زمان و شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان ) ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد

زمان و شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان ) ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد: زمان و شرایط و تمامی اطلاعات آزمون تیزهوشان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بطور کامل اعلام گردید که بصورت کامل در این مطلب می توایند بخوانید.

زمان و شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان ) ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد
زمان و شرایط ثبت نام آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان ) ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اعلام شد

۱- زمان ثبت نام، زمان توزیع کارت و تاریخ برگزاری آزمون تیزهوشان ( استعدادهای درخشان ) ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱- دفترچه راهنمای ثبت نام و شرکت در فرآیند سنجش و آزمون ورودی آزمون تیزهوشان ، از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir در اختیار داوطلبان قرار می گیرد. مشخصات مدارس استعدادهای درخشان سراسر کشور، هنگام ثبت نام قابل مشاهده خواهد بود.

۲- ثبت نام داوطلبان سنجش پایه هفتم و آزمون ورودی تکمیل ظرفیت پایه دهم مدارس تیزهوشان از روز شنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ تا روز شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۳ ( به مدت ۸ روز) از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir انجام می شود.

توجه: تمامی فرآیند ثبت نام به صورت اینترنتی توسط داوطلبان انجام خواهد شد و مدارس محل تحصیل داوطلبان، صرفا متعهد به ارانه رمزهمگام به دانش آموزان می باشند.

۳- کارت ورود به جلسه آزمون تیزهوشان ( شامل: نام، نام خانوادگی و سایر مشخصات فردی، عکس داوطلب، مدارس استعدادهای درخشان انتخاب شده به ترتیب اولویت و نشانی دقیق حوزه )، پنج روز قبل از تاریخ برگزاری آزمون، از طریق سامانه ثبت نام به نشانی azmoon.medu.ir دراختیار داوطلبان قرار می گیرد.

توجه: شرکت داوطلبان در جلسه سنجش، بدون ارائه کارت ورود به جلسه، ممنوع است.

۴- آزمون پایه هفتم مدارس تیزهوشان دانش آموزان داخل و خارج از کشور ، رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ به صورت همزمان و نیز آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان برای دانش آموزان داخل وخارج از کشور ، رأس ساعت ۱۴ بعد از ظهر روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۹/۲/۴ به صورت همزمان برگزار می شود.

۲- مراحل ثبت نام آزمون تیزهوشان ۱۳۹۹-۱۴۰۰

۱- تکمیل نمون برگ اینترنتی تقاضانامه ثبت نام: داوطلبان باید پس از ورود به سامانه ثبت نام تیزهوشان، به نشانی azmoon.medu.ir نسبت به تکمیل تقاضانامه ثبت نام اقدام نمایند.

۲- بارگذاری فایل عکس داوطلب: جهت ثبت نام، فایل عکس با ابعاد حداکثر ۲۰۰*۳۰۰ یا ۳۰۰*۴۰۰ پیکسل در قالب «jpg» با زمینه سفید، مربوط به سال جاری دانش آموز مورد نیاز است. در صورت استفاده از تصاویر قدیمی با تصویر فردی غیر از دانش آموز شرکت کننده، ضمن محرومیت داوطلب از شرکت در آزمون، ثبت نام وی بی اثر خواهد شد.

٣- پرداخت وجه ثبت نام آزمون استعدادهای درخشان : به استناد ماده ۱۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰، مبلغ ثبت نام ۲۵۰٫۰۰۰ ریال (دویست و پنجاه هزار ریال) میباشد که صرفا از طریق درگاه اینترنتی سامانه ثبت نام دریافت خواهدشد. داوطلبان گرامی باید جهت پرداخت وجه ثبت نام، از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب استفاده نمایند.


توجه: در صورت واریز وجه ثبت نام به صورت مستقیم، از طریق مراجعه به بانک و با دستگاه های خودپرداز، ثبت نام انجام نمی شود و مبلغ واریزی نیز قابل استرداد نخواهد بود.


توجه ۲: مبلغ فوق ثابت بوده و به جز این مبلغ، دریافت هرگونه وجه تحت هر عنوان ممنوع است. دریافت شماره پیگیری: ضروریست داوطلبان پس از طی مراحل ثبت نام، شماره پیگیری را دریافت نمایند و آن را جهت استفاده های بعدی نزد خود نگهداری کنند.

۳- ضوابط و شرایط ثبت نام داوطلبان ورودی دبیرستان های دوره های اول و دوم استعدادهای درخشان

۱- داشتن تابعیت ایرانی

توجه : ثبت نام اتباع غیرایرانی، تابع بخشنامه شماره ۳۴۰/۵۱۲۲/۴۵ به تاریخ ۱۳۹۷/۴/۶ مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور است.

۲-کسب مقیاس «خیلی خوب» در تمامی دروس نوبت دوم پایه پنجم ابتدایی در سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ وکسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس در نوبت اول پایه ششم در سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۸جهت ثبت نام سنجش پایه هفتم مدارس تیزهوشان

توجه ۱: چنانچه داوطلبی در مجموع دوسال تحصیلی مذکور، حداکثر در یک عنوان درسی، مقیاس « خوب» را کسب نموده باشد، ثبت نام وی بلامانع است.

توجه ۲: با توجه به این که مراحل ثبت نام به صورت اینترنتی انجام می شود ، مسئولیت صحت مندرجات در تقاضانامه ثبت نام به طور کامل برعهده داوطلب است و در صورت مغایرت ، قبولی داوطلب لغو و بی اثر
خواهد بود.

٣- داشتن حداقل معدل کل سالانه ۱۹ در پایه هشتم خرداد سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ جهت ثبت نام آزمون ورودی پایه دهم استعدادهای درخشان

توجه: دانش آموزان پایه نهم مدارس استعدادهای درخشان از شرکت در آزمون ورودی معاف هستند . پذیرش نهایی این دسته از دانش آموزان در پایه دهم ، منوط به احراز شرایط ادامه تحصیل در پایه نهم سال تحصیلی ۱۹- ۱۳۹۸ در مدارس استعدادهای درخشان مطابق ماده ۱۵ مصوبه شانزدهمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش مورخ ۱۳۹۷/۷/۴ است.

۲-۳- دروس امتحانی پایه هفتم مدارس تیزهوشان : محتوای این سنجش « هوش»« استعداد» و « خلاقیت» است که ابزار آن توسط متخصصان مربوط طراحی می شود.

توجه : به ازای هر پاسخ صحیح، ۳ نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط ، ۱ نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته میشود. برای سؤالات بدون پاسخ، نمره ای منظور نخواهد شد.

توجه ۲: چنانچه داوطلب در سؤالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، ۱ نمره منفی برای او منظور خواهد شد

مواد امتحانی، تعداد و ضریب سؤالات آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان

۴- مواد امتحانی، تعداد و ضریب سوالات آزمون پایه دهم مدارس تیزهوشان

۱- آزمون مدارس استعدادهای درخشان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ مشتمل بر دو دسته سؤالات « استعداد تحلیلی» و « استعداد تحصیلی» است. ۵۰% امتیاز آزمون مربوط به سؤالات « استعداد تحلیلی» و ۵۰٪ آن مربوط به سؤالات « استعداد تحصیلی» است ( امتیاز آزمون، از طریق وزن دهی به نمره کل استعداد تحلیلی و تحصیلی به نسبت ۵۰٪ و ۵۰٪ محاسبه و به صورت یک عدد بین ۳۳٫۳۳۳- و ۱۰۰٫۰۰۰ بیان میشود).

٢- منابع، تعداد و ضرایب سؤالات آزمون ورودی پایه دهم تیزهوشان و مدت زمان پاسخگویی به آنها، به شرح جداول زیر است:

سوالات استعداد تحلیلیتعداد سوالاتزمان پاسخگویی
استعداد تحلیلی۵۰۵۰

سوالات استعداد تحصیلیتعداد سوالضریب ریاضی فیزیکضریب علومضریب ادبیاتضریب سمپاد مهارتی
قرآن و معارف اسلامی۱۰۱۱۱۱
زبان و ادبیات فارسی۱۰۲۲۴۲
مطالعات اجتماعی۱۰۱۱۱۱
علوم تجربی۱۰۲۴۲۳
ریاضیات۱۰۴۲۲۳

٣- سؤالات استعداد تحلیلی آزمون تیزهوشان به شیوه چهار گزینه ای (فقط با یک پاسخ درست تر) به منظور ارزیابی توانایی تحلیل ریشه یابی، طبقه بندی، و سازماندهی مطالب و مباحث گوناگون، طراحی می شود.

۴- سوالات استعداد تحصیلی آزمون استعدادهای درخشان، به شیوه چهار گزینه ای ( فقط با یک پاسخ درست تر) در سطح محتوای کتاب های درسی، با تأکید بر سطوح بالای شناختی، تلفیق دانش، مفاهیم و مهارتهای دو یا چند ماده درسی در برخی از سؤالات، طراحی می شود.

۵- سؤالات درس « قرآن و معارف اسلامی» از محتوای مشترک داوطلبان اهل تشیع و تسنن طراحی می شود، اما داوطلبان اقلیت های دینی رسمی کشور (مسیحیان، کلیمیان و زرتشتیان)، به سؤالات مشترک اقلیت های دینی ( بر اساس محتوای کتاب تعلیمات ادیان الهی و اخلاق ویژه اقلیت های دینی با کد ۱۱۹/۲ پایه هشتم چاپ سال ۱۳۹۷ و کد ۹۲۰ پایه نهم چاپ سال ۱۳۹۸ ) پاسخ خواهند داد.

۶- به ازای هر پاسخ صحیح، ۳ نمره مثبت و به ازای هر پاسخ غلط، ۱ نمره منفی برای داوطلب در نظر گرفته می شود. برای سؤالات بدون پاسخ، نمره ای منظور نخواهد شد.

توجه: چنانچه داوطلب در سؤالی بیش از یک گزینه را علامت زده باشد، ۱ نمره منفی برای او منظور خواهد شد

۵- ظرفیت، ضوابط و شرایط پذیرش دانش آموز در مدارس تیزهوشان

۱- ظرفیت پذیرش دبیرستان های دوره های اول و دوم استعدادهای درخشان در هر شهرستان با در نظر گرفتن مناطق تحت پوشش، بر اساس پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش استان و با تأیید سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تعیین شده است که در هنگام ثبت نام الکترونیکی از طریق سامانه ثبت نام، به اطلاع داوطلبان میرسد.

توجه: در مواردی که تعداد داوطلبان شرکت کننده در آزمون، متقاضی یک رشته تحصیلی در هریک از دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان، کمتر از حد نصاب مورد نیاز بوده یا نمرات آنان کمتر از حد قابل قبول باشد، به تشخیص سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ، اسامی قبول شدگان آن رشته تحصیلی در مدرسه مذکور کمتر از ظرفیت اعلام شده تعیین و با هماهنگی استان و در نظر گرفتن سایر شرایط، حداکثر معادل ظرفیت کاسته شده از آن رشته به ظرفیت پذیرش رشته های دیگر افزوده خواهد شد.

۲- پذیرش دانش آموزان شرکت کننده در آزمون برای ورود به دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان صرفا براساس نتیجه سنجش داوطلبان و برای دوره دوم استعدادهای درخشان، بر اساس رتبه مبتنی بر امتیاز کل آزمون ورودی خواهد بود.

۳- با توجه به ضوابط خاص نقل و انتقال در مدارس استعدادهای درخشان ، لازم است داوطلبان، دبیرستان های استعدادهای درخشان مورد نظرشان را با توجه به محل سکونت خود در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ و با عنایت به منطقه ناحیه آموزش و پرورش محل استقرار مدارس استعدادهای درخشان انتخاب کنند.

توجه: حوزه امتحانی داوطلبان سنجش هفتم و آزمون ورودی پایه دهم مدارس تیزهوشان ، بر اساس منطقه آموزشی محل تحصیل سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۸ آنان تعیین خواهد شد

۴- در شهرستان هایی که دارای چند دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان هستند، داوطلبان می تواند حداکثر سه دبیرستان دوره اول استعدادهای درخشان ( هر سه در یک شهرستان واحد) و در شهر ستان هایی که دارای چند دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان هستند، داوطلبان در انتخاب مدرسه مورد نظر خود در سطح شهرستان، اختیار کامل دارند و هر داوطلب می تواند حداکثر سه دبیرستان دوره دوم استعدادهای درخشان (همگی در یک شهرستان واحد) را به ترتیب اولویت در نمون برگ تقاضانامه خود انتخاب نماید. ضمنا، داوطلبان آزمون ورودی دوره دوم متوسطه در اولویت های انتخابی خود در زمان ثبت نام در آزمون، صرفا مجاز به انتخاب یک رشته تحصیلی هستند.

توجه : در شهرهایی که دارای چند ناحیه و منطقه می باشند ضروری است داوطلبان نسبت به انتخاب دبیر ستان های مورد نظر در نواحی و مناطق همجوار اقدام نمایند. ضمنا بعد از قبولی داوطلب در منطقه مورد تقاضا ، انتقال به سایر مناطق ممنوع می باشد.

توجه ۲: در صورت انتخاب مدارس دوره اول متوسطه شهرهای مختلف یک استان در اولویت های سه گانه ، فقط شهر و مدرسه ای که به عنوان اولویت اول انتخاب شده است ، ملاک پذیرش یا عدم پذیرش داوطلب خواهد بود

توجه ۳: سنجش داوطلبان مدارس ایرانی خارج از کشور، صرفا در حوزه های سنجش ، که مرکز امور بین الملل مشخص می نماید ، انجام خواهد شد.

توجه ۴: در صورت انتخاب مدارس دوره دوم متوسطه شهرهای مختلف یک استان با رشته های تحصیلی متفاوت در اولویت های سه گانه، فقط شهر، مدرسه و رشته ای که به عنوان اولویت اول انتخاب شده است، ملاک قبولی یا عدم قبولی داوطلب خواهد بود.

۵- پذیرش نهایی دانش آموز در دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان، برای رشته های تحصیلی (علوم تجربی، ریاضی فیزیک، ادبیات و علوم انسانی و سمپاد مهارتی) منوط به کسب شرایط احراز رشته مطابق آیین نامه هدایت تحصیلی است. ضمنا، تغییر رشته پذیرفته شدگان در دبیرستان های دوره دوم استعدادهای درخشان در سال اول پذیرش ممنوع بوده و در سال بعد، علاوه بر کسب حداقل امتیاز قبولی رشته مورد نظر در آزمون ورودی، دارا بودن شرایط و ضوابط تغییر رشته تحصیلی الزامی است.

توجه: در صورت عدم احراز شرایط ثبت نام در رشته تحصیلی مورد تقاضای دانش آموز مطابق ضوابط هدایت تحصیلی، قبولی داوطلب در آزمون لغو و بی اثر خواهد بود.

۶- ضوابط و نحوه نقل و انتقال دانش آموز در مدارس تیزهوشان

۱- داوطلبانی که پس از زمان ثبت نام یا بعد از پذیرش، به هر دلیل تصمیم میگیرند در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در شهر ستانی غیر از شهرستان محل سکونت فعلی اقامت کنند، تنها در صورت پذیرش در یکی از مدارس انتخاب شده خود در شهرستان مبدا و دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه شهرستان مقصد و در صورت داشتن ظرفیت ، با کسب موافقت اداره کل آموزش و پرورش استان های مبدأ و مقصد، مجاز به انتقال و ثبت نام در سایر مدارس استعدادهای درخشان در شهرستان با استان دیگر خواهند بود.

توجه: نامه های اعلام موافقت اداره کل آموزش و پرورش استانهای مبدا و مقصد دانش آموزان انتقال یافته، در انتهای دفتر آمار دانش آموزی مدرسه مقصد، صحافی و پلمپ شود.

۲- در سال اول پذیرش، انتقال دانش آموز بین مدارس استعدادهای درخشان در داخل یک شهرستان در دوره های اول و دوم متوسطه (حتی در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد) ممنوع است. لازم است داوطلبان گرامی ضمن دقت کافی به این موضوع ، نسبت به انتخاب دبیرستان های مورد نظر اقدام نمایند.

٣- انتقال دانش آموزان پذیرفته شده دوره اول در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ در سنوات و پایه های بالاتر (تا پایان دوره اول متوسطه ) نیز تنها در صورت دارا بودن امتیاز پذیرش مدرسه مقصد و موافقت اداره کل استان های مبدا و مقصد امکان پذیر خواهد بود.

۷- ضوابط تصحیح پاسخ نامه ها، اعلام نتیجه و ثبت نام قبول شدگان مدارس تیزهوشان

۱- دفترچه سوالات در اولین فرصت پس از برگزاری آزمون هفتم و آزمون ورودی پایه دهم استعدادهای درخشان در پایگاه اینترنتی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان و نیز در آدرس اینترنتی azmoon.medu.ir منتشر می شود.

۲- کلید تصحیح سنجش هفتم و آزمون ورودی پایه دهم، به همراه نحوه محاسبه امتیاز سنجش و آزمون داوطلبانه حداکثر سه هفته پس از برگزاری ، از سوی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان در پایگاه اینترنتی این سازمان منتشر می شود.

توجه: فهرست اسامی پذیرفته شدگان سنجش پایه هفتم و ازمون ورودی دبیرستانهای دوره دوم استعدادهای درخشان که به تأیید و مهر سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان رسیده است، باید از طریق اداره کل آموزش و پرورش استان به این مدارس ارسال و در انتهای دفاتر آمار سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ درج و صحافی شود.

۴- برای کلیه داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، حداکثر یک هفته پس از اعلام نتیجه آزمون، کارنامه عدم قبولی شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط، نمره مکتسبه هر ماده درسی، امتیاز کل آن داوطلب و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضای او صادر میشود.

توجه: برای پذیرفته شدگان آزمون، کارنامه صادر نخواهد شد.

۵- کارگروه برگزاری سنجش و آزمون استان موظف است کمیته ای را به منظور دریافت و رسیدگی به اعتراضات موردی مربوط به حوزه های اجرایی در استان تعیین نموده و مراتب را به نحو مناسب به اطلاع داوطلبان و اولیای آنان برساند دریافت درخواست های تجدید نظر در نتیجه آزمون، به صورت متمرکز و از طریق سامانه مربوط انجام میشود.

۶- در صورت شرکت همزمان دانش آموزان همزاد (دوقلو یا بیشتر، هم جنس یا غیرهمجنس) در سنجش و آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان و پذیرش یکی از آنان، دیگری فقط به شرط کسب حداقل هشتاد در صد امتیاز آزمون آخرین فرد در مدرسه پذیرفته شده، می تواند بر اساس اولویت های انتخابی خود، مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده، در مدارس استعدادهای درخشان ثبت نام نماید.

توجه: به منظور بررسی و اعمال تسهیلات پذیرش دانش آموزان همزاد ، پیش از اعلام نتیجه آزمون، امتیاز دانش آموزان همزاد بررسی شده و در صورت دارا بودن حداقل امتیاز لازم، نام ایشان نیز مازاد بر ظرفیت پیش بینی شده، در فهرست پذیرفته شدگان اعلام می شود.

۷- همزمان با اعلام نتیجه سنجش و آزمون، نشانی دقیق دبیرستان های استعدادهای درخشان، تاریخ مراجعه و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون نیز به اطلاع ایشان رسانده می شود. مهلت ثبت نام پذیرفته شدگان داخل کشور) دبیرستان های دوره های اول و دوم استعدادهای درخشان، حداکثر تا پایان مرداد ماه ۱۳۹۹ خواهد بود.

توجه : با توجه به تفاوت نحوه پذیرش دانش آموزان مدارس ایرانی خارج از کشور، مهلت ثبت نام دانش آموزان پذیرفته شده مذکور تا پایان شهریور ماه ۱۳۹۹ خواهد بود. ضمنا، عدم حضور در دبیرستان محل قبولی در اول مهر ماه ۱۳۹۶، به منزله اعلام انصراف قطعی بوده و ثبت نام بعد از این تاریخ امکان پذیر نخواهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره درباره ثبت نام مدارس تیزهوشان ۱۳۹۹-۱۴۰۰ و هر سوال دیگری درباره مدارس استعدادهای درخشان با مشاوران ندای مشاور در ارتباط باشید.
تماس از استان تـهران: ۹۰۹۲۳۰۵۷۸۴
تماس از تمامی استان ها: ۹۰۹۹۰۷۱۳۷۵
تماس از طریق همراه اول: ۹۹۲۲۱۱۰۶

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *