تماس با مشاوره تحصیلی ندای مشاور

تجدید شدن در امتحانات نهایی

📚 خلاصه ای از مقاله تجدید شدن در امتحانات نهایی:

تجدید شدن در امتحانات نهایی

در این مقاله اگر امتحان نهایی مردود شویم و تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم، نهم و ششم در خرداد، شهریور و دی ماه همراه با نمره و کارنامه تجدیدی آمده است

تجدید شدن در امتحانات نهایی

تجدید شدن در امتحانات نهایی

امتحانات نهایی برای دانش‌آموزان یکی از آزمون‌های حیاتی و تأثیرگذار است. در طول سال تحصیلی، دانش‌آموزان در پایه‌های مختلف متوسطه اول و متوسطه دوم به این امتحانات می‌پردازند. برای داشتن عملکرد موفق در امتحانات نهایی، باید برنامه‌ریزی صحیحی را انجام داد تا از تجدید نمره جلوگیری شود. به عبارت دیگر، باید دانش‌آموزان به شرایط تجدید نمره در امتحانات نهایی آگاه شوند و برنامه‌ریزی مناسب برای مطالعه و آمادگی خود داشته باشند. در غیر این صورت، شکست در امتحانات نهایی و عدم رسیدن به پایه‌های بالاتر اتفاق خواهد افتاد.

تجدید شدن در امتحانات نهایی

استفاده از تک‌ماده یا شرکت مجدد در امتحانات، یکی از راهکارهای ضروری برای دانش‌آموزانی است که در امتحانات نهایی تجدید شده‌اند. اما بسیاری از دانش‌آموزان در مورد شرایط استفاده از تک‌ماده و راهکارهای جایگزین در صورت تجدید نمره در امتحانات نهایی آگاهی ندارند. این موضوع باعث ایجاد سوالاتی در ذهن آنان می‌شود، مانند اینکه اگر در امتحانات نهایی مردود شوند چه خواهد شد؟ در این مقاله، به طور کامل به شرایط تجدید نمره در امتحانات نهایی، نمره حداقل برای قبولی در ماه‌های شهریور و دی، و سایر مطالب مرتبط پرداخته خواهد شد.

چه نمره ای تجدید است؟

تعریف “چه نمره ای تجدید است؟” شامل شرایط مختلف برای قبولی در امتحانات نهایی و پایانی می‌شود. این شرایط بسته به نوع امتحان (نهایی یا پایانی) و دروس مختلف متوسطه اول و دوم تغییر می‌کند.

برای پاسخ به این سوال، ابتدا باید تعریف نمره امتحان نهایی و نمره سالانه را در نظر بگیریم. برای محاسبه نمره نهایی هر درس، نمره کتبی در برگه امتحانی و نمره سالانه هر درس مورد نظر باید در نظر گرفته شود. نمره امتحانی توسط تصحیح‌کننده برگه امتحانی تعیین می‌شود و نمره سالانه نمراتی است که در دوره‌های متوسطه اول و دوم (پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم) در هر درس به دست می‌آید. در جدول زیر، فرمول محاسبه نمره سالانه در هر درس در متوسطه اول و دوم آورده شده است.

✅ فرمول محاسبه نمره سالانه دروس متوسطه اول

((نمره مستمر نوبت اول + نمره پایانی نوبت اول) ÷ 2) + (((نمره مستمر نوبت دوم + نمره پایانی نوبت دوم) ÷ 2) × 2)

✅ فرمول محاسبه نمره سالانه دروس متوسطه دوم

((((نمره مستمر نوبت اول ×1) + (نمره پایانی نوبت اول × 2) + (نمره مستمر نوبت دوم × 1) + (نمره پایانی نوبت دوم × 4)) ÷8

به علاوه، شرایط قبولی در امتحانات نهایی و پایانی با یکدیگر تفاوت دارند. دروسی که به صورت امتحان پایانی برگزار می‌شوند، برای قبول شدن نیازمند نمره برگه امتحانی بالای 10 و نمره سالانه بالای 30 است. در غیر این صورت، دانش‌آموزان موظف به تجدید هستند.

دروسی که به صورت امتحان نهایی برگزار می‌شوند، شرایط قبولی دیگری دارند. در این دروس، نمره برگه امتحانی باید حداقل 7 و نمره سالانه باید حداقل 10 باشد تا دانش‌آموزان در امتحان نهایی قبول شوند. در غیر این صورت، دانش‌آموزان موظف به تجدید هستند.

با استناد به شرایط بالا، در صورتی که در امتحانات نهایی مردود شوید، شرایط تجدید نمره برای هر درس به تناسب نوع امتحان و نمره‌های کتبی و سالانه تعیین می‌شود.

تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم

مسئله تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم برای برخی دانش‌آموزان به دلیل برنامه‌ریزی نامناسب و تداخل امتحانات نهایی با آزمون کنکور سراسری معمولاً باعث ناموفقیت در این امتحانات می‌شود. دانش‌آموزان در این موقعیت برای حل این مسئله از راهکارهایی استفاده می‌کنند و سوالی که در ذهن آنان پیش می‌آید این است که چه شرایطی برای تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم وجود دارد و چگونه می‌توان این موضوع را حل کرد.

برای پاسخ به این سوال، باید توضیح دهیم که نمره قبولی در امتحانات نهایی پایه دوازدهم باید حداقل 7 باشد. به این معنی است که دانش‌آموز باید حداقل نمره 7 را در برگه امتحانی کسب کند. همچنین، نمره سالانه هر درس نهایی باید بر اساس فرمول‌های مربوطه، حداقل 10 باشد. به این ترتیب، با کسب این دو نمره، دانش‌آموزان می‌توانند در امتحانات نهایی دوازدهم قبول شوند.

در صورت عدم کسب این نمرات در هر یک از دروس نهایی، دانش‌آموز مردود می‌شود. در این موقعیت، سوالی که پیش می‌آید این است که اگر در امتحان نهایی ناموفق شویم، چه راهکاری برای این مسئله وجود دارد. برای حل این موضوع، دانش‌آموزان پایه دوازدهم می‌توانند از راهکارهای جایگزینی برای قبولی استفاده کنند که در زیر توضیح داده شده است:

– اگر دانش‌آموز در دروس نهایی شرایط استفاده از تک‌ماده را دارد، می‌تواند از این قانون استفاده کند. شرایط استفاده از تک‌ماده این است که اگر در چهار عنوان درس (دو امتحان نهایی و دو امتحان غیرنهایی) نمره 7 یا بیشتر را با معدل حداقل 10 کسب کند، می‌تواند با استفاده از قانون تک‌ماده قبول شود.

– در صورتی که دانش‌آموزان معدل بالای 10 داشته باشند، اما در یکی از دروس نمره زیر 7 را کسب کنند، سیستم به طور خودکار نمره 7 را برای آن دانش‌آموز ثبت کرده و قبولی را تأیید می‌کند. همچنین، اگر نمره سالانه یکی از دروس نهایی بین 7 تا 10 باشد، بدون در نظر گرفتن نمره برگه امتحانی، با استفاده از تک‌ماده، دانش‌آموز در آن درس قبول می‌شود.

در صورتی که دانش آموز در امتحانات نهایی دوازدهم مردود شود، می تواند در امتحانات نهایی دوره های بعد شرکت نموده و با کسب نمره لازم بتواند در آن درس قبول شود. خاطر نشان می گردد که در صورتی که میانگین نمره های سالانه دانش آموز کمتر از 7 باشد و در برگه امتحانی هم کمتر از 7 کسب نماید، به عنوان دانش آموز مردودی در آن درس شناخته می شود.

تجدید شدن در امتحانات نهایی نهم و تاثیر آن بر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان

امتحانات نهایی نهم نقش مهمی در انتخاب رشته تحصیلی دانش‌آموزان برای ورود به مقطع متوسطه دوم ایفا می‌کنند. یکی از موارد مهم در این مورد تاثیر این امتحانات بر هدایت تحصیلی دانش‌آموزان است. بنابراین، ضروری است که دانش‌آموزان برای قبولی در امتحانات نهایی پایه نهم تمام تلاش خود را بکنند.

دانش‌آموزان پایه نهم در صورتی که نمره کمتر از 7 در دروس نهایی را کسب کنند، به عنوان مردود شناخته می‌شوند. بنابراین، تجدید شدن در امتحانات نهایی نهم بر اساس نمره برگه امتحانی محاسبه می‌شود. همچنین، در صورت نیاز، دانش‌آموز می‌تواند بر اساس شرایط و ضوابط تعیین شده، در دوره‌های بعدی شرکت مجدد در امتحان نهایی آن درس را در نظر بگیرد یا از قانون تک‌ماده استفاده کند.

شرایط استفاده از قانون تک‌ماده در پایه نهم به این صورت است که نمره سالانه دانش‌آموز باید بالای 10 باشد. لازم به ذکر است که دانش‌آموزان فقط می‌توانند در دو درس از قانون تک‌ماده استفاده کنند، در غیر این صورت باید در امتحانات نهایی دوره بعد شرکت کنند.

اگر دانش‌آموز در یک درس نهایی نمره قبولی کسب نکرده باشد، اما معدل دانش‌آموز بالای 10 باشد، با استفاده از قانون تک‌ماده، نمره 7 برای دانش‌آموز ثبت می‌شود و دانش‌آموز قبول می‌شود.

اگر در امتحانات نهایی نهم، معدل دانش‌آموز بالای 12 باشد، اما در دو درس نمرات کمتر از 7 اخذ کند، باز هم می‌تواند از قانون تک‌ماده برای قبولی استفاده کند.

توجه شود که استفاده از قانون تک‌ماده در اختیار دانش‌آموز قرار می‌گیرد و در صورتی که نمره بالا مد نظر دانش‌آموز باشد، لازم است در امتحانات نهایی شهریور و دی ماه شرکت کند و در صورت کسب نمره بالاتر، جایگزین نمره پایین دانش‌آموز می‌شود. استفاده از تک‌ماده توصیه می‌شود در صورتی که دانش‌آموز نتواند به دلایلی در امتحانات نهایی دوره‌های بعدی شرکت کند.

تجدید شدن در امتحانات نهایی ششم و نحوه ارزیابی دانش‌آموزان

در مدارس ابتدایی، نحوه نمره دهی به صورت توصیفی انجام می‌شود. با توجه به اینکه پایه ششم معادل گذر از مقطع ابتدایی به متوسطه اول است، برگزاری یک امتحان هماهنگ کشوری برای ارزیابی وضعیت دانش‌آموزان ضروری است. در این صورت، نحوه ارزیابی به صورت کمی و توصیفی صورت می‌گیرد.

ارزیابی دانش‌آموزان در امتحانات نهایی ششم بر اساس تصمیم شورای آموزش عالی آموزش و پرورش به صورت کمی و توصیفی انجام می‌شود، اما وضعیت دانش‌آموزان در کارنامه به صورت توصیفی بیان می‌شود. در خرداد ماه، معلمان دانش‌آموزان را برای دروس نهایی که برگزار می‌شود، ارزیابی می‌کنند. اگر وضعیت توصیفی نیاز به تلاش بیشتر را نشان دهد، دانش‌آموز باید در ماه شهریور مجدداً ارزیابی شود. بنابراین، در ارزشیابی توصیفی پایه ششم، امکان تکرار پایه و مردودی وجود دارد.

توجه شود که طبق تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص آیین‌نامه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دوره‌های ابتدایی، در صورتی که در پایه ششم در دروس ریاضی و فارسی، دانش‌آموز نمره توصیفی نیاز به تلاش بیشتر را کسب کند، باید در دوره‌های تقویتی شرکت کرده و در ماه شهریور مجدداً توسط معلم ارزیابی شود. اگر باز هم نمره قبولی کسب نکند، نیاز به تکرار پایه و تجدید در درس مربوطه وجود دارد.

اگر امتحان نهایی خرداد مردود شویم

در صورتی که در امتحان نهایی خرداد مردود شویم، سوالی که ممکن است در ذهن دانش‌آموزان مطرح شود این است که چه باید کرد؟ برای پاسخ به این سوال، باید با توجه به اهداف شخصی دانش‌آموزان اقداماتی انجام داد. راهکارهایی برای این موضوع وجود دارد که در قدم اول، در صورتی که دانش‌آموز شرایط استفاده از تک ماده را داشته باشد، می‌تواند برای قبولی تلاش کند. در واقع، استفاده از تک ماده یک راهکار حداقلی است که صرفاً به منظور قبولی در دروس نهایی با شرایط مشخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

راهکار دیگری که در صورت عدم قبولی در امتحانات نهایی خرداد وجود دارد، شرکت در امتحان نهایی شهریور ماه است. این امتحان می‌تواند برای دانش‌آموزانی که قصد استفاده از نمرات نهایی در کنکور و هدایت تحصیلی را دارند، مناسب باشد.

برای این موضوع، لازم است دانش‌آموز با مراجعه به مدرسه و اعلام آمادگی برای شرکت در امتحان نهایی شهریور ماه، مطالعه و برنامه‌ریزی مناسب برای کسب نمره بالاتر را آغاز کند. با این اقدام، نمره پایین دانش‌آموز حذف شده و نمره جدیدی جایگزین نمره مردودی می‌شود.

تجدید شدن در امتحان نهایی شهریور ماه

یکی از گزینه‌هایی که در صورت عدم قبولی در امتحانات نهایی خرداد ماه وجود دارد، استفاده از تک ماده و تبصره آن است. با این حال، باید توجه داشت که استفاده از تک ماده صرفاً برای قبولی دانش‌آموزان مورد استفاده قرار می‌گیرد. راهکار دیگری که مطرح شده است، شرکت در امتحانات نهایی شهریور ماه است. در صورت قبولی و کسب نمره بالاتر، دانش‌آموز می‌تواند برای پایه‌های بعدی خود اقدام کند.

یکی از سوالاتی که برای دانش‌آموزان مطرح می‌شود این است که در صورت تجدید شدن در امتحان نهایی شهریور ماه، چه باید کرد؟ به عبارت دیگر، اگر در امتحان نهایی مردود شویم، چه اتفاقی می‌افتد؟ در این موضوع، دانش‌آموز می‌تواند در صورت داشتن نمره سالانه بالاتر از ۱۰ برای هر درس و معدل بالای ۱۰، از تک ماده استفاده کند. این راهکار توصیه می‌شود در صورتی که دانش‌آموز باید به هر قیمتی در ماه شهریور قبولی کسب کند تا مشکلی در ورود به دانشگاه نداشته باشد یا در صورتی که برای دانش‌آموزان پسر، مشکل سربازی وجود داشته باشد. در غیر این صورت، دانش‌آموز می‌تواند در امتحانات نهایی ماه دی شرکت کند تا نمره بالاتری در درس موردنظر خود کسب کند و نمره جدیدی جایگزین نمره قبلی شود. این اقدام به دانش‌آموز امکان استفاده از تأثیر نمره بالا در کنکور سراسری را می‌دهد.

بنابراین، برای دستیابی به نتیجه مطلوب، دانش‌آموز نیازمند برنامه‌ریزی مناسب و مطالعه کامل درس نهایی است. همچنین، استفاده از سوالات چندین سال اخیر برای دروس نهایی و شرکت در آزمون نهایی ماه دی به دانش‌آموز این امکان را می‌دهد تا نمره بالاتری در درس موردنظر خود کسب کند و نمره جدید جایگزین نمره قبلی گردد. با این تلاش، دانش‌آموز می‌تواند از تأثیر نمره بالا در کنکور سراسری بهره‌برداری کند.

عدم قبولی در امتحان نهایی دی ماه

برای دانش‌آموزانی که در امتحانات نهایی خرداد ماه قبولی نکرده‌اند، وزارت آموزش و پرورش چندین راهکار برای کسب نمره بهتر و قبولی در دروس نهایی در نظر گرفته است، که بسته به شرایط خود، دانش‌آموزان می‌توانند یکی از این روش‌ها را انتخاب کنند.

در صورتی که دانش‌آموز تنها به دنبال قبول شدن است، می‌تواند با استفاده از شرایط تک ماده و تبصره آن، در حداکثر دو درس نهایی و دو درس داخلی قبول شود. در غیر این صورت، با داشتن شرایط لازم، می‌تواند در سه دوره امتحان نهایی بعدی شرکت کند.

یکی از سوالاتی که در ذهن دانش‌آموزان مطرح می‌شود، این است که در صورت عدم قبولی در امتحان نهایی دی ماه، آیا هنوز راهکاری برای قبول شدن وجود دارد؟ براساس توضیحات ارائه شده، دانش‌آموز می‌تواند در سه دوره امتحان نهایی شرکت کند و در صورت قبول شدن در هر مرحله، اجازه شرکت در دوره بعدی را نخواهد داشت. بنابراین، اگر دانش‌آموز در امتحانات نهایی دی ماه مجدداً مردود شود، می‌تواند با مراجعه مجدد به مدرسه، برای شرکت در امتحانات نهایی خرداد ماه سال بعد اقدام کند تا بتواند نمره قبولی در درس نهایی را کسب کند.

حداقل نمره قبولی برای تجدیدی ها

یکی از نکات حیاتی برای دانش‌آموزان، آگاهی از حداقل نمره قبولی برای دروس تجدیدی است. اگر دانش‌آموزان در دروس پایانی و نهایی هر درس نمره‌ای قابل قبول کسب نکنند، تجدیدی و مردودی در آن درس را تجربه خواهند کرد.

به هر حال، راهکارهایی برای جبران دروس تجدیدی وجود دارد که دانش‌آموزان می‌توانند با رعایت شرایط و ضوابط تعیین شده، برای قبولی و کسب نمرات بالاتر اقدام کنند. اگر دانش‌آموزان معدل بالای 10 و نمره سالانه هر درس را داشته باشند، می‌توانند از روش تک ماده استفاده کنند.

حتی اگر دانش‌آموزان شرایط خاصی را نداشته باشند، برای دروسی که تجدید شده‌اند، می‌توانند در امتحانات نهایی شهریور، دی و خرداد ماه دوباره شرکت کنند تا بتوانند نمرات بالاتری را کسب کنند و تأثیر مثبتی در رتبه و نمره کنکور داشته باشند. در جدول زیر، حداقل نمره قبولی برای دروس تجدیدی در مقطع متوسطه اول و دوم در امتحانات پایانی آورده شده است.

حداقل نمره قبولی برای تجدیدی ها

با توجه به اینکه امتحانات نهایی به عنوان یکی از کلیدی ترین امتحانات برای دانش آموزان می باشد، لازم است حداقل نمره قبولی برای تجدیدی ها در این امتحانات بیان شود تا دانش آموزان بتوانند نسبت به این موضوع آگاهی لازم را داشته باشند.

حداقل نمره قبولی برای تجدیدی ها

لازم به ذکر است که این نمرات حداقل نمرات برای قبولی و اطلاع از تجدید شدن می باشد، بنابراین لازم به ذکر است که برخی از مدارس مانند تیزهوشان یا نمونه دولتی در صورت کسب نمرات پایین تر از حد نصاب این مدارس، باعث اخراج از مدرسه شده و لازم است دانش آموزان بعد از قبولی در درس نهایی، نسبت به ثبت نام در سایر مدارس برای ادامه تحصیل اقدام نماید. بنابراین دانش آموزان تیزهوشان و نمونه دولتی باید تلاش بیشتری در امتحانات پایانی و نهایی داشته باشند.

بررسی کارنامه تجدیدی

همانگونه که در مقاله ذکر شده است، تمامی شرایط لازم برای تجدید شدن در امتحانات نهایی تشریح شده است. همچنین، راهکارها و پاسخ‌های مورد نیاز برای سؤال “اگر در امتحان نهایی مردود شویم، چه باید کرد؟” مورد بررسی و پاسخ‌گویی قرار گرفته است. بنابراین، دانش‌آموزان باید کارنامه‌های ارائه شده برای دروس خود را بررسی کرده و با تفسیر کارنامه، وضعیت خود را درک کنند.

کارنامه تجدیدی همان کارنامه‌ای است که در زمان ارائه کارنامه به دانش‌آموزان توسط مدرسه و یا والدین تحویل داده می‌شود و در یک ستون به نام “وضعیت نتیجه” برای دانش‌آموزان ثبت می‌شود.

لازم به ذکر است که در کارنامه ارائه شده، اگر دانش‌آموز با توجه به حداقل نمرات مورد نیاز، شرایط قبولی را کسب کرده باشد، عنوان “قبولی” یا “پذیرفته شده” ثبت می‌شود. اما برای دانش‌آموزانی که در برخی از دروس پایانی یا نهایی نمره قابل قبولی را کسب نکرده‌اند، عناوین دیگری درج می‌شود.

عموماً در بخش وضعیت برای دروسی که دانش‌آموزان قبول نشده‌اند، عبارت‌هایی مانند “ناتمام”، “نیاز به آموزش مجدد”، “عدم قبولی” و “مردودی” ثبت می‌شود، که نشان‌دهنده عدم قبولی دانش‌آموز است.

باید ذکر کرد که در صورت تجدید شدن دانش‌آموز، راهکارهایی برای قبولی به وی ارائه می‌شود توسط مشاوران مدرسه یا والدین. اگر دانش‌آموز تمایل داشته باشد و شرایط تک‌ماده یا تبصره آن را داشته باشد، می‌تواند از این امکان استفاده کند.

علاوه بر این، برخی مدارس به منظور تقویت دانش‌آموزان، کلاس‌های فوق برنامه برگزار می‌کنند و والدین باید اقدامات لازم برای ثبت‌نام در این کلاس‌ها را برای دانش‌آموزان انجام دهند. همچنین، برنامه‌ریزی دقیق و تلاش بیشتر برای تقویت در دروس موردنظر و استفاده از سوالات نهایی چند سال اخیر می‌تواند در قبولی و کسب نمرات بالا برای دانش‌آموزان مؤثر باشد.

تجدید شدن در امتحانات نهایی

تجدید شدن در امتحانات نهایی

برچسب ها

تجدید شدن در امتحانات نهایی دوازدهم مردود شدن در امتحان نهایی اگر امتحان نهایی قبول نشویم تجدید شدن در امتحانات نهایی کارنامه تجدیدی

شرایط تجدید شدن در امتحانات نهایی,تجدید شدن در امتحانات نهایی,اگر امتحان نهایی مردود شویم,ثبت نام المپیاد دانش آموزی,تجدید شدن در امتحان نهایی,امتحانات پایانی و نهایی,امتحانات نهایی تجدید,دریافت کارنامه مدرسه,امتحانات پایانی,امتحانات نهایی,نمره ای تجدیدی,امتحان نهایی,تک ماده چیست,ترمیم معدل,تجدیدی ها,تجدید شدن,امتحانات,امتحانی,امتحان,تجدیدی,نهایی,تجدید

در صورت نیاز به مشاوره درباره:

تجدید شدن در امتحانات نهایی

از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد با شماره زیر تماس بگیرید.

909-907-1375

پاسخگویی از ساعت 8 صبح تا 12 شب حتی ایام تعطیل