهد.

در بيان كوتاه، مقاله نوشته اى است كه درباره موضوعى خاص با حجمى متوسط نوشته مى شود. مقاله معمولا در روزنامه و گاه نامه، و گاه در كتاب جاى مى گيرد. در جهان امروز، مقاله عرصه اى گسترده دارد وموضوعات گوناگون را در بر مى گيرد .(آموزش نوشتن مقاله)

شرايط مقاله نويسى

1-  احاطه به موضوع مقاله

2-  صداقت و حسن نيت كه شرط قلم زدن است .

3-  در نظر گرفتن مصلحت هاى جامعه، و نه منافع فرد يا گروه خاص .

4-  گشودن گرهى از گره هاى علمى، اجتماعى، و … از طريق گزينش موضوعاتى كه طرح آن ها در جامعه دردى را دوا مى كند .

مراحل نگارش مقاله

1-يافتن موضوع :اين كار، بايد پس از تأمل كافى و با انديشه گره گشايى و خدمت صادقانه صورت پذيرد، نه به صرف تفنّن يا سفارشى را پاسخ گفتن .

2-تفكّر درباره موضوع و تنظيم طرح :

در اين مرحله، بايد انديشيد كه چه وجوهى از موضوع را بايد شكافت از كجا بايد شروع كرد و به كجا ختم نمود; چه شواهدى را بايد ارائه كرد و چه دستاوردى در نظر است .

3-يادداشت بردارى از منابع :

بايد نكته هاى مهمى را كه بعداً در مقاله چيده مى شوند، از منابع گوناگون و گاه از گنجينه ذهن خويش فراهم آوريد. ثبت نشانى دقيق منابع را هرگز فراموش نسازيد، زيرا نويسنده امين كسى است كه نام منابع مورد استفاده رابا كمال انصاف ذكر نمايد .

4-تنظيم و اصلاح يادداشت ها :

در اين مرحله، يادداشت هاى پراكنده كنار هم قرار مى گيرند و پيش نويس متن مقاله از چينش آن ها پديدار مى شود. ترتيب منطقى و نظم ساختارى هرگز فراموش نشود.

5- تهيه متن نهايى مقاله :

ويرايش و بازنگرى پيش نويس و تهيه متن پاك نويس سبب مى شود كه نويسنده اطمينان يابد كارى منطبق با ميزان هاى نگارشى و ويرايشى انجام داده است.

6-تعيين عنوان:

خوب است در تعيين عنوان شتاب نكنيم و آن را به مرحله آخرواگذاريم; زيرا پس از احاطه يافتن به متن خويش، بهتر مى توانيم عنوانى گويا و درخور براى آن برگزينيم. عنوان بايد آيينه مقاله، كوتاه، آهنگين و پرطنين، روان و شيوا باشد .

حجم و گستره مقاله:

معمولا مقاله هر چه كوتاه تر ـ در عين رسايى ـ باشد، خوانندگان بيشترى را به خود جلب مى كند. با اين حال، گاه موقعيت ايجاب مى كنند كه مقاله حجمى زياد بيابد. روى هم رفته، حجم يك مقاله به اين عوامل بستگى دارد :

ـ موضوع مقاله :مثلا موضوعات علمى معمولا حجمى بيشتر مى طلبند.

ـ سطح مخاطب .

ـ مجموعه اى كه مقاله در آن چاپ مى شود

.ـ ويژگى هاى زمانى و مكانى در تاريخ درج مقاله .

ـ توان مقاله نويس .

سطح نگارش مقاله

سطح نگارش مقاله بايد دقيقاً با نياز و فهم مخاطب هماهنگ گردد. مثلا اگر مقاله اى اقتصادى براى مخاطبان عام نوشته مى شود، هرگز نبايد سرشار از اصطلاحات ويژه اقتصادى باشد. حتّى اگر نويسنده ناگزيراز طرح مباحث تحقيقى و فنّى در چنين مقاله اى است، بايد آن ها را خالي از هر گونه تعبير ويژه و خاص مطرح كند و زبان ـ و نه مطالب ـ را به سطح فهم مخاطبان خويش نزول دهد.(نحوه نوشتن مقاله)

بررسي انواع مقالات بر اساس محتواي آنها

آيا تابحال فكر كرده ايد مقاله اي كه مي نويسيد در كدام دسته از مقالات قرار مي گيرد؟ آيا مقاله شما يك مقاله پژوهشي است يا ترويجي؟ شايد هم صرفا يك مقاله مروري و يا حتي يك مقاله گردآوري باشد؟ شايدبپرسيد اهميت اين موضوع چيست و دانستن جواب اين سوال ها چه كمكي به ما مي كند؟

اهميت آن در اين است كه معلوم مي كند سطح مقاله شما چيست و بنابراين آيا قابل انتشار است يا خير؟ واگر قابل انتشار است در كدام دسته يا رتبه از نشريات مي توان آن را منتشر كرد؟ مثلا بعضي مقالات را –اگراصلا بتوان چاپ كرد- فقط مي شود در روزنامه ها چاپ كرد، چرا كه مطلب حالتي عمومي و غيرتخصصي داشته و از نظر موضوع هم چندان ماهيت علمي نداشته و مطلبي اصطلاحا “مصرفي” يا “داراي تاريخ مصرف” است و بعد از مدتي ديگر ارزش مطالعه ندارد.

اما در عين حال ممكن است كار شما محصول چند ماه مطالعه و تحقيق و پژوهش بوده و بر روي يك موضوع علمي مشخص و تخصصي تمركز داشته و در آن حوزه به دستاورد و نتيجه جديدي رسيده است، درعين حال نحوه و اصول نگارش آن هم بر اساس قالب هاي تعريف شده پژوهشي است. در اين صورت اين مقاله حتما متناسب با نشريات علمي پژوهشي است.

پس اگر از همان ابتدا هدفتان را مشخص كنيد و انگيزه تان از نوشتن يك مقاله و برنامه تان براي چاپ آنرا مد نظر داشته باشيد، قطعا “ نوع” و “قالب” مقاله براي تان مهم خواهد بود.

اما نوشتن مقاله حالت ها و قالب ها و فرمت هاي مختلفي دارد. مقالات را از چند ديدگاه ميتوان دسته بندي كرد. يكي از اين دسته بندي ها ميتواند بر اساس محتواي اطلاعات مقاله باشد كه از اين منظر مقالات به چهار نوع پژوهشي يا تحقيقي، تحليلي يا ترويجي، مروري و گردآوري تقسيم ميشوند:

1- مقاله پژوهشي (تحقيقی): برگرفته از پژوهشي است كه به تازگي پايان يافته است و چون متكي بريافته هاي تحقيقاتي است، گزارش تحقيق نيز به آن گفته مي شود. اين نشان مي دهد كه ويژگي منحصر به فرد مقاله پژوهشي، داشتن يك ايده يا ابتكار يا نتيجه كاملا جديد و تازه است. به عبارت ديگر مقاله پژوهشي حاوى ايده يا موضوعى كاملاً نو يافته است، به اين معنا كه پژوهشگر طى يك كار پژوهشى دقيق، ايده، موضوع، يا روش جديدى را مطرح می كند و به نتايج كاملاً جديدى دست می يابد كه پيشتر وجودنداشته است.(نحوه نوشتن مقاله ISI)

2- مقاله تحليلي (ترويجي): اين نوع مقاله كه به نام مقاله نظري نيز شناخته مي شود، تحقيقي است كه مؤلف با استفاده از منابع پژوهشي پيشين، نظريه خاصي را در حوزة كار خود مطرح مينمايد. در اين نوع مقاله نويسنده ممكن است نظريه هاي قبلي را گسترش دهد، آنها را با استفاده از شواهد استحكام بخشد، آنهارا به شكل ديگري بيان كند يا آنها را مورد تأمل و ترديد قرار دهد. بنابراين مشخص است كه در اين نوع ازمقاله، نويسنده موضوع يا ايده اى را كه وجود دارد، از جنبه يا جنبه هايى معمولاً جديد مورد تجزيه و تحليل قرار می دهد و نتايج مشخصى از تجزيه و تحليل انجام شده، ارائه می كند كه تازگى دارد.

3- مقاله مروري(تاليفي): ويژگي خاص مقالات مروري اين است كه برخلاف انواع پژوهشي و تحليلي، حاوي يك ايده و ديدگاه جديد نيستند، بلكه كار آنها پرورش ايده اي است كه از پيش وجود داشته است. در اين نوع مقاله، نويسنده با مطالعه متون علمي، مطالبى را درباره يك ايده يا موضوع از منابع مختلف، گردآورى می كند و سپس مقاله را با ساختارى جديد و طرح نتيجه گيرى هاى مشخص و گاه همراه با اعلام نظر، تنظيم و تأليف می نمايد. بنابراين مي توان گفت كه اين مقاله به تحليل كلان و ارزيابي انتقادي نوشته هايي مي پردازد كه قبلاً منتشر شده است. مؤلف مقاله مروري از طريق مقوله بندي، يكپارچه سازي، و ارزشيابي متون منتشر شده پيشين، سير پيشرفت پژوهش هاي جاري را در جهت روشن ساختن مسئله اي مشخص دنبال ميكند.

4- مقاله گردآوري: اين نوع مقاله صرفاً به گردآوري و انعكاس ديدگاه هاي مختلف مندرج در نوشته هاي مرتبط با موضوعي خاص مي پردازد و در واقع كار تازهاي را عرضه نمي كند. در اين نوع مقاله كه معمولاًگزارش بررسى هاى آزمايشگاهى و يا مطالعات آمارى در يك موضوع است، نويسنده ضمن استفاده ازروش هاى موجود در مطالعه موضوع، نتايج مطالعه خود را گزارش می كند. معمولاً نتايج به كمك آمار و ارقام بيان می شوند. تفاوت آن با مقاله تحليلي اين است كه به ارائه نظريه جديدي منتهي نمي شود و نيز با مقاله مروري اين تفاوت را دارد كه الزاماً به سنجش و ارزيابي كليه آثار قبلي نمي پردازد. البته بايد اين را هم اضافه كنيم كه چنانچه در اين نوع از مقاله از روش هاى معتبر و علمى تحليل آمارى استفاده شود و نتايج ارائه شده هم تازگى داشته باشد، می توان آن را يك مقاله تحليلي هم به شمار آورد. دانستن اين انواع به ما در آموزش روش هاي تحقيق و مقاله نويسي و حتي نگارش پايان نامه و پروپوزال كمك خواهد كرد.

آشنايي با ساختار يك مقاله علمي و آرايه هاي آن

از مهمترين روش هاي انتقال اطلاعات، تدوين و انتشار مقاله علمي است، مقاله به منزله يك سند علمي وملاك ارزيابي توان علمي نويسنده است.

مراحل پژوهش:

1-  مسأله يابي و طرح تحقيق

2-  اجراي تحقيق: گردآوري اطلاعات، ارزيابي و پردازش و نتيجه گيري

3-  تدوين گزارش در قالب هاي كتاب، پايان نامه يا مقاله علمي

طرح پژوهش: به نقشه كار پژوهشگر براي حل مسأله پژوهش گفته ميشود.

اجزاءيك مقاله علمي:

1-  عنوان مقاله و نام مؤلف يا مؤلفان

2-  چكيده

3-  كليد واژه

4-  مقدمه

5-  بدنه يا متن

6-   نتيجه

7-  منابع و مأخذ

توضيح تفصيلي اين اجزاء به شرح ذيل است:

1- عنوان: پختگي عنوان، حاكي از توان علمي نويسنده است و عنوان نامناسب ارزش مقاله را كم ميكند.اين عنوان ناظر به مسأله تحقيق و پرسش اصلي است. همچنين پوشش دهنده ي واژگان كليدي است. پس بايد گويا و رسا باشد، در عين حال اختصار، يك امتياز است و كلمات بايد بين سه تا هشت كلمه باشد.عنوان نبايد اعم يا اخص از محتواي مقاله يا انتخابي از روي تعصب باشد. زمان انتخاب عنوان ميتواند درابتدا و يا پس از تكميل مقاله باشد و در صورت تمايل ميتوان آن را در انتها تعويض كرد. از عناوين كليشه اي بايد پرهيز شود و در مقالات علمي، عنوان بايد علمي و بدور از صنايع ادبي و دور از ابهام باشد.(نحوه نوشتن مقاله علمی پژوهشی)

2- چكيده مقاله: تهيه چكيده يك كار فني و هنرمندانه است كه بايد براي هر مقاله علمي انجام گيرد.چكيده، خلاصه جامعي از محتواي يك گزارش پژوهشي است كه هدف ها، پرسش ها، روش ها و يافته هاي پژوهش را به اختصار در بردارد و آيينه پژوهش است و مخاطب را تحريص و تشويق به خواندن ميكند. درچكيده بايد با استفاده از كلمات متن، عصاره مقاله در 150تا 200كلمه آورده شود.

اجزاي چكيده شامل بيان مسأله، دلايل نگارش و بيان مشكلي است كه در مقاله مورد توجه قرار گرفته ونظرهاي مختلف پيرامون آن بررسي شده و ادله و شواهد كافي در همان راستا بررسي و نتايج علمي بدست آمده را باز مي نمايد و بايد از زبان خود پژوهشگر (و نه نقل قول) به صورت فعل ماضي آورده شود. در چكيده بهتر است كلمات كليدي هم بيايد. چكيده غير از فهرست يا مقدمه است و جزئي از محتواي مقاله و اجمالي از مطالب تفصيلي آن است و از طريق مطالعه فهرست مطالب، مقدمه و نتايج نوشته ميشود. در چكيده لازم نيست به منابع و ماخذ، ارجاعي انجام شود و از بيان خطابي، مثال و توضيح مفاهيم پرهيز ميشود، براي مهارت افزايي در اين رابطه، بهتر است چكيده مقالات مهم مطالعه و مرور شود تا الگويي فرا راه محققان باشد. چكيده در حقيقت، بخشي جامع و مستقل از اصل گزارش است، پس نبايد پيش از گزارش پژوهش تهيه شود.

آسيب هاي چكيده نويسي:

1-  تبديل چكيده به فهرست:چكيده هرگز مروري بر مباحث اثر تحقيقي و رساله نيست. بنابراين نبايد آنرا با گزارش فهرست اثر اشتباه گرفت.

2-  تبديل چكيده به طرح مسئله: برخي از افراد، در چكيده به شرح و تفصيل موضوع پايان نامه، مسائل آن و ضرورت بحث از مسئله مي پردازند، كه نادرست است. البته بيان اجمالي مسئله نيز از مباحث چكيده است، اما سهم آن متناسب با سهم حجم چكيده است، نه اينكه اهم مطالب چكيده بر محور بيان مسئله بنا شده باشد.

3-  ارجاع به ماخذ: پرداختن به معرفي منابع و ماخذ در چكيده نيز، نادرست است.

4-  بيان خطابي: ادبيات چكيده بايد همانند ادبيات رساله يا مقاله باشد. در واقع، استفاده از بيان شعارگونه وعبارت پردازي خطابي در شأن رساله و مقاله علمي نيست.

يادآوري: شايسته است، با دقت و تأمل كافي نسبت به تهيه ي چكيده ي اثر اقدام نمايند و توجه داشته باشند كه اين چكيده ميتواند نمايي از كار اصلي آنان باشد و امكان معرفي درست آثار آنان را در سايت ها ومراكز مختلف علمي ـ پژوهشي فراهم آورد، از اين رو كمال جديت و دقت را در چكيده نويسي به عمل آورند.

3- كليد واژه: كلماتي است برآمده از متن و مرتبط با موضوع اصلي مقاله كه خواننده با مطالعه آنها، به محتواي اصلي پژوهش پي مي برد. در حقيقت، كليدواژه ها، در حكم موضوعات جزئي مقاله هستند و اندكي پس از چكيده مي آيند. واژگان كليدي به خواننده كمك مي كند تا پس از خواندن چكيده و آشنايي اجمالي با روند تحقيق، بفهمد چه مفاهيم و موضوعاتي در اين مقاله مورد توجه قرار گرفته است.(دانلود مقاله ISI)

كليد واژه در مقاله نقش “نمايه” و در كتاب ها و پايان نامه ها نقش “فهرست” را دارند، اين واژگان، نمايكلي مقاله را در ذهن تداعي ميكند، ميانگين واژه هاي كليدي يك مقاله، پنج تا هفت، كلمه است. انتخاب درست كليدواژه ها به نمايه سازي استاندارد مقاله در پايگاه هاي الكترونيكي علمي ـ پژوهشي كمك مي كند و دسترسي مخاطبان را به مقاله تسهيل مينمايد. كليدواژه هاي اصلي بايد با عنوان ومسأله تحقيق و در حد امكان با سرفصل ها تناسب داشته باشد.

4- مقدمه: يكي از بخش هاي مهم مقاله علمي است كه روزنه اي براي ورود خواننده به دنياي مقاله و درحكم نقشه راه است. وظايف اصلي مقدمه، روشن ساختن موضوع، مشخص نمودن هدف و بدست دادن طرح و نقشه ارايه مطالب براي خواندن كل مقاله است.

معمولاً داوران و ارزيابان براي شناخت قوت علمي مقاله، تنها به مقدمه و نتيجه آن نظر ميكنند بنابراين بايد آن را دقيق و مناسب متن مقاله بنويسيم. هدف اصلي يك مقدمه حرف هاي، پاسخ به پرسش هايي چون، اين تحقيق چه اهميتي دارد؟ چه كساني از آن بهره مند ميشوند؟ چه نيازي به حل اين مسأله داريم؟ و چه انگيزه اي باعث شد تا اين مقاله نوشته شود؟ در مقدمه مقاله، مسئله تحقيق و ضرورت انجام آن و اهداف آن از نظر بنيادي و كاربردي به صورت مختصر بيان ميشود. و از ذكر جزئيات پرهيز ميشود.(انجام مقالات ISI)

در مجموع يك مقدمه خوب شامل: توضيح درباره پيشينه تحقيق، ضرورت ها، روش، ساختار، منطق حاكم برفصول است و اينكه چرا اين تحقيق ادامه منطقي گزارش هاي پيشين است. مقدمه نبايد مفصل و طولاني باشد. بهتر است حداكثر دو صفحه يا يك ششم كل مقاله باشد. سير نگارش مقدمه از مطالب عام به خاص است، از جنبه هاي كلي شروع ميشود و رفته رفته به بخش هاي تخصصي تر مي پردازد. محقق بايد پرسش هاي پژوهش خود را به صورت استفهامي بيان كرده و به تعريف متغيرهاي تحقيق به صورت عملياتي بپردازد.

5- بدنه يا متن مقاله: بدنه، قسمت اصلي و يا متن مقاله است كه در آن به سئوالات تحقيق به طور تفصيلي پاسخ ميدهد. پس تا زماني كه محقق مسأله خود را حل نكرده و يا به آن نزديك نشده نبايد اقدام به نگارش كند، عبارات بدنه بايد مستند به منابع معتبر و مستدل به برهان باشد و از آوردن عباراتي كه در درستي آنها شك دارد، پرهيز نمايد.

تعيين محورهاي داخلي در بدنه مقاله، ارتباط و انسجام منطقي بين قسمت هاي مختلف را تقويت مينمايد در تعيين عناوين داخلي مقاله ميتوان از سئوالات فرعي كمك گرفت و هر كدام از عنوان هاي داخلي ميتواند پاسخ به يك سئوال فرعي باشد. در صورت نياز ميتوان عنوان هاي داخلي را به موضوعات عناوين جزئي ساده تر تبديل كرد و به سئوالات ريزتر و تر كه پاسخ آنها، تنها به چند پاراگراف نياز دارد، رسيد. حجم مقاله نيز به نوع مجله و سفارش دهنده آن، بستگي دارد اما بهترين مقاله، نوشتاري است كه با كمترين كلمات، بيشترين محتواي علمي را توليد و به حل مسأله اي بيانجامد. جمله هاي ساده، گويا و صحيح از ضروريات يك متن علمي است. اگر جملاتي از متن مقاله به لحاظ دستوري يا علمي استوار نباشد تأثير ناخوشايندي برمخاطب و اعتماد او گذارده و كل مقاله را زير سوال ميبرد. پس تنها مهارت در جمله سازي و عبارت پردازي براي توليد يك مقاله علمي كافي نيست بلكه بايد چينش صحيح جملات و تركيب درست آنها را آموخت،گام نخست در اين ميسر، نگارش پاراگرف هاي استاندارد است.

پاراگراف، بخش كوتاهي از يك متن است كه درباره يك موضوع جزئي سخن ميگويد. هر پاراگراف با يك جمله اصلي شروع ميشود و همان جمله بايد حاوي ايده ي اصلي پاراگراف باشد. در ادامه، جملات توضيحيخواهند آمد كه هر كدام ادامه منطقي جمله قبل است. همچنين هر پاراگراف بايد از استقلال نسبي برخوردار و مانند يك يادداشت كوچك باشد. شمار كلمات هر پاراگراف، زير 150كلمه است. هر بندپاراگراف نبايد طولاني و ملال آور باشد. در ابتداي هر بند از حروف “واو” يا كه، كه حروف ربطند و نشانميدهد بند مستقلي نيست استفاده نمي شود.

افزون بر استدلال و تأملات محقق، لازم است هر مقاله اي با مجموعه اي از آثار مرتبط با موضوع خود، درارتباط باشد از اينرو سعي ميشود با نقل و قول مستقيم يا غيرمستقيم (بازنويسي، تلخيص) اين ترابط علمي برقرار شده و از منابع معتبر دست اول استفاده شود. البته ارجاعات محقق نبايد به قدري زياد باشد كه تحليل نگارنده را كمرنگ نمايد. ناگفته نماند كه اشاره به نظريات رقيب در حل مسأله، نقد مستند و مستدلآت ها با بيان نظريه برگزيده و دفاع از آن، عمده ترين مباحث بدنه يك مقاله است. بنابراين بايد از هرگونه بحث مفصل در تحليل پيش فرض ها، مباني و مباحث مقدماتي پرهيز شود و در صورت نياز به يك مطلب فرعي آن را در پاورقي ذكر كند. توجه داشته باشيم كه در ارزيابي مقالات، معمولاً به اعتبار علمي منابع و كفايت ادله و صحت نتايج آن توجه ميشود.

6- نتيجه: در اين قسمت توصيف مختصر و مفيدي از آنچه بدست آمده ارايه ميشود. در حقيقت بايدمشخص شود كه مقاله به روشن شدن مسئله چه كمكي كرده است، بنابراين دستاوردها و حاصل پژوهش،بدون بيان ادله و شواهد در بخش پاياني بيان ميشود. نتيجه برخلاف چكيده متضمن تعريف و بيان مسأله،ضرورت تحقيق، ذكر ادله و ديدگاه هاي رقيب نيست. نتيجه نشان ميدهد كه مقاله حاضر چه نوآورري هايي داشته و چه مشكلي را حل نموده است( بر حسب اهميت آنها، روش متداول بيان نتايج آن است كه ابتدامهمترين و سپس يافته هاي كم اهميت تر ارائه ميشود )

توجه داشته باشيم كه مقاله، گزارش مستند و مستدل از تحقيق است اما نتيجه مقاله، گزارش نتايج تحقيق بدون ذكر استدلال، استناد و ارجاع است. نتيجه مقاله در حقيقت، پاسخ به سئوالاتي است كه از ابتدا طرح شده و اين نتايج، يافته هاي مستدل و مستند در متن مقاله است، بنابراين از هر گونه عبارت پردازي و ادعاي به اثبات نرسيده، بايد شديداً خودداري نمود. نتايج معمولاً مبتني بر ترتيب منطقي پرسش ها يا فرضيه ها ونيز وابسته به تاييد يا رد فرضيه هاست و ترتيب بيان نتايج نيز بر حسب ترتيب تنظيم سؤال ها و فرضيه هاي آنها است.

منابع و مأخذ: اعتبار علمي مقاله به مستند و مستدل بودن آن است، ارائه فهرست كاملي از مراجع مقاله با رعايت اصل امانت داري و اخلاق پژوهشي مورد انتظار است. البته سبك هاي استناد دهي در كتابها ومقالات متنوع است. معمولاً “راهنماي نويسندگان” در مجله يا جشنواره علمي در عمل به چگونگي ارجاعات پيروي ميشود. اما “ارجاع در پايان مقاله”، “ارجاع در پاورقي” و “ارجاع در متن”، سه شيوهي عمده استناد است كه شيوه اخير (ارجاع درون متن) به علت سهولت، سرعت، ايجاد تمركز ذهني براي خواننده و رواج جهاني آن، بر دو شيوه قبلي برتري دارد. در اين روش نام صاحب اثر، تاريخ انتشار و شماره جلد و صفحه رامي آورند.(دانلود مقالات ترویجی)

درباره مشخصات كتاب شناختي منابع تحقيق (كتاب نامه) كه در پايان مقاله ميآيد، هماهنگ ترين روش،همسويي با روش ارجاع نويسي در بدنه ي اصلي مقاله است كه در پي مي آيد. البته همان گونه كه پيشتر اشاره شد نبايد در ارجاعات و نقل قول ها افراط كرد، در آن صورت مقاله به مجموعه يادداشت ها و تحليل هاي ديگران تبديل شده و از ارزش علمي آن كاسته ميشود. همچنين در چگونگي ارجاعات بايد مطابق سليقه ودرخواست محلي كه براي آنها مقاله تهيه ميشود، عمل نمود. ارجاعات پاورقي و منابع به روش زير انجام ميگيرد:

الف) زيرنويس (پاروقي) توصيفي

توضيحات اضافي يا اصطلاحي كه نميتوان براي حفظ انسجام متن آن را درون متن آورد، ميتواند زيرصفحه با مشخص كردن شماره بيايد. توضيحات بايد حتي الامكان خلاصه باشد. ترجمه آيات و روايات درمتن فارسي بيايد و در صورت نياز ميتوان متن عربي را در پاورقي آورد. كلمه هاي بيگانه در داخل متن حتماً بايد به فارسي نوشته شود و در صورت لزوم معادل خارجي آنها در پاورقي بيايد. اين ها در مورداصطلاحات تخصصي يا نام اشخاص است. در موارد ضروري كه بايد كلمه خارجي در متن بيايد بايد در كنارصورت فارسي و داخل پرانتز نوشته شود. توجه کنیم معادل انگليسي آوردن آن واژه كفايت ميكند.(بانک مقالات فارسی )

ب) ارجاع در منابع

محقق بايد در پايان مقاله، فهرستي از منابع و مآخذي كه در متن به آنها استناد كرده است را به ترتيب حروف الفباي نام خانوادگي بياورد. تنها منابعي مي آيد كه در متن از آنها استفاده شده است. در ذكر منبع حداقل پنج دسته اطلاعات، ضروري به نظر ميرسد:

1-  نام خانوادگي و نام مؤلف يا مؤلفان

2-  تاريخ انتشاراثر

3-  عنوان اثر

4-  نام شهر

5-  نام ناشر. (البته اگر كتاب تجديد چاپ شده باشد، شماره چاپ آن هم مي آيد)

جداسازي اين اطلاعات با نقطه و جداسازي اجزاي مختلف هر يك با ويرگول (،) است مانند:

الف) در تك مؤلف (جوادي، آملي، عبداالله ) .(1372هدايت در قرآن )چاپ سوم.) تهران: مركز نشر فرهنگي رجاء.

ب)در ارجاع منابع از دو مؤلف يا بيشتر به شكل زير مي آيدسرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، زهره . 1379روش هاي تحقيق در علوم رفتاري (چاپ سوم) تهران:نشر آگاه

ج) آثار داراي مترجم به شكل زير ميآيد

صدرالدين شيرازي، محمد .1375شواهد الربوبيه، ترجمه جواد مصلح. چاپ دوم. تهران: انتشارات سروش

د)آثار با عنوان سازمان ها و نهادها

مركز اسناد و مدارك علمي. وزارت آموزش و پرورش . 1362واژه نامه فارسي – انگليسي. تهران: نشر مؤلف

ه(آثار به جاي مؤلف ويراستار يا چند نفر گردآوردنده يا مجموعه مقالات به شكل زير:شفيع آبادي، عبداالله (گردآورنده).1374مجموعه مقالات جنگ رواني. تهران: انتشارات سمت (دانلود مقالات ScienceDirect.com)

شيوه ارجاع منابع

در جهت امانت داري انديشه هاي ديگران و براي اطلاع رساني بيشتر خواننده براي مراجعه به متون و منابع اصلي بايد ارجاعات آورده شود. بنابراين هرگاه در متن مقاله، مطلبي از يك كتاب يا مجله يا … به صورت مستقيم يا غير مستقيم نقل شود بايد پس از بيان مطلب آن را مستند ساخت. اين مستندسازي شيوه هاي مختلف دارد.

الف: شيوه ارجاع در متن

در استناد نام مؤلف و صاحب اثر بدون القاب: آقا، خانم، استاد، دكتر، پروفسور، حجت الاسلام، آيت االله و امثال آن آورده ميشود مگر در جايي كه لقب جزو نام مشخص شده باشد مانند خواجه نصيرالدين طوسي، آخوندخراساني، امام خميني، علامه طباطبايي دهنوي، ،1377ص .(27

1- اثر با يك مؤلف: پس از آوردن متن، داخل پرانتز: نام خانوادگي،تاريخ انتشار، شماره صفحه به ترتيب مي آيد و پس از آن نقطه ميگذاريم مانند ابطحي، ،1382ص . 27

2- اثر با بيش از يك مؤلف باشد، نام خانوادگي آنان به ترتيب به همراه سال انتشار و شماره صفحه مي آيد مانند سرمد، بازرگان، حجازي، ،1379ص 50و اگر بيش از سه مؤلف بود: نام خانوادگي اولين مؤلف و به دنبال آن عبارت “و همكاران” يا “و ديگران” سپس سال انتشار و شماره صفحه مي آيد مانندنوربخش و ديگران، ،1366ص 75

3- اثر با نام سازمان ها و نهادها:

به جاي نام مؤلف، نام سازمان مي آيد مانند (فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي، ،1382ص . 34)

4- دو يا چند اثر يك مؤلف:

همه آنها داخل پرانتز به ترتيب تاريخ نشر مي آيد مانند (والاس، ،1980ص 15؛ ،1988ص 27؛ ،1990ص 5و اگر چند اثر يك مؤلف در يك سال منتشر شده باشد آثار مختلف او با حروف الفبا از هم متمايز مي گردند مانند (احمدي، 1365الف، ص 22؛ 1365ب، ص . 16)

5- استناد آيات و روايات

ابتدا نام سوره و سپس شماره آيه ذكر مي شود، مانند: )بقره، .(39در خصوص نهج البلاغه نام كتاب وشماره خطبه يا نامه (نهج البلاغه، خطبه 33)و روايات غير نهج البلاغه، نام گردآورنده روايات، تاريخ نشر،شماره جلد و صفحه مانند (مجلسي، ،1403ج ،56ص . 198)

ب) ارجاع دهي مقالات

ابتدا نام مؤلف يا مؤلفان، سپس تاريخ انتشار، بعد عنوان مقاله، به دنبال آن نام مجله و شماره آن ذكر ميشود آنگاه شماره صفحات آن مقاله در آن مجله با حروف مخفف صص در فارسي وPPدر انگليسي، مانندحداد عادل، غلامعلي ،1375انسان عيني، فصلنامه حوزه و دانشگاه، ش ،9صص .35-41

ج) ارجاع پايان نامه و رساله

پس از ذكر عنوان بايد ذكر شود كه آن منبع پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتري و به صورت چاپ نشده است، سپس نام دانشگاه به شكل زير:

ايزدپناه، عباس ،1371مباني معرفتي مشاء و اهل عرفان، پايان نامه كارشناسي ارشد، چاپ نشده. دانشگاه قم.

ارجاع به يك روزنامه همانند ارجاع مقاله در مجله است مانند:

محمودي، اكبر ( 21 ،1375مهر) موانع توسعه در ايران، روزنامه كيهان، ص .6 ( ارجاع به فرهنگ نامه و دايرةالمعارف در ارجاع نام سرپرست و بقيه موارد مثل كتاب عمل ميشود مانند:(دانلود مقالات رایگان)

بجنوردي، سيد كاظم و همكاران ،1377دائرةالمعارف بزرگ اسلامي (چاپ دوم)، تهران؛ مركزدائرةالمعارف بزرگ اسلامي و ارجاع به كنفرانس ها، سمينارها و گزارش ها مطلبي از دايره المعارف در شبكه وب

Seven years war. Britannica online.vers.92.2.apr.1998.

Encyclopaedia Britannica. 02 nov 2030http://www.eb.om;180/.

ارائه گزارش از همايش و سمينارها بايد به شكل زير باشد سلطاني، ،1363ص . 19)

همايش بينالمللي نقش دين در بهداشت و روان ) ،(1380چكيده مقالات اولين همايش بين المللي نقشدين در بهداشت روان، تهران: دانشگاه علوم پزشكي ايران.

ز) نقل از منابع الكرونيكي (اينترنت (امروز نقل از منابع اينترنتي يكي از منابع ارجاعي است كه در ذكر آن اطلاعات ضروري به ترتيب زيربيان ميشود (ترابيان، ،1987ترجمه قنبري، . 1380)

بارلو،جان پي ،1996درخت يوشع ميلرزد در مجله )COREروي خط اينترنت( ج ،8ش 92) ،1نقل شده تاريخ 25مارس ،1996قابل دسترسي در:

:Pub/Zines/c.Re-Zine file:ptp.e text.org pirectorg .g. 8corel.

ارجاع يك مقاله در مجله الكترونيكي

Miles, Adrian. Singin in the Rain: a hypertextual Reading. “Postmodern Culture8.2(1998).02 nov 2000.

http://muse.jhu.edu/jourals/pme/voo8/8.2 miles.html

در ارجاع يك كتاب الكترونيكي در شبكه وب

Austen, Jane. Pride and prejudice.de. henry chur chyrd.

Nov 2000.http://www.pemberley.com/jahein;o/pridprej.html

موسسه ISIچيست و چگونگي نوشتن مقالات ISI

موسسه اطلاعات علمي(Institute for Scientific Information) بانك اطلاعات ISI مرکزی براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعاتميان پژوهشگران مختلف مي باشد. شمار مجلات ISIثابت نيست. يك مجله ممكن است در يك زمان، ازمجلات ISIمحسوب شود، اما به دليل كاهش بار علمي، بعداً از ليست مجلات ISIكنار گذاشته شود. درحال حاضر بيش از 16000مجله، در ليست ISIقرار دارند. هر ساله 2000مجله جديد مورد ارزيابي قرارمي گيرد و حدود ده درصد آنها به ليست ISIاضافه مي شوند.هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIيكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارد.

ازجمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ، ISIكميته علمي منتخب مجله، تنوعبين المللي مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشرآن مي باشد. لازم به ذكر است كه هيچيك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گيرد بلكه با بررسي مجموع عوامل يك امتيازكلي داده خواهد شد. از جمله مواردي كه در ارزيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقالات،چكيده و كلمات كليدي بايد به زبان انگليسي باشد همچنين توصيه مي شود كه منابع نيز به زبان انگليسي نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمي مهم به تمامي زبانها به چاپ مي رسد اما موارد ذكر شده بايد به زبان انگليسي باشد تا تحت داوري و ارزيابي ISIقرار گيرد زيرا ارزيابي كنندگان مجلات علمي در ISIنميتوانند عناوين و منابع بكاررفته در مقالات را به زبان انگليسي ترجمه كنند. داوري علمي و تخصصي مقالاتچاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترين موارد مورد توجه ارزيابي كنندگانمي باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است.(مقالات sid.ir)

ارجاع به خود يا self citationچيست؟

اگر منابع ذكر شده در مقاله، پژوهش نويسندگان خود مقاله باشد، اين كار از ارزش مقاله مي كاهد زيراجنبه بين المللي بودن آن را ضعيف مي كند. درجه ارجاع به خود مجلاتISIمعمولا كمتر از ٪20است.ضريب تاثير يا درجه تاثير ياImpact factorچيست؟

اين عامل همه ساله توسط ISIبرمبناي ارجاعات به هر يك از مجلات علمي آن محاسبه مي شود و نتيجهدر گزارشات ارجاع مجله ياJournal Citation Reportsيا به اختصار ، JCRمنتشر مي شود. اينضريب، نه براي مقاله يا نويسنده، بلكه براي مجله محاسبه مي شود. محاسبه برمبناي يك دوره سه سالهصورت مي گيرد. فرضا اگر در سال 84جمعا 40ارجاع به يك مجله صورت گرفته باشد و در آن مجله درسال 82تعداد 26مقاله و در سال 83تعداد 24مقاله چاپ شده باشد، ضريب ارجاع آن مجله، از تقسيم 40 بر 50 به دست مي آيد كه 8/0است. يعني به طور متوسط، هر مقاله آن نشريه 8/0مرتبه مورد استنادمقالات ديگر قرار گرفته است.

ISIبودن يك مجله را چگونه تعيين كنيم؟

بهترين راه، مراجعه به سايت هايي نظير تامسون است. زيرا همچنان كه گفته شد، هم تعداد مجلات زياداست و هم ISIمحسوب شدن يك مجله ممكن است هميشگي نباشد.هر نشريه با هر امتياز علمي در كشورچاپ شود اگر ضريب تأثيرش صفر باشد، در اين پايگاه قرار نمي گيرد. متأسفانه، در حال حاضر تمامينشريات ايراني داراي ضريب تأثير صفر بوده و جايي در اين پايگاه ندارند.(دانلود مقالات رایگان www.civilica.com)

ISCچيست؟

ISCيا همان پايگاه استنادي علوم جديد و تكنولوژي كه همانند ISIداراي مقالات دانشمندان است كهخوشبختانه در ايران نيز چنين پايگاهي تاسيس شده است وهم اكنون به فعاليت مي پردازد.

معيار اصلي ورود مجلات به نمايه هاي سه گانه ISIچيست؟

بر اساس قانون تجمع گارفيلد متون هسته براي تمامي رشته هاي علمي بيش از 1000مجله نيست.همچنين مطالعه اي از سوي گارفيلد بر روي پايگاه اطلاعاتي اس.سي.آي(Science Citation Index)نشان داده است كه %75ارجاعات در كمتر از 1000عنوان مجله شناسايي شدند.

حال اگر لازم نباشد كه يك نمايه استنادي چند رشته اي جامع بيشتر از چندهزار مجله را پوشش دهد، اينمجلات را چگونه بايد برگزيد؟

هر چند برخي شائبه تاثير پذيري اين امر از سياست و … را مطرح مي كنند ولي نظر ISI Thomsonچيزديگري است. يعني هزينه- كارآيي. گارفيلد خود مي گويد: چون مساله پوشش، وجهي عملا اقتصادي دارد،معيار براي آنچه انتخاب مي شود، هزينه-كارايي است. هدف هزينه – كارآمدي يك نمايه به حداقل رسانيدنهزينه در ازاي شناسايي يك مدرك مفيد و به حداكثر رسانيدن احتمال دستيابي به يك مدرك مفيدمنتشره است. يك نمايه هزينه- كارآمد بايد پوشش دهي خود را تا حد امكان محدود به آن مداركي نمايدكه ممكن است افراد مفيدشان بدانند. به زبان ساده ISI Thomsonمجلاتي را نمايه مي كند كه احتمالاستناد به آنها بيشتر باشد.ولي چه شاخصي مي تواند صلاحيت ورود ديگر مجلات به جمع مجلات منبع ISI Thomsonرا تاييد كند. جواب بسيار ساده است: فراواني استناد به مجلات در منابعي كه پيشتر در ايننمايه وارد شده اند.اگر دانشگاهها مي خواهند مجلات خود را در نمايه هاي سه گانه ISI Thomsonواردكنند، علاوه بر رعايت ضوابط عمومي مانند وضعيت نشر، كيفيت مقالات، تركيب سردبيري و تحريريه و … بايد در جستجوي راهكارهايي باشند كه به مجلات آنها از سوي مجلات منبع ،Thomson ISI استنادشود. شايد يكي از راهها تشويق محققان دانشگاه در استناد به مدارك مجلات داخلي، در مقالات ارسالي بهمجلات تحت پوشش نمايه هاي سه گانه ISI Thomsonباشد.(دانلود مقالات www.irandoc.ac.ir )

ارزيابي مقاله ISI

از جمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ،ISIكميته علمي منتخب مجله، تنوعبين المللي مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشر آن مي باشد. اين گزارش حاوي اطلاعات ارزشمندي پيرامون مجله ها و رتبه بندي آنها مي باشد. فاكتور تأثير ) ،(Impact Factorبراي نخستين بار در سال 1995و توسط بنيانگذار ISIگارفيلدGarfieldمطرح شد و به سرعت به صورت دستورالعملي جهت گزينش بهترين مجله ها به كار رفت.

حقيقت اين است كه اين فاكتور ابزار كاملي براي اندازه گيري كيفيت مقاله ها نمي باشد، بلكه چون روشبهتري وجود ندارد و در حال حاضر نسبت به ديگر معيارها براي ارزيابي علمي از مزايايي برخوردار است، لذاعموماً مورد استفاده قرار مي گيرد.

JCRبيش از 7500مجله معتبر را در حدود 200حوزه موضوعي از سال 1997به بعد در بر مي گيرد و بااستفاده از آن مي توان مجله ها را در حوزه هاي تخصصي، طبقه بندي و شاخص هاي رتبه بندي آنها رابررسي كرد.JCR در دو نسخه موجود است، نسخه علمي آن در بر گيرنده بيش از 5900ژورنال علمي ونسخه علوم اجتماعي مشتمل بر 1700ژورنال است. JCRاز طريق Web of knowledgeبه شرطپرداخت وجه اشتراك قابل بررسي است.

ضريب تاثير(IF)چيست؟

فاكتور تاثير به صورت ميانگين، تعداد ارجاعات به يك مورد قابل استناد )نظير مقاله پژوهشي، مقاله مروري،نامه، ياد داشت، چكيده و(.. در يك مجله علمي در طول زماني معين تعريف شده است. فاكتور تأثير، تعدادارجاعات به مقاله هاي منتظر شده در دو سال قبل مجله تقسيم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در دو سالمذكور است

در مواردي فاكتور تأثير مجله بطور ميانگين (كه معدل فاكتور تأثير طول دوران فهرست شدن آن مجله درISIمي باشد)، نيز مورد استفاده قرار مي گيرد.(انجام مقالات کارشناسی ارشد)

اين شاخص مهمترين و در عين حال كاربردي ترين شاخص ارزيابي مجله ها از نظر ISIاست. اين عاملهمه ساله توسط ISIبر مبناي ارجاعات به هر يك از مجله هاي علمي آن محاسبه مي شود و نتيجه درگزارشJCR منتشر مي شود.(مقالاتwww.magiran.com

اين ضريب نه براي مقاله يا نويسنده بلكه براي مجله محاسبه مي شود. محاسبه بر مبناي يك دوره سه ساله صورت مي گيرد.

چگونه يك مقاله ISI ارزيابي مي شود؟

براي اينكه بتوانيد يك مقاله بنويسيد، لازم است در اين زمينه اطلاعاتي داشته باشيد. اگر اين مقاله را براي مؤسسه اطلاعات علمي ISIمي نويسيد، احتمالاً برايتان مهم است كه بدانيد اين مقاله ها چگونه ارزيابي ميشود.

امروزه ارزيابي مقاله هاي علمي يكي از دغدغه هاي جوامع علمي مي باشد. مؤسسه اطلاعات علمي ISI برايارزيابي تحت پوشش فهرست نويسي خود، سه شاخص در نظر گرفته است:

1-  فاكتور تأثير گذار :IFاين شاخص مهمترين و در عين حال كاربردي ترين شاخص ارزيابي مجله ها ازنظر ISIاست.

2-  شاخص فوري Immediately : تعداد ارجاعات به مقاله هاي منتشر شده مجله در سال مورد ارزيابي تقسيم بر تعداد مقاله هاي منتشر شده در همان سال مجله مذكور است. اين شاخص در حقيقت شيب رشدمنحني ارجاعات را بيان مي كند.

3-  شاخص نيمه عمر استنادCited Half-Life: نيمه عمر ارجاعات يا نيمه عمر استناد، تعداد سال هايي است كه از سال ارزيابي بايد به عقب برگشت تا شاهد پنجاه درصد كل ارجاعات به مجله در سال موردارزيابي باشيم.

به عبارت ديگر، اين شاخص مدت زماني كه نيمي از كل استنادات به آن مجله صورت پذيرفته باشد را نشان مي دهد و در حقيقت سرعت كاهش ميزان ارجاعات به مجله را بيان مي كند.(سازمان سنجش کشور)

بديهي است كه وقتي مقاله هاي يك مجله ارزش خود را براي ارجاعات، زود از دست بدهند (مقاله هاسطحي باشند و خيلي زود بي ارزش شوند)، تنها به مقاله هاي جديد مجله ارجاع داده مي شود.

اين موضوع باعث مي شود كه نيمه عمر ارجاعات به مجله كاهش يابد. بنابراين هر چه نيمه عمر ارجاعات به مجله بيشتر باشد، نشان مي دهد كه ارزش مقاله هاي مجله در طول زمان بيشتر حفظ شده است و هنوزمورد ارجاع قرار مي گيرند.

در مجموع هرچه نيمه عمرارجاعات به يك مجله بيشتر باشد، ارزش مجله بالاتر مي رود. در پايان هر سال، مجله هاي تحت پوشش فهرست نويسي ISIكه در فهرست وبگاه علم( Web of Science=WOB)قرار گرفته اند، ارزيابي مي شوند.

معيارهاي ارزيابي و سنجش همان شاخص هاي ارزيابي) ISI سه شاخص اشاره شده دربالا) مي باشند. نتايجاين ارزيابي نيز درگزارش هاي ارجاع مجله JCR هر سال جهت اطلاع عموم اعلام مي شود.

در بين فاكتورهاي بالا، فاكتور تأثير، كاربردي ترين شاخص مي باشد و امروزه به طور گسترده اي در درجه بندي و ارزيابي مجله هاي مورد استفاده قرار مي گيرد. اين فاكتور در حقيقت توانايي مجله و هيأت تحريريه آن را در جذب بهترين مقاله ها نشان مي دهد.(دانشگاه ازاد اسلامی)

بانك اطلاعات ،ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجله هاي علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل اطلاعات ميان پژوهشگران مختلف مي باشد.

پر واضح است كه منظور از پوشش جامع، فهرست نمودن كل مجله هاي علمي منتشر شده در جهان نمي باشد. چرا كه از طرفي مقرون به صرفه نيست و از طرف ديگر تمام مجله هاي نشر يافته در جهان ازاستانداردهاي ISI پيروي نكرده اند و از غناي علمي لازم برخوردار نيستند. ارزيابي مجله هاي علمي ISI به طور مستمر و مداوم هر دو هفته صورت مي گيرد.

ارزيابي كنندگان ISI در حدود 2000عنوان جديد را سالانه مورد ارزيابي قرار داده و تنها 10تا 12درصداز مجله هاي علمي ارزيابي شده، انتخاب مي شوند. هر مجله علمي قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن درISI يكسري مراحل ارزيابي را پشت سر مي گذارند.

از جمله عوامل مورد ارزيابي و رعايت استانداردهاي بانك اطلاعاتي ،ISI كميته علمي منتخب مجله، تنوع بين المللي مقاله هاي چاپ شده درآن، نشر به موقع مجله و جايگاه نشر آن مي باشد.

لازم به ذكر است كه هيچ يك از اين عوامل به تنهايي مورد بررسي و ارزيابي قرار نمي گيرد، بلكه با بررسي مجموع عوامل، يك امتياز كلي داده خواهد شد.

از جمله مواردي كه در ارزيابي مجله مورد توجه قرار دارد اين است كه عنوان مقاله ها، چكيده و كلمات كليدي بايد به زبان انگليسي باشد همچنين توصيه مي شود كه منابع نيز به زبان انگليسي نوشته شوند.

اگر چه اطلاعات علمي مهم به تمامي زبان ها به چاپ مي رسد، اما موارد ذكر شده بايد به زبان انگليسي باشدتا تحت داوري و ارزيابي ISI قرار گيرد زيرا ارزيابي كنندگان مجله هاي علمي در ISIنمي توانند عناوين و منابع بكار رفته در مقاله ها را به زبان انگليسي ترجمه كنند.(بانک مقالات فارسی)

داوري علمي و تخصصي مقاله هاي چاپ شده در مجله توسط داوران نام آشناي علمي از جمله عمده ترين موارد مورد توجه ارزيابي كنندگان مي باشد كه گوياي اعتبار و غناي علمي مجله است.

سه پايگاه EST ، WOS و JCR از معتبرترين پايگاه هاي علم سنجي هستند كه توسط مؤسسه اطلاعات علمي ISI تهيه و روز آمد سازي مي شوند.

پايگاه Essential Science Indicators) ESIبر مبناي دوره هاي زماني 10ساله، به ارائه آمار در قالب شاخص هاي تعيين شده توليد علم از جمله رتبه علمي كشورها بر اساس تعداد توليدات علمي، تعداد كل استنادها و نسبت استناد به توليدات علمي مي پردازد.

در پايگاه (Web of Science(WOSامكان جستجو و استخراج اطلاعات در طول دوره هاي زماني مختلف بر اساس شاخص هاي گوناگون علم سنجي وجود دارد.

پايگاه (JCR Journal citation Reprts) به ارائه گزارش استنادي نشريه ها مي پردازد. از طرفي تعداد نشريه هايي كه هر كدام از اين پايگاه ها نمايه مي كنند نيز با ديگري متفاوت است.

بهترين معيارهاي ISI براي نمايه كردن مجله ها چيست؟

در سايت ISIچهار مورد به عنوان ملاك هاي اصلي نمايه شدن مجله آمده است كه عبارتند از:

1-  زمان بندي نشر، تعريف شده باشد يعني معلوم باشد كه فصل نامه است، ماهنامه است يا… و در موعد معين هم آماده شود.

2-  فرآيند داوري براي مجله تعريف شده باشد.

3-  قواعد نشر بين المللي را رعايت كند. براي مثال، عنوان مجله گوياي محتواي آن باشد.

4-  مقاله به هر زباني كه باشد مهم نيست ولي چند مورد در آن بايد به زبان انگليسي باشد كه عبارتند از:

اسامي نويسندگان، عنوان، چكيده و كلمات كليدي و حتي الامكان منابع و ماخذ هم انگليسي باشد.

موارد فرعي هم وجود دارد كه شامل اين موارد است:

1-  مجله بايد حوزه بين المللي داشته باشد و به يك حوزه جغرافيايي خاص تعلق نداشته باشد.

2-  در حوزه آن مجله، ترجيحاً مجله مشابه نباشد يا اگر هست آن مجله معيار برتري نسبت به آنها داشته باشد.

3-  افراد به وجود آورنده آن حتي الامكان افراد شناخته شده اي باشند.

4-  افراد به وجود آورنده، توزيع جغرافيايي مناسبي داشته باشند مثلاً همه ايراني نباشند. البته موارد فرعي، نمره اضافه دارد و در قبولي يا رد مجله از طرف ISI نقش بازي نمي كند.

طريقه نگارش چكيده مقاله براي ارائه در نشريات بين المللي:

چكيده مقاله: Abstract

در مجلات علمي، چكيده مقاله هم معني خلاصه است. اما در لغت نامه اين دو معنا تعريفي متفاوت دارند. بعضا در متون علمي هر دو به يك معني بكار مي روند. بطوريكه بعضي مجلات از يك لغت براي هر دومفهوم استفاده مي نمايند، البته اين روش فراگير نيست و بسياري مجلات بين چكيده و خلاصه مقاله تمايزقائل هستند. (معمولا چكيده مقاله اي كه قبل از ارسال اصل مقاله براي يك مجله ارسال ميگردد، چكيده مقاله پيشين ناميده ميشود كه با چكيدهاي كه در پايان مجلات آورده ميشود چكيده پسين تفاوت اساسي دارد.)

چكيده مقاله قسمتي است كه خواننده بعد از جذب شدن توسط عنوان مقاله به آن نگاه كرده و آنرا ميخواند، چكيده علاوه بر كوتاه بودن بايد بطور معني داري خلاصه شده و حاوي مطالب اصلي و مهمترين يافته هاي مسلم مقاله باشد.

بايد به مجله اي كه مي خواهيد براي آن مقاله بفرستيد نگاه كرده و طول متوسط چكيده ها را از آن استخراج نمائيد، علاوه براين بايد به قسمت “توضيحاتي براي نويسندگان” رجوع كرده و اگر قوانين و ضوابط خاصي براي نوشتن چكيده در آن ذكر شده آنرا رعايت نمائيد. مثلا معمولاً گفته مي شود كه چكيده بايد بين صد تا صد و پنجاه كلمه باشد .

چكيده بايد حاوي بخشهاي زير باشد:

– حقايق واصول بكار برده شده

– روشها

– نتايج اصلي

– اهميت نتايج و تعبير و تفسير آنها

چكيده مقاله بايد حاوي مطالب و حقايق يافت شده در كار تحقيقي، و مهمترين نتايج و ميزان اهميت كارانجام شده بوده ومعني هر يك از يافته ها را بيان نمايد. نبايد در چكيده مطالبي رابيان نمود كه در مقاله نيامده است بلكه بايديافته هاي مرتبط بامقاله را در برداشته و دقيق باشد .(بانک مقالات انگلیسی)

نبايد در قسمت چكيده از عباراتي مثل “اهميت يافته ها در اين مقاله بحث شده است…” استفاده نمود زيرااين عبارت و نظاير آن هيچگونه اطلاعاتي را به خوانندگان نمي دهند و غير مفيد هستند و فقط محدوديتاستفاده از كلمات را براي شما بيشتر مي كنند.(سقف150كلمه) . بجاي اين ها بايد يافته ها راذكر نموده وبيان كنيد كه چرا اين يافته ها مهم هستند .

چهار جزء اصلي هر چكيده عبارتند از :

1- يافته هايتان ، يا چيزي كه قصد يافتن آنرا داشته ايد. اين موضوع ممكن است قبلا در قسمت عنوان مقاله ذكر شده باشد.

2- اگر روش هاي بكار برده شده در كار تحقيقي جالب هستند توضيحي راجع به آنها ذكر كنيد در غيراينصورت لزومي به اينكار نيست .

3- نتايج اصلي كار را همراه با تعابيراصلي آنها بصورت شفاف و واضح ذكركنيد.هرگزنبايد از توصيفات مبهم استفاده نمائيد. تعبير و تفسير از نتايج را براساس اهميت ، كاربرد و استنباط از آنها ذكر نمائيد .

4- حجم يك چكيده نبايد بيش از 150كلمه باشد.

هر يك از موارد فوق را حداكثر در چند جمله ذكر نموده و از كلمات اختصاري كه در متن استفاده نموده ايدو يا خود آنها را مخفف كرده و به اختصار آورده ايد، در قسمت چكيده استفاده ننمائيد. در چكيده ازاشكال و جداول استفاده ننموده و به آنها آدرس هم ندهيد. از عبارات ساده و مسلم همراه با مقادير و اعداداستفاده كنيد. مثلا بنويسيد:”هشتادوشش درصد 86 بيماران بعد از درمان سلامت خود را به دست آوردند.

در چكيده جملات را طوري ننويسيد كه نياز باشد به منبعي آدرس بدهيد ولي اگر لازم شد كه درچكيده بهمنبعي آدرس دهيد بايد تمام مشخصات منبع يعني: زمان چاپ ، نام نويسندگان، نام مجله و غيره راذكركنيد .

چگونه يك مقاله علمي را خواندني تر بنويسيم؟

مارتين گرگوري بيش از يك دهه پيش در مجله “نيچر” نوشت: “دو نوع نوشتار علمي وجود دارد. يك نوع براي جلب خواننده و نوع ديگر فقط براي اينكه مورد ارجاع قرار گيرد و اين نوع دوم مانند يك بيماري عفوني به سرعت در حال گسترش است.”به نظر ميرسد در اين مقطع زماني نيز تغييرات بسيار محدودي ايجاد شده است. هنوز هم حجم زيادي ازمقالات علمي منتشره فقط توسط دانشمندان و محققاني كه به موضوع مقاله علاقه مند هستند، مورد مطالعه قرار ميگيرد و افرادي كه به مطالعه گذراي مقالات علمي مي پردازند، بيشتر به صفحات علمي روزنامه ها ومجلات علمي عام مراجعه ميكنند.با وجود مقالات فراواني كه در مورد نحوه نگارش صحيح و قابل فهم براي جلب توجه خواننده ها وجود دارد،دانشمندان نبايد از فقدان راهنماهاي مناسب براي نحوه نگارش مقالات گلايه داشته باشند. بسياري ازژورناليست ها و نويسندگان حرف هاي اين دو كتاب استاندارد در مورد نحوه نگارش مقاله خوب و علمي را موردتوجه قرار ميدهند: اجزاي سبك هاي نگارشي (استانك، وايت )1959و درباره خوب نوشتن (زينسر 1976)

حال آنكه اين كتاب ها و كتابهاي مشابهشان براي بسياري از دانشمندان ناشناخته اند. با وجود اينكه اين كتاب ها نحوه نگارش صريح مقالات علمي را به طور دقيق بيان نميكنند ولي از جهت بيان نحوه صحيح سازماندهي مطالب و نگارش مقالات شيوا و حاوي اطلاعات مفيد، بسيار با ارزشند.مهمتر اينكه اين قبيل كتابها حامل يك پيام مهم هستند كه نويسندگان بايد مطالب را براي خوانندگان بنويسند نه براي خودشان.

البته هنوز هم بسياري از مقالات علمي و پزشكي، حاوي مطالب طولاني و مبهمي هستند كه بيشترخوانندگان و حتي آنهايي را كه آگاهي مناسبي به موضوع دارند نيز گمراه ميكنند.(مقاله نویسی)

مسلماً محدوديت هايي در شكل و ساختار مقالات علمي وجود دارد. در يك مقاله علمي علاوه بر در نظرگرفتن نكاتي كه مورد نظر مجلات علمي مختلف است بايد مقدمه، مواد و روش ها، نتايج و بحث در موردنتايج در ارتباط با تئوري اوليه آورده شود. ماهيت مقالات علمي بيان نتايج و بحث بدون خطا )،(biasمحدوديتهايي را در نحوه نگارش مقاله ايجاد ميكند: بيان نتايج در جملات با فعل مجهول ) (passiveبه آن شكل غير شخصي ميدهد و لزوم به كار بردن مراجع مختلف نيز مانع ميشود كه متن مقاله به خوبي دنبال شود. با اين وجود، اين قوانين به قدري انعطاف پذير هستند كه بتوان مقاله اي نوشت كه حاوي مطالب مفيد و جالب توجه باشد.

10فرمان براي نگارش علمي و جذاب

1-  يك تفكر قديمي در معماري وجود دارد كه ميگويد شكل اشيا از عملكردشان پيروي ميكند. اينتفكر در نگارش هم وجود دارد. بسياري از دانشمندان عقيده دارند هيچ چيزي مهمتر از نتايج مقالاتشان نيست.

اما واقعيت اين است كه اولين عملكرد مقاله انتقال پيام به خواننده و متقاعد كردن وي به ارزشمند بودن تحقيق انجام شده است بنابراين بهتر است قبل از شروع به نوشتن، در مورد پيام موضوع تأمل شود. حتي بهتر است پيش از نوشتن عنوان مقاله، راجع به نتايج مقاله نيز انديشيده شود. دانشمندان امروزي كمتر به بيان نتايج خام مي پردازند و هدفشان تفسير و بحث بهتر نتايج است.(Horton,1995)

2-  يك نويسنده ممكن است موضوعي را در ذهن خود روشن و واضح تصور كند و نيازي به توصيف وتفسير حس نكند در صورتي كه خواننده ممكن است اصلاً چنين تفكري نداشته باشد. تمام ترديدهاتوسط خوانندگان مختلف از اين تفكر نويسنده ناشي ميشود كه مطلبي كه در اثر بحث و گفتگوي زياد براي وي مسجل و بديهي شده است براي خواننده نيز واضح و روشن است. گاهي اوقات، نتايجي كه مربوط به موضوع اصلي نيستند هر قدر هم كه جالب باشند، بهتر است حذف شوند و اگراين نتايج حذف شده مفيد و اساسي باشند بهتر است در يك مقاله ديگر مطرح شوند.(مقاله علمی)

يك نوشتار بايد يك پرسش اصلي را پاسخ دهد و بي توجهي به اين موضوع از دلايل شايع بي ميلي خوانندگان نسبت به مطالب است(. (Lambert et al 2003اين پرسش بايد مشخص، جديد، مورد علاقه و استقبال جامعه علمي باشد. (Hudelson, 2004 & Perneger)

خوانندگان مجلات فوق تخصصي به توضيحات اضافه و طولاني درباره موضوع مورد بحث علاقه اي ندارند، در حالي كه در مجلات عمومي، براي ايجاد پس زمينه علمي مناسب براي خوانندگان نياز به توضيحات تكميلي احساس ميشود. به طور كلي دانشمندان بايد خود را جاي خوانندگان گذاشته و عمق و جزئيات لازم مطلب را از ديدگاه خوانندگان بررسي كنند.

3-  مورد ديگر استفاده از شيوايي و فن بيان مناسب در حين پيروي از اسلوب مقاله نويسي است. David Reeseچنين عنوان ميكند كه در يك مقاله پزشكي، علمي يا هر نوع ديگر، نويسنده بايد با استفاده از لغات متداول سعي كند كه خواننده را نسبت مطلب نوشته شده متقاعد سازد. درعين حال، عليرغم تلاش براي فصاحت مطالب، هرگز مشاهدات و حقايق ارايه شده در مقالات نبايدتحت تأثير فن خطابه قرار گيرند.

به عنوان مثال در يك مقاله ضرورتي براي استفاده از صفات و قيدهاي پيچيده وجود ندارد و درصورتي كه بيان نتايج و بحث منطقي و روان باشند، خواننده نيازي به لغات نامفهوم و غير ضروري جهت درك بهتر مطلب احساس نميكند.

كلمات غير ضروري بهتر است حذف شود. يك نگارش پرتوان، معمولاً مختصر و فشرده است. اين موضوع در مورد نوشته هاي عمومي نيز مصداق دارد. هر قدر در يك نوشته تركيبات طولاني وپيچيده و توضيحات اضافي در پرانتز بيشتر باشد، خوانندگان و حتي علاقه مندان به موضوع را ازادامه مطالعه باز ميدارد. بهترين و مطمئن ترين كار براي جلب توجه خواننده ها بيان مطالب به صورت صريح، قطعي و مشخص است.(مقاله isi)

4-  خوانندگان انتظار دارند هر نوع اطلاعات خاص موجود در يك مقاله را در محل مخصوص آن پيدا كنند. در صورتي كه جابجايي هاي زيادي در محل هاي ارايه اطلاعات ايجاد شود، مثلاً برخي نتايج بدون آنكه در قسمت يافته هاي مقاله ذكر شده باشند در بحث مورد ارزيابي و تفسير قرارگيرند، خواننده را سردرگم ميكنند. مطالبي كه قرار نيست در قسمت بحث مطرح شود بهتر است از قسمت نتايج حذف شود.

5-  عنوان مهمترين عبارت يك مقاله است. اگر خوانندهاي اهميت نوشتهاي را از عنوان آن برداشتنكند به خواندن آن ادامه نميدهد. عنوانهاي طولاني حامل اطلاعات بيشتري هستند ولي توجهكمتري جلب ميكنند، بهخصوص در افرادي كه با نگاه سريع و گذرا از روي عناوين موجود درفهرست مجلات، مقاله مورد نظرشان را انتخاب ميكنند. عنوانهاي كوتاه جذابتر هستند وليممكن است مفهوم كامل را نرسانند. عناويني كه از لغات ايهامدار استفاده ميكنند، جذابيتبيشتري براي خوانندگان دارند، ولي نبايد به تبيين محتواي اطلاعاتي مطلب بپردازند. در نهايت درهنگام انتخاب عنوان مناسب، باز هم بهتر است نويسنده خود را در جايگاه خواننده قرار دهد.

6-   خلاصه مقاله نيز داراي اهميتي تقريباً مساوي با عنوان است، گاهي تنها بر اساس خلاصه مقالهيك خواننده تصميم ميگيرد مقاله را بخواند يا آن را كنار بگذارد. هر قدر هم يك مطلب حاوياطلاعات قيمتي و مهم باشد، در صورتي كه در خلاصه مطرح نشده باشد، خواننده علاقهاي به ادامهدادن مطالعه پيدا نميكند. خلاصه مقاله به دو شكل نوشته ميشود؛ نوع آزاد كه شامل يكپاراگراف است و بيشتر در مقالات مولكولي و بيولوژي سلولي استفاده ميشود و نوع ساختاري كههر چهار قسمت مقاله در آن رعايت ميشود و بيشتر در مقالات كلينيكال استفاده ميشود. در مورداينكه بهتر است خلاصه پيش از نوشتن مقاله تهيه شود يا پس از اتمام آن، بهتر است كه هر دوروش يكبار مورد ارزيابي و آزمايش قرارگيرد و سپس روش مناسبتر را انتخاب كنيم.

7-  بين بررسي متون و مقدمه مقاله اختلاف زيادي وجود دارد، مقدمه نبايد تا جايي كه امكان داردبه مرور متون بپردازد هدف اصلي آن طراحي يك نقشه است كه نويسنده ابتدا به طور عام لزومبررسي موضوع را عنوان ميكند و سپس با نشان دادن روشها به يك سؤال اصلي كه همان هدفمقاله است، ميرسد. يك تاريخچه كوتاه كه اهميت مطالعه را عنوان ميكند و اطلاعات قبلي موجوددر اين زمينه را بيان كرده و نقايص موجود را نمايان ميسازد، عموماً در مقدمه آورده ميشود.(مقاله فارسی sid.ir)

8-  قسمت مواد و روشها در مقاله بايد به طور تخصصي و با جزئيات كامل مطرح شود. به نحوي كهمحققان ديگر نيز بتوانند آن را انجام دهند. يك اشتباه شايع در اين قسمت، بيان نشدن برخيجزئيات ضروري است كه خواننده را از درك صحيح روش انجام مطالعه باز ميدارد، بنابراين قراردادن خود به جاي خواننده در اين قسمت نيز بسيار مفيد خواهد بود. شركتهايي كه محصولاتآنها مورد استفاده قرار گرفته به طور خلاصه بايد ليست شوند.

9-  نتايج بايد با يك نظم و توالي منظم ارايه شوند، بيان نتايج بايد از توالي منطقي پيروي كند و نهاز ترتيب زماني. در غير اين صورت درك آنها مانند چيدن قطعات پازل در كنار هم است كهميتواند بسيار گيج كننده باشد. از ارايه نتايج غير ضروري كه تأثير چنداني در بحث ندارند بايدپرهيز شود تا خواننده سردرگم نشود و پيام اصلي نيز كمرنگتر نشود. هدف از نوشتن يك مقالهتحقيقاتي، ارايه يك فرضيه و بحث و تفصيل و تفسير در مورد آن است. بنابراين بحث يك مقالهبايد كاملاً روان و مرتبط با نتايج و با تفسيرهاي كامل و ذكر منابع مختلف باشد. تفكرات وانديشه هاي تحقيقاتي بايد با دلايل مستدل و مستند حمايت شوند و به طور كاملاً واضح و روشنمورد ارزيابي قرار گيرند تا خواننده بتواند با آن ارتباط برقرار كند.(نوشتن مقاله فارسی)

10-                     در نهايت، افزايش تعداد مقالات تحقيقاتي و مقالات مروري نشاندهنده افزايش فشار بر محققاناست تا در زمينه هاي مورد علاقه خود همگام با مقالات روز باشند. اگرچه روزانه بر تعداد الگوها وراهنماها براي نوشتن يك مقاله گويا و قابل درك افزوده ميشود، دانشمندان از ميان حجم زيادي ازمقالات از همين الگوها جهت انتخاب مقاله مورد نظرشان استفاده ميكنند. دانشمندان كماكانمقالات را، در صورتي كه به عنوان آنها علاقهمند باشند يا پرسش و پاسخهاي مهمي را در برداشتهباشند، مطالعه ميكنند و هر قدر يك مطلب بهتر و منطقيتر نوشته شود خوانندگان بيشتري راجذب ميكند و بيشتر مورد ارجاع ساير مقالات واقع ميشود.

11-                     و بالاخره اين كه در نظر گرفتن دو نكته هنگام مقالهنويسي بسيار مهم است: پيام اصلي وخواننده مقاله، چرا كه تمام هدف نويسنده متقاعد كردن خواننده به ارزش و اهميت تحقيق انجامشده است و اگر او به خواننده ها بي توجهي كند، خواننده ها نيز به نوشتههاي او بي توجهي ميكنند.(نوشتن مقاله انگلیسی)

چهارچوب مقاله و قواعد مقاله نويسي

تحقيق و پژوهش از اهميت ويژه اي برخوردار است و به جرات ميتوان گفت كه همه پبشرفت هاي علميصنعتي پژوهشي تكنولوژي و جامعه شناسي بر پايه تحقيق و پژوهش استوار است. اصلي ترين و مهمترينشيوه ارائه نتايج يك مطالعه و تحقيق، تهيه مقاله پژوهشي است و محققي در صحنه توليد وانتشار علميموفق است كه بتواند نتايج پژوهش خود را در مجلات معتبر پژوهشي به چاپ برساند. از آنجا كه نوشتنصحيح و مناسب يك مقاله يك ركن اساسي براي چاپ مقالات علمي ميباشد، در اينجا سعي شده است كهبه بررسي روش هاي صحيح نگارش مقالات پژوهشي پرداخته شود. به طور كلي هر مقاله پژ وهشي شاملاجزاي اصلي زير است:

عنوان

نام نويسنده يا نويسندگان

اطلاعات تماس

چكيده

واژگان كليدي

مقدمه

مباني نظري تحقيق

روش تحقيق

يافته هاي تحقيق

بحث و نتيجه گيري

فهرست منابع

عنوان مقاله

1- اولين بخش يك مقاله عنوان است كه بايد اشتراكاتي با موضوع اصلي تحقيق داشته باشد و بهشكلي جذاب جملهبندي شده باشد. نكات زير در انتخاب عنوان مقاله قابل توجه هستند:(ترجمه مقاله انگلیسی)

2- عنوان مقاله حتي الامكان بايد دقيق و رسا بوده و از به كار بردن اصطلاحات ناآشنا يا اختصاريخودداري شود. عنوان مقاله حتي الامكان بايد جمله خاصي باشد كه نكات اصلي و عمده موضوع رادر بر داشته باشد.

3- به طور معمول(نه هميشه) و در نامگذاري اكثر تحقيق ها اين نكات در نظر گرفته مي شود:

4- چه چيزي را ميخواهيم بررسي كنيم، در چه جامعه اي، در كجا و در چه زماني. مثلا عنوان يك مقالهميتواند اين باشد: بررسي رابطه سطح سواد مادران و تغذيه كودكان در شهر تهران سال1386

5-عنوان بايد “فاقد پيش داوري” باشد. به عنوان مثال، انتخاب اين عنوان براي يك مقاله، مناسب به نظرنمي رسد: بررسي علل بي علاقگي رانندگان نسبت به بستن كمربند ايمني!

6- اگر كلماتي در توصيف ويژگي مطالعه شما نقش كليدي دارند حتما در عنوان خود آن را بگنجانيد. مثلمطالعه آينده نگر مطالعه دوسويه كور يا مطالعه تصادفي شده

7- هيچ گاه نبايد در عنوان مقاله نتيجه پژوهش را به صورت ثابت شده ذكر نمود.

نويسندگان و آدرس ها

اسامي نويسندگان و همكاراني كه در مطالعه شركت داشته اند بايد بطور كامل ذكر شود. همچنين نويسندهاصلي كه مسئول ارتباط با خوانندگان است بايد مشخص شده و آدرس كامل و شماره تلفن وي در اختيارخوانندگان قرار گيرد.

چكيده تحقيق

چكيده پس از عنوان بيشتر از ساير بخشهاي يك مقاله خوانده ميشود و در چكيده قسمت هاي مختلفمقاله شامل مقدمه، اهداف، روشها و نتايج تحقيق بصورت خلاصه ذكر مي شود. متن بسياري از مقاله ها بهطور كامل در دسترس ما نيست و گاهي فرصت براي خواندن تمام مقاله نداريم و از اين رو چكيده مقالهاهميت زيادي دارد. در اكثر مجلات تعداد كلمات چكيده 150تا 250كلمه محدود است.

واژگان كليدي

چند واژه كليدي كه از اهميت زيادي در مطالعه برخوردارند، در اين قسمت ذكر مي شود. ضمن اين كه باذكر واژه هاي كليدي در سايتهاي علمي مي توان به دنبال مقاله نيز گشت. به طور معمول تعداد اين واژه هاحدود 5-6كلمه در نظر گرفته مي شود.

مقدمه

مقدمه يك مقاله پژوهشي ضمن بيان مسئله و تشريح موضوع به آن مسئله پاسخ ميدهد كه ارزش مطالعهحاضر براي انجام آن چه بوده است. در حقيقت با مطالعه مقدمه يك مقاله پژوهشي، خواننده با مسالهتحقيق آشنا شده و ضرورت انجام پژوهش را درك ميكند. متن مقدمه بايد روان باشد و حتي الامكان به صورت خلاصه و حداكثردر 2صفحه تايپ شود.

مباني نظري تحقيق

ادبيات تحقيق يا مباني نظري، به تشريح مفاهيم، تعاريف و تاريخچه موضوع تحقيق مي پردازد. نويسنده مقاله بايد بر ادبيات تحقيق مسلط بوده و مباني نظري موضوع تحقيق خود را به طور مختصر ولي كاربردي بيان نمايد. مباني نظري تحقيق بايد با استناد و ارجاع علمي آورده شود. يك مقاله خوب بايد بخش مباني نظري قابل قبولي داشته باشد.

روش تحقيق

در اين قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضيح داده مي شود. همچنين نمونه هاي موردبررسي، چگونگي نمونه گيري، جامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه تجزيه و تحليل داده ها ذكر ميشود. در اين قسمت در مورد تغيير بيشتر بحث شده و روش اندازه گيري و ميزان دقت و چگونگي كنترل آن ها بيان مي شود.

يافته هاي تحقيق

در اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذكر مي شود. نتايجي كليدي مطالعه بايد با كلمات روان و دقيق و بدون بزرگ نمايي ذكر شود. از روش هاي مختلفي براي ارائه نتايج استفاده مي شود. استفاده از اعداد، جداول و نمودارها كمك ارزنده اي به ارائه مطلب بطور ساده تر مي نمايد اما لازم است داده هاي جداول ونمودارها به طور كامل تشريح شده و مورد تجزيه و تحليل قرار گيرند. در مواردي كه از روش ها و آزمون هاي آماري براي بررسي نتايج و تحليل داده ها استفاده شده باشد، بايد نوع آن نيز ذكر شود.

بحث و نتيجه گيري

در اين قسمت به تفسير نتايج ارائه شده مي پردازيم. همچنين مي توان به مقايسه نتايج به دست آمده ازمطالعه حاضر با نتايج ساير مطالعه ها پرداخت و با توجه به مجموعه شواهد نتيجه گيري نمود. در صورت لزوم مي توان پيشنهادهايي براي انجام مطالعات بهتر و كامل تر در آينده ارائه داد.

فهرست منابع

در پايان لازم است كليه منابعي كه در تحقيق مورد استفاده قرار گرفته اند، به شيوه اي مطلوب ذكر شوند.شيوه نگارش منابع در نشريات مختلف متفاوت است و بهتر است از راهنمايي اين نشريات و شرايط نگارش مقالات كمك بگيريم.

چند نكته اساسي در ارسال مقالات به نشريات علمي به ياد داشته باشيد كه قبل از ارسال چكيده مقاله خود به يك مجله، ابتدا فرم نحوه نگارش مقاله را از آن مجله دريافت نموده و چكيده خود را در قالب آن فرم تهيه و تايپ نماييد (به عنوان مثال تعداد كلمات،فونت، تعداد خطوط، فاصله خطوط از كناره هاي صفحه و…)

دلايل عدم پذيرش چكيده يك مقاله در نشريات علمي

1) ابهام در موضوع مقاله و وجود تعداد زياد مقالات مشابه پيشين

2) عدم تبيين زمينه اصلي تحقيق

3) نمونه گيري نامناسب

4)عدم رعايت اصول مقاله نويسي مورد نظر نشريه

5)عدم ذكر صحيح ارقام آماری

 , , , , , , ,

مقاله

مقاله

برچسب ها

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

مقاله

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل